Portrett kantor Colin Smith

YrkesintervjuKantor favoritt ikon

Da engelske Colin Smith begynte på musikkutdannelsen sin i York i England hadde han ingen planer om å endre opp som kantor i Norge.

Colin Smith
58 år
Kantor
Kampen Kirke, Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Allerede som barn ble jeg betatt av orgelet. Da jeg begynte med timer var ikke planen den gangen at dette kunne føre til en karriere. Etter hvert begynte jeg å studere musikk på universitetsnivå i tre år i York i England med orgel som hovedinstrument.

Videre tok jeg høyere musikkutdannelse i Manchester. Så hele utdannelsen min er fra England. Selv med denne utdannelsen hadde jeg ikke bestemt meg for å bli kantor.

Tilfeldigvis ble jeg oppmerksom på at det var mange ledige kantorstillinger i Norge. Jeg var da 27 år og tenkte: Hvorfor ikke? Dette er 30 år siden. Jeg var en av 70 engelske organister som flyttet hit.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av? 

- Som kantor skal jeg spille på de lovpålagte tjenestene: en gudstjeneste på søndag og kirkelige handlinger som begravelser og bryllup. Under en gudstjeneste er det viktig at jeg følger med og kan improvisere. Det kan være faktorer som gjør at jeg for eksempel må spille et ekstra vers av en salme.

I tillegg er det litt kontorarbeid som stabsmøter og henvendelser på mail om for eksempel konserter og lignende. 

Jeg er også dirigent for et kor her i Kampen kirke. Stillingen min er på totalt 60 prosent der 20 prosent er korbasert. 

I Oslo er det mange menigheter og man har ikke råd til å til ansette folk i 100 prosent stillinger. Så i Oslo er det veldig spesielt, men i distriktene er det mer vanlig med fulltidsstillinger.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli kantor?

- Her i Norge er det en egen utdanning som heter kantorutdanning. Min hovedutdannelse er bachelor i musikk fra York. Den er godkjent som kantorutdanning med tilleggsåret jeg har fra Manchester. 

Du må beherske musikk og instrumentene orgel og piano. Det kan være lurt å kjenne måten en gudstjeneste er bygget opp på. På den måten vet du når du skal spille og hva du skal spille til enhver tid. Erfaring med korledelse er også viktig.

Hva er det beste med yrket ditt?

img_0369.jpg

All rights reserved.

- Jeg synes korarbeidet er det beste. Her i Kampen kirke har vi i mange år hatt en kulturprofil, det synes jeg alltid har vært veldig spennende.  

Hva misliker du mest med yrket ditt? 

- Kirken er en liten lukket verden, alle kjenner alle, særlig her i Oslo, så det er lite anonymitet. Samtidig er det for eksempel en liten stab som jobber her i Kampen kirke. Dessverre så møtes vi veldig sjeldent, spesielt i perioder der det er ferie går det lang tid før vi har faglig kontakt igjen.

Det kan by på problemer når vi har så lite kontakt. Det samme gjelder kontakten mellom oss kantorer. Stillingsprosenten vi har er så liten at det ikke er tid til å møtes for å utveksle erfaringer eller samarbeide.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Det kan være utvidet korarbeid eller for eksempel konfirmasjonsarbeid. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Samme nivå som lærere. Dette varierer.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det utdannes ikke altfor mange kantorer i Norge så det kommer hele tiden kantorer fra utlandet som fyller opp stillingene. Jeg tror det er gode muligheter om man ønsker. Men hvor stor stillingsprosenten blir er jo opp til kirken eller kommunen man jobber i.

Colin Smith kantor ved orgel

Tekst: Hedda Berge.

    • Under en gudstjeneste er det viktig at jeg følger med og kan improvisere.
    • Det kan være lurt å kjenne måten en gudstjeneste er bygget opp på.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser