Motormann
Yrkesbeskrivelse

Motor­mann

favoritt ikon

En motormann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

En motormann er en skipsmekaniker. Motormannen håndterer verktøy, sveise-, måle- og testutstyr for vedlikehold av skipsmaskineri, ventiler og rørsystemer. 

Som motormann deltar du i vedlikehold og reparasjon av skipets motorer og annet mekanisk utstyr. Arbeidet ledes av en maskinist. Du kan også ha som oppgave å holde rent og drive vedlikehold i skipets maskinrom.  

Norge er en av de store globale hovedaktørene innen skipsfart. Som ansatt på et norsk skip vil du reise over hele verden. Så mye som 90 prosent av den norske handelsflåten er aldri innom norske havner. 

Hvor jobber motormenn?

En motormann jobber som oftest ombord på skip, men det er muligheter for å få jobb på landbasert industri.

Personlige egenskaper

Som motormann er det viktig å arbeide nøyaktig og selvstendig. Dine sosiale evner er viktige, spesielt din evne til å samarbeide. Hvis situasjoner skulle inntreffe, så er det viktig at motormannen er ansvarsbevisst og følger strenge sikkerhetskrav og regler. Språkkunnskap og kulturforståelse en fordel.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber motormannutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Deltid
Alle sektorer
600 personer
58 personer
542 personer
Ca 223 kr
Ca
Ca 226 kr
36 190 kr
36 540 kr
434 280 kr
438 480 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 226 kr
36 190 kr
36 540 kr
434 280 kr
438 480 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
39 460 kr
31 330 kr
40 330 kr
473 520 kr
375 960 kr
483 960 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
40 380 kr
31 330 kr
41 220 kr
484 560 kr
375 960 kr
494 640 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Heltid
Alle sektorer
5 952 personer
247 personer
5 705 personer
Ca 266 kr
Ca 217 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 120 kr
43 180 kr
516 240 kr
421 440 kr
518 160 kr
Ca 266 kr
Ca 217 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 250 kr
43 180 kr
516 240 kr
423 000 kr
518 160 kr
Ca 253 kr
Ca 208 kr
Ca 255 kr
40 960 kr
33 770 kr
41 270 kr
491 520 kr
405 240 kr
495 240 kr
Ca 253 kr
Ca 208 kr
Ca 255 kr
42 200 kr
35 420 kr
42 490 kr
506 400 kr
425 040 kr
509 880 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Deltid
Privat
572 personer
55 personer
517 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 225 kr
35 720 kr
36 530 kr
428 640 kr
438 360 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 225 kr
35 720 kr
36 530 kr
428 640 kr
438 360 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
39 460 kr
31 190 kr
40 340 kr
473 520 kr
374 280 kr
484 080 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
40 320 kr
31 190 kr
41 230 kr
483 840 kr
374 280 kr
494 760 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Heltid
Privat
5 845 personer
240 personer
5 605 personer
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
43 010 kr
35 310 kr
43 180 kr
516 120 kr
423 720 kr
518 160 kr
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
43 010 kr
35 440 kr
43 180 kr
516 120 kr
425 280 kr
518 160 kr
Ca 253 kr
Ca 209 kr
Ca 255 kr
40 940 kr
33 890 kr
41 240 kr
491 280 kr
406 680 kr
494 880 kr
Ca 253 kr
Ca 209 kr
Ca 255 kr
42 180 kr
35 520 kr
42 460 kr
506 160 kr
426 240 kr
509 520 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

En bas/nett­mann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Bilskadereparatør i arbeid

Bilskade­reparatør

En bilskade­reparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekaniker

Industri­mekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og laste­operasjoner.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Havbunns­installatør

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Losbåten bringer losen ut til en båt

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Bilmekaniker sliper bort rust på en bil så gnistene fyker.

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr. Teknisk innsikt og evne til å se praktiske løsninger er viktig.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

Flymotormekaniker i arbeid

Flymotor­mekaniker

En flymotor­mekaniker overhaler, reparerer, tester og tar service på luftfartøyets motorer.