Motormann
Yrkesbeskrivelse

Motor­mann

favoritt ikon

En motormann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

En motormann er en skipsmekaniker. Motormannen håndterer verktøy, sveise-, måle- og testutstyr for vedlikehold av skipsmaskineri, ventiler og rørsystemer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en motormann:

  • vedlikehold i maskinrom og andre tekniske rom
  • vaktfunksjon
  • forefallende arbeid
  • motormekanikk
  • holde orden, renhold og rydding
  • avfallshåndtering
  • observere og rapportere avvik
  • følge gitte rutiner og prosedyrer
  • sikkerhet og beredskap

Arbeidet ledes av en maskinist eller maskinsjef. Motormenn jobber på sjøen, gjerne i lengre perioder, og du må være forberedt på å jobbe turnus.

Hvor jobber motormenn?

En motormann jobber som oftest om bord på skip, men det er også mulig å jobbe på landbasert industri.

Personlige egenskaper

Som motormann er det viktig å arbeide nøyaktig og selvstendig. Du må være flink til å takle stress og håndtere utfordringer. Det er viktig med gode samarbeidsevner og du bør være sosial. Det er en fordel å ha gode engelskkunnskaper, og du bør være nysgjerrig og ha en interesse for faget. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning

Du kan utdanne deg videre til maskinist eller maskinsjef når du har oppnådd nok fartstid om bord. 

Hva jobber motormannutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Deltid
Alle sektorer
600 personer
58 personer
542 personer
Ca 223 kr
Ca
Ca 226 kr
36 190 kr
36 540 kr
434 280 kr
438 480 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 226 kr
36 190 kr
36 540 kr
434 280 kr
438 480 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
39 460 kr
31 330 kr
40 330 kr
473 520 kr
375 960 kr
483 960 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
40 380 kr
31 330 kr
41 220 kr
484 560 kr
375 960 kr
494 640 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Heltid
Alle sektorer
5 952 personer
247 personer
5 705 personer
Ca 266 kr
Ca 217 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 120 kr
43 180 kr
516 240 kr
421 440 kr
518 160 kr
Ca 266 kr
Ca 217 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 250 kr
43 180 kr
516 240 kr
423 000 kr
518 160 kr
Ca 253 kr
Ca 208 kr
Ca 255 kr
40 960 kr
33 770 kr
41 270 kr
491 520 kr
405 240 kr
495 240 kr
Ca 253 kr
Ca 208 kr
Ca 255 kr
42 200 kr
35 420 kr
42 490 kr
506 400 kr
425 040 kr
509 880 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Deltid
Privat
572 personer
55 personer
517 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 225 kr
35 720 kr
36 530 kr
428 640 kr
438 360 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 225 kr
35 720 kr
36 530 kr
428 640 kr
438 360 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
39 460 kr
31 190 kr
40 340 kr
473 520 kr
374 280 kr
484 080 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
40 320 kr
31 190 kr
41 230 kr
483 840 kr
374 280 kr
494 760 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Heltid
Privat
5 845 personer
240 personer
5 605 personer
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
43 010 kr
35 310 kr
43 180 kr
516 120 kr
423 720 kr
518 160 kr
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
43 010 kr
35 440 kr
43 180 kr
516 120 kr
425 280 kr
518 160 kr
Ca 253 kr
Ca 209 kr
Ca 255 kr
40 940 kr
33 890 kr
41 240 kr
491 280 kr
406 680 kr
494 880 kr
Ca 253 kr
Ca 209 kr
Ca 255 kr
42 180 kr
35 520 kr
42 460 kr
506 160 kr
426 240 kr
509 520 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Bilmekaniker sliper bort rust på en bil så gnistene fyker.

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr. Teknisk innsikt og evne til å se praktiske løsninger er viktig.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

Flymotormekaniker i arbeid

Flymotor­mekaniker

En flymotor­mekaniker overhaler, reparerer, tester og tar service på luftfartøyets motorer.

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Bilmekaniker i arbeid

Bil­mekaniker (tunge kjøretøy)

En bil­mekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.