Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

MF vitenskapelig høyskole Oslo

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Studietempo

Deltid

Om studiet

Studiet utdanner kateketer som er menighetenes undervisningsledere.

MF tilbyr erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. Studiet går over tre år, og kan kombineres med full jobb.

Kateketen er menighetens undervisningsleder. Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning bidrar til refleksjon over konkrete problemstillinger som en kateket vil stå overfor i sin tjeneste: praktisk-teologisk, pedagogisk og didaktisk. Studiet gir innsikt i sentrale områder innen kateketikk og teologi, og gjør deg i stand til å undervise og forkynne i en kirkelig ramme. Gjennom faglig fordypning og veiledet praksis dyktiggjøres du i din yrkesutøvelse. Programmet gir en god menighetspedagogisk helhetsforståelse, og utvikler evnen til selvstendig kateketisk refleksjon.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende som inneholder minst 60 studiepoeng KRLE/teologi og 30 stp pedagogikk.

Opptaksinformasjon

Lokalt opptak i SøknadsWeb med søknadsfrist 15. juni. Søkere må fremlegge politiattest.

Karrieremuligheter

«Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere». Les mer i tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer her:

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2004-11-20-1894

Kateket en vigslet tjeneste:

Kateketen vigsles til tjeneste og innsettes etter forordnet liturgi. Les om VTVT - veien til vigslet tjeneste her: https://kirken.no/VTVT