Portrett av menighetspedagog Marianne Fürst stående ute.

YrkesintervjuMenighetspedagog favoritt ikon

En av de viktigte budskapene til menighetspedagog Marianne Fürsts er å formidle at alle er bra nok.

Marianne Fürst
47 år
Menighetspedagog
Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borge menighet

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg jobbet nesten 20 år i skoleverket, før jeg startet å jobbe som menighetspedagog for fem år siden. Jeg hadde lyst til å jobbe som lærer på en litt annen måte. Jeg pleier å være i kirken, og så hun som hadde jobben før meg og alt hun gjorde, og syns det virket som en fin og spennende jobb. Så da stillingen ble utlyst, søkte jeg, og fikk jobben.

img_6332.jpg

Menighetspedagog Marianne Fürst sittende på gulvet i menigheten med flere trommer foran seg.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Det er ingen vanlige arbeidsdager i dette yrket. Jeg jobber både dag, kveld og helger. Én formiddag arrangerer jeg babysang, lørdag kveld leder jeg ungdomsklubb. Jeg har ansvaret for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom fra null til 13 år. Noen av disse tilbudene er ferieklubb, overnatting, arrangementer etter skoletid og andre arrangementer ut i fra alder. Som for eksempel samling med lek, sanger og bibelhistorie. Jeg planlegger, lager og forbereder aktiviteter, skriver innbydelser og inviterer, sender invitasjoner med post, kjøper inn det som trengs, dekker bord og ordner i stand, og rydder i etterkant. Altså gjør jeg alt som trengs. En del av arbeidet er også kontorarbeid, med planlegging av aktiviteter og rapportering. Jeg leder også andakt på barneklubben, og holder preken på gudstjenester innimellom. Mange menighetspedagoger er også med på konfirmasjonsopplæring, men det er ikke jeg. Jeg jobber i hovedsak med de yngste, til og med konfirmantalder. Som menighetspedagog arbeider jeg ofte sammen med andre ansatte i kirken, som for eksempel presten.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- En menighetspedagog må ha en bachelorgrad, i tillegg til minimum 30 studiepoeng i pedagogikk, og 30 studiepoeng i kristendom eller teologi. Man må også være medlem av Den norske kirke eller Metodistkirken. Jeg er pedagogutdannet, adjunkt med opprykk, og har kristendom som grunnfag. De fleste menighetspedagoger er pedagoger som har jobbet i skoleverket.

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Hvis du ikke liker å ha det travelt, eller kan takle litt stress, så passer det ikke. Du må også kunne stå inne for og ønske å formidle den kristne tro og verdier. Også passer det jo dårlig om man ikke liker å være sammen med barn og ungdom!

img_6346.jpg

Menighetspedagog Marianne Fürst portrett utendørs.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Jeg liker å kunne formidle at alle er bra nok her hos oss. Her har vi ingen krav som barna eller ungdommene må oppfylle, det er bare å komme. Alle er bra nok, og alle duger. I tillegg er det mye fleksibilitet. Siden jeg jobber mye kvelder og helger, har jeg mye fri på dagtid. Så det er aldri noe problem å gå til tannlegen for eksempel. Jeg styrer mye av arbeidstiden min selv, og det trives jeg godt med.

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Det er mye uforutsigbarhet i dette yrket. Jeg planlegger og inviterer til aktiviteter, påmeldingsfristen er nær ved å gå ut, eller har gått ut, og rett før eller etter melder mange seg på. Da må planer endres, og nye innkjøp må gjøres. Da er det er viktig å huske at det alltid ordner seg.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Hvis du liker å jobbe med barn og ungdom, og har muligheten, anbefaler jeg dette yrket. Du må også ønske å formidle kirkens verdier. I tillegg må du tørre å by på deg selv, og tørre og stå foran mennesker og lede samlinger og prate. Det er også nyttig å være praktisk anlagt, kunne bygge og lage ting og å være kreativ.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- De fleste menighetspedagoger kommer fra skoleverket, og det er mulig å heller jobbe som lærer i skolen. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Minstelønn for en menighetspedagog er mellom 373 700 og 437 200 kroner. Lønnsnivået avhenger av utdanningsnivå og ansiennitet.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det lyses ut jobber i ny og ne. Jeg var heldig med at det ble lyst ut en stilling akkurat da det passet bra for meg å søke. Det er et krevende yrke, og folk kan bli litt slitne i denne jobben. Det er mange unger og folk å forholde seg til, og du er litt på hele tiden. Jeg koser meg veldig med å sitte på gulvet å synge og tromme med ungene nå, men jeg lurer på hvordan det skal gå når jeg er 65 år!

 

Tekst: Ida Strøm

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser