Hvorfor valgte du dette yrket? 

- Jeg er utdannet snekker, men da jeg skulle ut i jobb som dette fristet det ikke så mye. Snekkermiljøet i byen var ikke så kvinnevennlig, derfor så jeg heller etter andre muligheter. Tilfeldigvis ble det på et modellverksted. 

Image
Lisens
1

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

 - Det er gjerne utbygger som ønsker en modell. Modellene lages i forskjellige skalaer  som for eksempel 1:1000, 1:500 eller 1:200. I en til 1000 er en meter lik 1mm. I 1:500 er 1m 2mm, og i en til 200 er 1m 5mm. Etter at vi har blitt enige om pris har vi som regel mest kontakt med arkitektene av prosjektet. Da får vi tegninger vi må jobbe ut fra. Vi begynner med å lage eksisterende hus og terreng. Da skjæres det ut kote for kote (høydekurver) i papp som limes oppå hverandre slik at terrenget går opp og ned på riktig sted. Materialene vi bruker til hus og bygninger er som regel plast og treverk. Det kommer an på hva kunden ønsker. Vi lakkerer også modellen etter kundens ønske. Det kan være alt fra helt hvitt, til detaljer som viser forskjellig materiale på bygninger, eller trær og vann. Jo større modellen er, jo flere detaljer kan vi ha med. I tillegg tar vi imot eksisterende modeller til restaurering.

Hvor lang tid bruker du på et prosjekt?

- Tiden man bruker på et prosjekt kan vare fra uker til flere måneder. Dette kan være utfordrende i forhold til å finne riktig pris på prosjektet. Ofte er det mye papirarbeid, som godkjennelse til byggeprosjektet fra kommunen, som gjør at selve jobben som modellbygger trekker ut i tid.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli modellbygger?

- Modellsnekker som bygger støperimodeller for industrien blir noen ganger kalt modellbygger (du kan også ta fagbrev i modellbyggerfaget på videregående, red. anm.). Om man ønsker å jobbe som modellbygger, må man være praktisk anlagt og ha godt håndlag. Dette kan man få gjennom erfaring. I tillegg må man være nøyaktig og tålmodig. 

Hva er det beste med yrket ditt?

-  For meg er det å få være kreativ. I tillegg er det gøy å se hvordan det faktisk ble i virkeligheten ut ifra modellene man lagde for flere år siden. Av de modellene som jeg laget, synes jeg det var spesielt å se hvordan Barcode i Bjørvika ble. 

Image
Lisens
1

Hva misliker du mest med yrket ditt?

-  Vi jobber jo både med maskiner og stoffer som ikke er bra for helsen. For eksempel er lakken vi bruker ikke bra å puste inn. 

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke? 

- Som modellbygger lager vi ting som skal ligne på noe, så da kan noen type jobber som maler kanskje være aktuelt.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Velger man dette yrket er det på grunn av interessen, ikke pengene.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jeg tror ikke sjansene er gode, det blir færre og færre modellverksteder. Det er flere og flere arkitektfirma som for eksempel har egen 3D-printer som kan lage lignende modeller som vi gjør. En 3D-printer kan kanskje lage fine modeller, men den kan ikke se feil underveis eller stille arkitekten spørsmål. 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Det gøy å se hvordan det faktisk ble i virkeligheten ut ifra modellene man lagde for flere år siden.
Velger man dette yrket er det på grunn av interessen, ikke pengene.