YrkesintervjuProsessingeniør favoritt ikon

- Det som er gøy med aluminium er at når det smeltes om, så er det så godt som nytt. En brusboks blir til en splitter ny boks med makrell i tomat, sier André Granå.

André Granå
41 år
Prosessingeniør
Hydro Holmestrand Rolled Products

Hvorfor valgte du dette yrket?

- For meg var det å velge yrke en skummel operasjon. Jeg var glad i, og flink i, realfag. Så det var et grunnlag jeg kunne bygge på. Jeg bestemte meg for å satse på å bli ingeniør på videregående, men hvilken type visste jeg ikke. Valget falt på elektrokjemi og jeg skrev hovedoppgaven om korrosjon i oljerør. Jeg fikk jobb på et forskningsinstitutt, men savnet den praktiske delen. I dag har jeg en kombinasjon av faglige og praktiske oppgaver. Som liten gutt ville jeg lage biler. På mange måter har jeg landet der, og smelter om aluminium som blant annet blir til bildeler.   

img_9210.jpg

André Granå på kontrollrommet til aluminium-smelteverket i Holmestrand.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Jeg jobber i støperiet på Hydro i Holmestrand hvor vi smelter om aluminiumskrap og omformer det til nye produkter. Vi har to smelteovner. Hovedansvaret mitt er å følge opp, drifte og forbedre driften, samt vedlikehold og se på trender for å finne en optimal drift. På en smelteovn smelter vi cirka 20 000 tonn med skrap. Vi smelter blant annet alle pantebokser i Norge. Det utgjør cirka 6500 tonn i året.

Fra smelteovnene leverer vi det flytende aluminiumet videre til neste stasjon hvor det flytende aluminiumet blir støpt i store blokker.

Jeg har drifts- og prosessoppfølgingsansvaret for smelteprosessen. Ved problemsituasjoner bidrar jeg til å feilsøke sammen med operatørene. I dag har vi et problem med at ovnen ikke smelter effektivt nok, og er da er jeg en støtteperson for å finne årsaken. Å tilrettelegge for operatørene er en del av min jobb. De skal være selvgående, og det betyr at alt må ligge til rette. Fabrikken går 24 timer i døgnet utenom høytider. Jeg jobber kun dagtid.

Sammen med en tverrfaglig gruppe jobber jeg også for å finne nye og bedre smelteprosessløsninger.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- Du må ha en ingeniørbakgrunn. Selv er jeg sivilingeniør fra NTNU, som er en femårig masterutdanning. Ikke alle prosessingeniører har en master, mange har lignende jobber med en bachelor. Det avhenger av behovet på arbeidsplassen.

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Du kan være veldig god faglig, men kan du ikke samarbeide, så er det ikke enkelt. Vi er et team som gjør en jobb sammen. Jeg kan ikke gjøre jobben alene, og må kunne forholde meg til alle dem som bidrar til at prosessen skal gå bra og at jobben blir gjort. Liker du ikke støy og ønsker du å sitte stille bak en PC, så vil jeg ikke anbefale yrket. Jeg er i bevegelse og går mange kilometer ute i produksjonslokalene hver dag.

andre_grana_3_justert.jpg

André Granå jobber på aluminiumssmelteverket til Hydro i Holmestrand.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Jeg liker å se forbedringer og er glad for samarbeidet med kolleger. Miljøet på arbeidsplassen er viktig for meg, og jeg får både i pose og sekk med tverrfaglige utfordringer og den daglige driften.

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Jeg har for liten tid. Å sjonglere tiden mellom familie og jobb er ikke lett. Å finne tid til alt er et evig puslespill.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Det er behov for både dem som liker å fordype seg i sitt område og dem som ser det store bildet. Å være utadvendt og sosial er, slik jeg ser det, alltid en stor fordel. Det er lurt å være systematisk. Når det skjer hva vi kaller et «havari» må du kunne holde hodet kaldt. Det er forventet at du tenker rasjonelt i en krise.  

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- Det finnes muligheter i all type industri. For å nevne noen: olje, gips, maling, matindustri og farmasi. Der hvor en råvare omformes til et produkt, er det som oftest en prosessingeniør.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening) har en anbefalt nybegynnerlønn på cirka 520 000, med en mastergrad. Det er forskjell på lønnsnivået, avhengig av om du jobber i privat, kommunal eller statlig sektor. Jobber du statlig eller kommunalt, er det nok en tryggere arbeidsplass.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jeg ser sjansene som gode. Men du må være villig til å flytte på deg og ikke være for fastlåst i ditt emne. Å være fleksibel både med tanke på produksjon og sted er viktig for å bygge en karriere. Det er mange som har jobbet innenfor olje som har vært nødt til å velge en annen retning.

 

 

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser