Hvorfor valgte du dette yrket?

– Planen var egentlig å bli elektriker. Akkurat det var litt tilfeldig valgt, men jeg ønsket et yrkesfag, så da ble det. Etter elektro og ett år i Forsvaret, viste det seg at jeg ikke fikk lærlingplass som elektriker. Da begynte jeg i stedet å jobbe i en bedrift som prosessoperatør. Etter fem år tok jeg fagbrevet i kjemiprosess.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Ladehammeren renseanlegg behandler avløpsvann fra østre deler av Trondheim, både fra privathusholdninger og industri og næring i området. Som prosessoperatør er jeg med å drifter renseanlegget. Hele prosessen fra avløpsvannet kommer inn til oss til det er ferdig renset, styres og overvåkes gjennom et stort datasystem. Når det blir feil, som at ei pumpe går tett, vil dette bli synlig på skjermen, så vi raskt lokaliserer feilen. Det er et fullautomatisert anlegg, men på kveldstid og i helger bytter vi prosessoperatørene her på å være vakt. Om det skjer noe da, vil jeg få melding via en vakttelefon som er koblet til dataanlegget, og kan rykke ut for å utbedre feilen. Ofte kan ting ordnes via PC også. Jeg har vakt 8–9 uker totalt i løpet av et år

Det sies at om du er en god prosessoperatør, så har du rolige dager på jobb. Det stemmer til en viss grad, men forutsetter at du i forkant har vært grundig med vedlikehold av utstyr som pumper og avløpsrør. Noe av jobben må gjøres manuelt, og rundt omkring på anlegget finnes soner med verktøy tilgjengelig for bruk. Fra avløpsvannet kommer inn hit til det er ferdig renset, gjennomgår det en ganske omfattende prosess. Gjennom ulike prosesser fjernes partikler som dopapir og q-tips, sand og fett. Senere i renseprosessen tilsettes kjemikalier for å skille ut sedimenter. Det ferdig rensede avløpsvannet slippes ut i Trondheimsfjorden. Underveis tar vi vare på avfallet i renseprosessen. Blant annet viderebehandler vi sedimentene, gjennom et eget biogassanlegg. Dette omdanner vi til gjødsel, blant annet gjennom pasteurisering som dreper bakterier og virus. Underveis kontrollerer vi alle prosesser, og det krever selvsagt at vi har grundig kjennskap til anlegget og prosessene.

Vi tar også egne prøver av vannet, og analyserer disse på laboratoriet vi har her for å sjekke renhetsgraden i vannet. Noe tid går også med til renhold på anlegget. Kanskje særlig fordi vi jobber med avløp, er hygiene viktig. Anlegget er delt inn i rene og skitne soner for å unngå smitte av bakterier. Et omfattende ventilasjonssystem sørger for luktreduksjon og god luftkvalitet. I tillegg til hovedoppgavene med drift, er jeg ansvarlig for omvisninger på anlegget for ulike grupper. Det kan være alt fra barnehager og skoler til pensjonistlag.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– En prosessoperatør må ha fagbrev i kjemiprosess eller andre relevante fag. Da er det to år på skole og to år som lærling. Det er også mulig å ta fagbrevet slik jeg gjorde, gjennom arbeidspraksis. Det vil da ta fem år før man kan gå opp til fagprøve.

Image
Lisens
1

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Yrket kan nok læres av alle, men man bør jo ha interesse for prosess da. Det hjelper også om man er litt teknisk og litt allsidig.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det må være det store spennet i arbeidsoppgaver. Og det er i tillegg en fin arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Ettersom vi holder på med avløp, er ikke alt like hyggelig. Det hender vi må trø til manuelt, og det kan jo være både tamponger, kondomer, matrester og mer vi må fjerne. Vi har alt av HMS-utstyr med hansker, munnbind og sånt, men dette er nok den mindre trivelige delen av jobben.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er lurt om man er forholdsvis selvgående i denne jobben. Man blir gitt stort spillerom, og da må man kunne ta ansvar. Det er også en fordel å være litt teknisk, det er litt skruing. Jevnlig må vi trø til og bytte sånn som ventiler og pumper. Og så må man ha forståelse av prosess da.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Prosessoperatører kan jobbe på alt av fabrikker, og mange jobber også offshore.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen her er på litt over 400 000 kroner i året. Når man er med på vaktordningen stiger man opp til rundt 450 000 kroner. I tillegg øker lønnen med ansiennitet, og man kan nå til cirka 500.000 kroner i årslønn.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Vann og avløp fins overalt, så der vil det jo være muligheter. Jobbmulighetene ellers kan være litt geografisk betinget, alt etter om det fins industrivirksomhet i området. Utdanningsmulighetene er også noe styrt av markedets behov. Akkurat nå fins det ikke utdanning innen kjemiprosess i Trondheim, derfor har det også vært vanskelig å få tak i lærlinger innen faget her.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.