Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte yrket på bakgrunn av min sterke interesse for modellbygging. Helt fra barndommen av har jeg bygget utallige modeller av ulik art. Da jeg i 1980 fikk spørsmål om jeg ville begynne i et modellbyggerfirma her på Fana tok jeg imot den jobben med glede, og etter det så har det jeg jobbet i ulike andre modellbyggerfirma her i Bergen og Fana. For at jeg da skulle få fortsette med modellbygging profesjonelt, måtte jeg starte mitt eget firma. Det ble startet i 2003.

Image
Man med briller sitter foran en nesten ferdig modell av en brønnbåt.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagen min er ofte svært variert – alt etter hvor langt jeg er kommet i prosessen med modellene. Selvsagt kommer det også an på hvilken type modell det dreier seg om. Jeg bygger alt fra skipsmodeller, landskapsmodeller, boligarealer, plattformer, fiskeoppdrettsanlegg og modelljernbaner. I oppstarten er det viktig å få innblikk i originaltegningene, som oftest blir fremskaffet av kunden, av og til må jeg prøve å fremskaffe noen tegninger selv. Siden kommer ulike former for hovedkonstruksjon og deretter alle små detaljer, lakkering og finish. Alt dette må jeg gjøre selv da det er bare jeg som jobber i firmaet.

De modellene jeg bygger mest av nå er skipsmodeller. For å lage en skipsmodell, må jeg begynne med å lage en modell av skroget. Jeg lager denne modellen av skroget i et stoff som ligner på en hard form for oasis, som blir ofte brukt i blomsteroppsatser. Jeg bruker tegninger og informasjon fra kunden som utgangspunkt, og gjennom klipping, skjæring og pussing får jeg modellen av skroget til den størrelsen den skal være i. Deretter sprøytesparkler jeg den og når det er herdet, pusser jeg den, for så å sparkle på nytt. Denne prosessen blir gjort tre–fem ganger, helt til skroget er perfekt etter originaltegningene. Så vokser jeg skroget flere ganger og har på slipemiddel. Når denne prosessen er ferdig, kan jeg lage formen som jeg skal støpe det ferdige skroget i. Jeg lager alltid formen i to deler, deler den på senterlinjen og smører gelcote på den ene halvdelen. Når det er herdet tar jeg på glassfiberduk og polyester. Når dette igjen er herdet, deler jeg formen og får endelig ut et ferdig skrog. Prosessen videre er å lage dekk, overbygg, sparkle og prime. Deretter må alt lakkeres i de rette fargene – etter fargekoder jeg får fra verftet som laget det originale skipet. Når dette er gjort, må det monteres vinduer, navn og dekor på modellen. Dette blir som regel laget i folie med de rette fargene. Når modellen er helt ferdig, sendes den til kunden.

Jeg prøver å skaffe meg kunder ved å følge med i diverse aktuelle tidsskrifter. Finner jeg noe av interesse, ringer jeg opp den mulige kunden og presentere meg ved å fortelle litt om meg selv. Dersom kunden er interessert, sender jeg en presentasjon av firmaet med bilder av modeller jeg har laget. Jeg sender også med oversikt over tidligere kunder, pluss at jeg oppfordrer dem til å besøke hjemmesiden min. Jeg også vært rundt på aktuelle messer som holdes rundt om i landet. Jeg samarbeider også med et datafirma som driver med visualisering. Når de får henvendelser om realistiske modeller, sendes forespørselen videre til meg.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– I Norge finnes det foreløpig ingen egen utdannelse for modellbyggere – da må du dra til England. Som bakgrunn for yrket kreves innsikt i å kunne lese forskjellige arbeidstegninger. Selv er jeg utdannet teknisk tegner og arkitektassistent fra yrkesskolen. I tillegg er det svært nyttig med god erfaring innen bruk av alle typer verktøy. Derfor har jeg også hatt veldig god nytte av det ene året som jeg gikk på maskin- og mekanikerlinjen på yrkesskolen. Kvalifikasjoner ut over skolegang må vel være at man har gode praktiske evner, tålmodighet og fingerferdighet. For noen er det medfødt, men kan også utvikles og trenes opp over tid.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Yrket er variabelt og innholdsrikt, men modellbygging medfører selvsagt en del stillesitting og konsentrasjon. Dersom man har fysiske plager med nakke, skuldre, armer eller fingre, kan det skape problemer. Med tanke på allergi, så er det en del hensyn å ta til som støv og en del stoffer innen lim, lakk og polyester som gjerne er i bruk. Her kreves det ulike former for verneutstyr.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best, er at det trigger kreativiteten og skapergleden. Hver dag har nye og spennende utfordringer. De ulike modelloppdragene setter ulike krav, og arbeidsprosessene kan være svært varierende. Det er aldri en kjedelig dag!

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det som kan være en belastning, er når oppdraget har svært kort leveringstid og noe går galt underveis i prosessen. Da blir det ikke en åtte til fire-jobb. Det kan gå langt flere timer med til arbeidet enn planlagt, og noen ganger må man ta natten til hjelp. Selvsagt er det også leit at praktisk håndverk ikke blir belønnet ut fra antall timer man bruker. Noen ganger har man jobbet en hel dag med små detaljer og når dagen er over kan produktet få plass i en liten fyrstikkeske! Det er nok ofte vanskelig for utenforstående å skjønne tiden det tar å lage alt helt fra bunnen av, altså uten noen byggesett.

Image
Mann som sitter i et verksted viser frem skroget til en modellbåt.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For å trives i dette yrket kan det være en fordel å være utstyrt med en god porsjon tålmodighet. Du må ha godt syn og god fingerferdighet. Nøyaktighet er selvsagt regel nummer én. Man leverer ikke unøyaktig og slurvete arbeid til en kunde. Du må like å arbeide selvstendig og ta ansvar.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De ulike ferdighetene som kreves innen modellbyggeryrket kan greit overføres til mange andre praktiske yrker. Selv har jeg jobbet noen år med båtbygging i full skala. Selv om det i dag er krav til helt spesifikk utdanning omtrent i alle yrker, så vil modellbygging kunne gi en god basis som kan overføres til andre yrker.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En årslønn på kr 350–400.000 kroner er vel det som er å forvente. Dersom man har en brennende interesse for modeller, så går dette yrket likevel av mer seieren, synes jeg.

Håndverk står ikke særlig høyt i kurs når det gjelder økonomisk gevinst. Antall timer som legges ned i en modell står ikke i stil med pris per arbeidstime. Dersom jeg skulle tatt «rett» timepris ville nok oppdragene mine gått til et land som er billigere. I Norge er man ikke villig til å betale den reelle timeprisen for arbeidet som blir lagt ned i en modell.

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– For å få oppdrag innen modellbygging må man opparbeide seg et positivt rykte innen bransjen. Den som leverer godt håndverk, får etter hvert et renommé som øker sjansen for å få flere oppdrag. Man må hele tiden dokumentere eget arbeid gjennom bilder og video, og være aktiv med å kontakte potensielle kunder. Ofte er det samme firma som ønsker flere modeller av samme kvalitet. Det finnes ikke så altfor mange profesjonelle modellbyggere i Norge.

Det er et spennende yrke, men det kan ta tid med å opparbeide seg en god kundekrets. Det finnes ikke mange modellfirmaer, så man må ofte starte for seg selv. Dette med fornøyde kunder er det viktigste – da sitter man igjen med yrkesstolthet og glede.

Tekst:
Jonina Reynisdottir
Det jeg liker best ved yrket mitt er at det trigger kreativiteten og skapergleden.
I Norge finnes det foreløpig ingen spesifikk utdannelse for modellbyggere - da må du dra til England.
Som bakgrunn for yrket kreves innsikt i å kunne lese forskjellige arbeidstegninger.