Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling 21. februar 2022

Møbelsnikkar

Ein møbelsnikkar vel, formar og set saman materiale til møblar og innreiingar.

Arbeidsoppgaver

Ein møbelsnikkar produserer møblar og innreiingar. Møbelsnikkaren er involvert frå skisseteikninga til utviklinga av det ferdige produktet. Nokre møbelsnikkarar utfører også restaureringsarbeid.

Vanlege arbeidsoppgåver for møbelsnikkaren:

 • bruke og halde ved like maskiner og handverktøy
 • velje riktige materiale, forme dei og sette dei saman
 • designe, teikne og konstruere 
 • montere møblar ute hos kundar

Som møbelsnikkar teiknar du både for hand og på data. Ein møbelsnikkar samarbeider ofte med møbeltapetseraren. Møbelsnikkaren er ganske lik andre snikkaryrke, som for eksempel trevaresnikkar

Kor jobbar møbelsnikkarar?

Ein møbelsnikkar jobbar ofte på snikkarverkstader. Møbelsnikkaren kan også jobbe på sjukehus, teater, museum eller i TV-produksjonar. Nokre vel å jobbe i industrien, der dei driv med produktutvikling og framstilling av prototypar. Nokre møbelsnikkarar er også sjølvstendig næringsdrivande.

 

 

Bli med ein møbelsnikkar på jobb

Korleis er det å jobbe som møbelsnikkar?

Intervjuer

Portrettbilde av Robert Lato

Møbelsnekker

Robert Lato

Jeg valgte å bli møbelsnekker fordi sløyd var mitt favorittfag på ungdomsskolen og jeg var veldig fascinert av treverk, sier Robert Lato.

Viktige eigenskapar for ein møbelsnikkar

Som møbelsnikkar må du vere nøyaktig, fordi alle mål går på millimeteren. Du bør du vere kreativ og praktisk. Du må ha estetisk sans. Du bør også like å lage ting med hendene, i tillegg til å teikne og konstruere produkt. Du bør kunne planlegge og organisere ditt eige arbeid.

Kva tener møbelsnikkarar?

Korleis utdannar du deg til møbelsnikkar?

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. 

Kva for ei utdanning er vanlegast for møbelsnikkarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Kva jobbar møbelsnikkarutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458338 - Møbelsnekkerfaget, Vg3
 • 458325 - Møbelsnekkerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 458309 - Møbelsnekkerutdanning, videregående, avsluttende utdanning
 • 458321 - Trevare- og møbelsnekkerfaget, VK II

Bedrifter: Kor jobbar møbelsnikkarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med møbelsnikkarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7421116 - MØBELSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)
 • 8141128 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 7421131 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELSNEKRING)
 • 7421129 - MONTØR (MØBLER,MARKISER)
 • 7421128 - MØBELMONTØR
 • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
 • 7421122 - FAGARBEIDER (SNEKKERI)
 • 7421109 - MASKINSNEKKER
 • 7421108 - BENKESNEKKER
 • 7421105 - INNREDNINGSSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)

Andre yrke

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
En kvinne måler opp stoff på en sømbyste

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.
Hender på et bord med tegninger, saks, målebånd og annet utstyr.

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.
En komposittbåtbygger reparerer en båt

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.
Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.
En mur- og flislegger arbeider med store fliser

Mur- og flislegger

Mur- og flisleggeren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.