Hvorfor valgte du dette yrket?

Faren min er ingeniør, og jeg var tillegg flink i realfag på skolen. Dermed kom det litt naturlig, og det var nok den kombinasjonen som gjorde at jeg endte opp som prosessingeniør. På et tidspunkt hadde jeg lyst til å bli tannlege, men så var det en fascinasjon for det tekniske, sammen med en kjærlighet til tall, som dro meg i retningen ingeniør. At jeg endte opp som prosessingeniør var ganske tilfeldig, jeg søkte på flere ingeniørutdanninger på NTNU i Trondheim.

En toppkarakter i kjemi sendte meg til den utdanningen jeg tok, Industriell kjemi og bioteknologi, i tillegg til at jeg syntes både kjemi og bioteknologi var spennende og forlokkende. Underveis forstod jeg mer av hva de ulike retningene innebar, og da syntes jeg prosess så veldig fristende ut. Prosessfaget handler om kjemi i storskala, ved at man beveger seg bort fra laboratoriet og ut på store prosessanlegg. Tanken på å kunne reise utenlands var også fristende, og muligheten til å jobbe med store fabrikker og anlegg. Miljøaspekter var også tiltrekkende, da prosessfaget vil være viktig i de energi- og utslippsutfordringene vi i dag står ovenfor. 

 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Det meste av arbeidstiden tilbringer jeg på kontoret, jeg vil anslå det til cirka 90 prosent kontortid og ti prosent ute i felt. Jeg jobber i en mellomstor bedrift med 60 ansatte, men vi er bare to prosessingeniører, og han andre er både prosjektleder og prosessingeniør, så i praksis er det jeg som tar det meste av prosessoppgaver. Som prosessingeniør er jeg et fast punkt som gir input til de andre ingeniørdisiplinene i prosjektfasene, til salg og ettersalg og test- og serviceingeniører. Det kan være at kolleger har konkrete spørsmål, vil ha vurderinger eller ønsker at jeg skal dimensjonere noe utstyr for dem. Som prosessingeniør er man også sterkt involvert i utvikling og optimalisering av anleggene og bedriftens kontaktperson for prosessrelatert utstyr.

Prosess er involvert helt fra starten av alle prosjekter, noe som betyr at jeg er med helt fra vi ser på forespørsler om anlegg vi skal lage, og til anlegget står klart. Ofte kan jeg ha svært mange ulike prosjekter gående på en gang. Oppgavene mine består blant annet av å dimensjonere alt av prosessrelatert utstyr til anlegget vi skal bygge. På våre anlegg vil det vanligvis være kompressorer, filtre, varmeveksler, membraner, ventiler, måleutstyr og rør. I prosjektfasen er det detaljerte beregninger på disse tingene, som legger fundamentet for hva mekanisk og elektro skal gjøre videre.

Når et anlegg er ferdig og skal startes opp, er jeg ansvarlig for test og oppstartsprosedyrer. Det hender jeg er med ut og støtter serviceingeniørene ute i feltet. For våre anlegg vil det si på verft, båter, petrokjemiske anlegg eller oljeplattformer. Det spennende med å jobbe i en bedrift på denne størrelsen er at jeg får være delaktig i utrolig mye.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

For å jobbe som prosessingeniør, må du ha ingeniørbakgrunn. Det vil si enten en bachelorgrad, eller en mastergrad slik at du blir sivilingeniør. For å komme dit er det krav om fordypning i realfag, da jeg studerte måtte man ha en minimumskarakter i matematikk, i kombinasjon med en viss andel realfag.

Hvem passer ikke dette yrket for?

Dersom du ikke er begeistret for og nysgjerrig på matematikk og kjemi, vil ikke dette være noen god match. Samtidig er det en fordel å være praktisk anlagt og å kunne ta i et tak. Man er ikke direkte avhengig av praktiske ferdigheter, men det handler om forståelsen, at det blir lettere å planlegge noe dersom du har en forståelse av hvordan det helst skal fungere rent praktisk.

Blir du lett stresset og mister hodet når det skjer mye på en gang, er kanskje ikke denne jobben det beste valget. Det er viktig å kunne fokusere på en ting av gangen, samtidig som du sjonglerer mange baller i lufta.

Hva liker du best med yrket ditt?

Det aller beste med jobben er når jeg kan sitte helt uforstyrret alene og fordype meg i de vanskeligste tekniske utfordringene. Vi lager alt fra små til store anlegg, og jeg er involvert i veldig mange prosjekter samtidig. Den variasjonen som kommer med det, liker jeg godt. Det er mye som skjer, og det er aldri stille på kontoret. Teamarbeid er givende og morsomt, og så setter jeg også pris på å kunne dykke ned i og gå i dybden på vanskelige problemer. Prosessfaget er essensielt med tanke på utviklingen av teknologi for CO₂-fangst, noe min bedrift også jobber med.

Hva liker du minst med yrket ditt?

Et lite minus med denne yrkesretningen er at jobbmulighetene kan være fordelt på få og i noen tilfeller fjerne lokasjoner. De store prosessanleggene i Norge og globalt ligger ikke nødvendigvis i de store byene. Da kullet mitt gikk ut i 2014, var vi midt i oljekrisen. Vanligvis henter oljeindustrien mange av de nyutdannede prosessingeniørene, men det året var det få som endte opp der. Dermed dro jeg på intervju flere steder hvor jeg i utgangspunktet ikke kunne tenke meg å bo, så man er til en viss grad prisgitt de stedene hvor kompetansen trengs der og da. Jeg var sånn sett heldig som fikk jobb i den byen jeg ønsket å bo i.

 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

Du bør være glad i tall, og være komfortabel med å kommunisere og samarbeide på tvers av disipliner. Mye avhenger av beregningene dine, prosess er et viktig ledd for at alt skal fungere og gå som smurt. Hvor mye ansvar man sitter med som enkeltperson avhenger nok veldig av hvor man arbeider, hvor stor bedriften er og hvordan den er organisert.

Uansett hvor man jobber det viktig å være detaljfokusert. Med ansvaret for dimensjonering av kritisk utstyr kan ingenting kompromitteres eller gjøres halvveis, så det er avgjørende at man kan være fokusert og strukturert, bestemt og tydelig.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

Det er ikke alle som utdanner seg som prosessingeniør som har går ut i jobb med samme tittel. Noen jobber hos utstyrsleverandører, andre kan blir lærere eller jobber med salg. Generelt er ingeniørbakgrunnen for en potet å regne, men hvis du skal jobbe som prosessingeniør så begrenser det seg til de anleggene som er i Norge eller globalt. Foruten å jobbe direkte på anlegg, er det gjerne utstyrsleverandører til olje- eller petrokjemiindustrien som ansetter prosessingeniører. Med engelsk som arbeidsspråk er det veldig gode muligheter for å reise og jobbe utenlands.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

Som sivilingeniør så kan man forholde seg til Tekna sine startlønn-anbefalinger, som vel lå på rundt 500 000 i nybegynnerlønn da jeg startet for fem år siden.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

Dette avgjøres jo først og fremst av hvor mange som utdanner seg til prosessingeniør sammenlignet med hvor stor etterspørselen etter akkurat den kompetansen er. Oljeindustrien har ansatt mange ingeniører generelt, men der er det liten vekst for tiden, så man må være litt åpen på hvor man skal bosette seg. Likevel vil prosessfaget være en viktig del av fremtidens utfordringer og jeg regner sjansene som gode.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.