Kvalitetssikret av , redaksjonen i Utdanning.no 30. desember 2021

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

Arbeidsoppgaver

Mekanikarar jobbar med små og store maskiner. Arbeidsoppgåvene er gjerne vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr. Det er viktig med teknisk innsikt og evne til å sjå praktiske løysingar. Arbeidet er fysisk krevjande.

Det finst ei rekke fagbrev innanfor mekanikaryrket:

 

Lønn

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med mekanikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8342111 - SKIPSMEKANIKER
 • 8342109 - BÅTMEKANIKER
 • 8342105 - SKIPSMEKANIKERASPIRANT
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 7311116 - ORTOPEDIMEKANIKER
 • 7241138 - ELEKTROMEKANIKER
 • 7237120 - MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237116 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER)
 • 7237105 - MEKANIKER (INDUSTRI)
 • 7237102 - RIGGMEKANIKER
 • 7237101 - INDUSTRIMEKANIKER
 • 7236102 - VÅPENMEKANIKER
 • 7236101 - FINMEKANIKER
 • 7235110 - AUTOMASJONSMEKANIKER
 • 7235109 - SPESIALARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235108 - VERKSTEDARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235107 - FORMANN (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235105 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235104 - AUTOMATISERINGSMEKANIKER
 • 7235102 - AUTOMATIKKMEKANIKER
 • 7235101 - TOGMEKANIKER
 • 7234112 - MEKANIKER (MOTORMEKANIKK)
 • 7234106 - MOTORMEKANIKER
 • 7234104 - MASKINMEKANIKER
 • 7233109 - MEKANIKER (MASKINER)
 • 7233102 - LANDBRUKSMASKINMEKANIKER
 • 7233101 - ANLEGGSMASKINMEKANIKER
 • 7232110 - FLYSYSTEMMEKANIKER
 • 7232109 - FLYMOTORMEKANIKER
 • 7232108 - FLYKOMPONENTMEKANIKER
 • 7232107 - FLYMEKANIKER
 • 7232106 - FLYUTSTYRSMEKANIKER
 • 7232105 - FLYINTERIØRMEKANIKER
 • 7232103 - FLYSTRUKTURMEKANIKER
 • 7231126 - MEKANIKER (BIL)
 • 7231124 - SPESIALARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231123 - FORMANN (BILMEKANIKER)
 • 7231121 - FAGARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231103 - LASTEBILMEKANIKER
 • 7231101 - BILMEKANIKER
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER

Andre yrke

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.