Kvalitetssikret av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling 21. februar 2022

Møbelsnikkar

Ein møbelsnikkar vel, formar og set saman materiale til møblar og innreiingar.

Arbeidsoppgaver

Ein møbelsnikkar produserer møblar og innreiingar. Møbelsnikkaren er involvert frå skisseteikninga til utviklinga av det ferdige produktet. Nokre møbelsnikkarar utfører også restaureringsarbeid.

Vanlege arbeidsoppgåver for møbelsnikkaren:

 • bruke og halde ved like maskiner og handverktøy
 • velje riktige materiale, forme dei og sette dei saman
 • designe, teikne og konstruere 
 • montere møblar ute hos kundar

Som møbelsnikkar teiknar du både for hand og på data. Ein møbelsnikkar samarbeider ofte med møbeltapetseraren. Møbelsnikkaren er ganske lik andre snikkaryrke, som for eksempel trevaresnikkar

Hvor jobber møbelsnikkarar ?

Ein møbelsnikkar jobbar ofte på snikkarverkstader. Møbelsnikkaren kan også jobbe på sjukehus, teater, museum eller i TV-produksjonar. Nokre vel å jobbe i industrien, der dei driv med produktutvikling og framstilling av prototypar. Nokre møbelsnikkarar er også sjølvstendig næringsdrivande.

 

 

Intervjuer

Portrettbilde av Robert Lato

Møbelsnekker

Robert Lato

Jeg valgte å bli møbelsnekker fordi sløyd var mitt favorittfag på ungdomsskolen og jeg var veldig fascinert av treverk, sier Robert Lato.

Viktige egenskaper

Som møbelsnikkar må du vere nøyaktig, fordi alle mål går på millimeteren. Du bør du vere kreativ og praktisk. Du må ha estetisk sans. Du bør også like å lage ting med hendene, i tillegg til å teikne og konstruere produkt. Du bør kunne planlegge og organisere ditt eige arbeid.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. 

De vanligste jobbene blant møbelsnikkarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 458338 - Møbelsnekkerfaget, Vg3
 • 458325 - Møbelsnekkerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 458309 - Møbelsnekkerutdanning, videregående, avsluttende utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med møbelsnikkarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8141128 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 7421131 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELSNEKRING)
 • 7421129 - MONTØR (MØBLER,MARKISER)
 • 7421128 - MØBELMONTØR
 • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
 • 7421122 - FAGARBEIDER (SNEKKERI)
 • 7421116 - MØBELSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)
 • 7421109 - MASKINSNEKKER
 • 7421108 - BENKESNEKKER
 • 7421105 - INNREDNINGSSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)

Andre yrke

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
En kvinne måler opp stoff på en sømbyste

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.
Klesdesigner i arbeid

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.
En komposittbåtbygger reparerer en båt

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.
Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.
En mur- og flislegger arbeider med store fliser

Mur- og flislegger

Mur- og flisleggeren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.