Prosessoperatør

– Vi jobber jo med den nyeste teknologien, og det er veldig kjekt å være med på det som er fremtiden, forteller Morten Haugen. Han produserer aluminium med ny teknologi.
Prosessoperatør Morten Haugen
Morten Haugen, 20 år
Prosessoperatør
Hydro Aluminium Karmøy
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Det er kjekt å være med på å lage aluminium på en måte som gir mindre utslipp og energiforbruk.»
― Morten Haugen
Intervju:
Elin Tollevik Garvik
Publisert: 27.09.2021
«Det er kjekt å være med på å lage aluminium på en måte som gir mindre utslipp og energiforbruk.»
― Morten Haugen
«Hvis du liker praktisk arbeid, og vil tidlig i gang med arbeidslivet så er dette en spennende vei å gå.»
― Morten Haugen

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg vurderte ulike yrkesfag etter 10. klasse, og tok sjansen på TIP selv om jeg ikke visste så mye om det. Da vi skulle velge retning på Vg2 hadde jeg alltid likt naturfag godt, derfor ble det kjemiprosessfag. Jeg er ikke glad i teori, og det var ganske vanskelig med all teorien i kjemiprosessfaget, mens jeg likte veldig godt den praktiske delen. Da jeg begynte som lærling lærte jeg mye gjennom praktisk arbeid, og det gjorde det lettere og mer spennende med teorien også. 

Image
Prosessoperatør Morten Haugen ved elektrolysecellene

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Vi produserer aluminium, noe som har vært gjort her ved fabrikken i nesten 60 år. Jeg jobber ved Karmøy Teknologipilot, der vi tester ut ny teknologi for å produsere aluminium. Vi holder til i en egen hall og på et eget område inne på fabrikken, og mye av det vi jobber med er hemmeligstemplet. Det er kjekt å jobbe med ny teknologi og være med på å lage aluminium på en måte som gir mindre utslipp og energiforbruk. Det er veldig spennende og fremtidsrettet.

Selve produksjonen skjer i elektrolyseceller, og som prosessoperatør er oppgavene mine blant annet å skifte anoder, som forbrukes i prosessen for å produsere aluminium. Vi passer på at anodene ikke har kontakt med luft, og måler temperatur og kjemi i cellen for å sikre at alt er som det skal. Vi gjør målinger av metallet og følger ellers med i prosessen. Når vi jobber i elektrolysen, er oppgavene å skifte og følge opp anoder, og se til at driften går som normalt, for å si det enkelt.

Det er viktig å gjøre en skikkelig jobb helt fra start i prosessen. Da unngår vi gjerne avvik og ekstraarbeid med å rette opp senere. Men det kan alltid oppstå ting, og vi må følge opp og løse det som oppstår. Vi jobber skift, og går dag-, ettermiddag- og nattskift. Skiftet mitt veksler på oppgavene, som å kjøre kran, jobbe på gulvet og delta i ulike deler av prosessen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har fagbrev i kjemiprosess, og det er nok det fagbrevet som er mest relevant for denne jobben. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må ha godkjent helseattest for å jobbe her, og dermed passer yrket ikke for de som ikke har det. Det kan sikkert være annerledes for prosessoperatører på andre arbeidsplasser, alt etter hvilken produksjon en jobber med.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Vi jobber jo med den nyeste teknologien, og det er veldig kjekt å være med på det som er fremtiden. Aluminium brukes i utrolig mye, blant annet biler, verktøy og kabler, og det er veldig kjekt å se at det vi produserer blir til så mye forskjellig til slutt.

Jeg liker også at jeg blir utfordret i denne jobben. Det kan være dager der vi må løse ting i prosessen, noe går galt eller ikke fungerer som det skal. Det er en veldig god følelse når vi finner ut av det og løser utfordringene. Det å sikre god flyt og få gjort det vi skal i løpet av skiftet vårt er veldig kjekt. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er de dagene når det oppstår problemer eller avvik som fører til at vi ikke får gjort alt vi skal. Da blir det ekstra arbeid for skiftet som kommer etter oss, og det er aldri kjekt.

Image
Prosessoperatør Morten Haugen sjekker temperatur og følger opp prosessen

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Hvis du liker praktisk arbeid, og vil tidlig i gang med arbeidslivet så er dette en spennende vei å gå. Du må orke den teoretiske delen av kjemiprosessfaget, og for min del var det kjekkere når jeg fikk begynne å lære gjennom praktisk arbeid. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Du kan jobbe som prosessoperatør i mange ulike bedrifter. Ved fabrikker som lager forskjellige ting, ved prosessanlegg og renseanlegg. Det går også an å jobbe offshore.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Du får rundt 450 000 kroner i året som nyutdannet lærling. Det er lønn uten skifttillegg og overtid, som kommer i tillegg.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er stor etterspørsel etter lærlinger i kjemiprosessfaget, så jeg vil si at det er gode muligheter for jobb.

Tilhørende utdanninger

Kjemiprosessfag

Du lærer å styre og overvåke produksjon i prosessindustrien samt rense drikkevann, avløpsvann og prosessvann.

Finn studier
Prosessteknikk

Er en fordypning i kjemi. Du får grunnleggende forståelse for kjemiske og fysikalske prosesser, prosessteknisk utstyr, energiflyt, styring og regulering.

Finn studier