Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Arbeidsoppgaver

Som malar jobbar du både inne og ute. Målaren jobbar på både nybygg og gamle bygningar med behov for restaurering og oppussing. Val av riktig material og bruk av ulike metodar og verktøy for å beskytte overflater, forskjønne og lette reinhald er viktige arbeidsoppgåver. 

Vanlege arbeidsoppgåver for målaren:

 • beskytte, halde ved like og fargesette nye, ubehandla og tidlegare behandla overflater innvendig og utvendig
 • bruke pensel, rull og sprøyte til å påføre, beis, olje, lakk og måling
 • sette opp tapet, vegg- og golvbelegg
 • bruke lim og sparkel
 • legge teppe og vinylgolv
 • påføre membransystem og legge golv i våtrom
 • restaurering som krev bruk av eldre målingsteknikkar

Som malar må du vite korleis fargar steller seg til kvarandre og kunne utføre alt arbeid som går føre seg før ferdigbehandling av ein flate. 

Målaren jobbar ut frå rutinar, teikningar og arbeidsskildringar. Arbeidsmetodane inkluderer både handverktøy, større robotar og maskiner. Det er også vanleg at målarane bruker digitale hjelpemiddel, for eksempel for å dokumentere arbeidet.

Ein malar må utføre arbeidet på ein sikker måte som tilfredsstiller krav til HMS. Målaren jobbar nokre gonger sjølvstendig, men ofte saman med kollegaer og med yrkesgrupper som tømrararmurararbetongfagarbeidarar
elektrikarar og røyrleggarar

Hvor jobber målarar ?

Dei fleste faglærte målarar jobbar i ein mindre eller større målarmeisterbedrift som driver med både tak, vegg og golv. Enkelte bedrifter er spesialisert innanfor for eksempel dekorasjonsmåling eller golvlegging. Nokre faglærte målarar jobbar i bedrifter som produserer måling, tapet og golv.

Viktige egenskaper

Ein målar må kunne jobbe nøyaktig, ha godt handelag og god fargeforståing. Eit godt fargesyn er ein føresetnad. Yrket kan vere fysisk krevjande.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De som jobber som målarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant målarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457139 - Maler- og overflateteknikkfaget, Vg3
 • 457118 - Malerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med målarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7141113 - MALERSVENN
 • 7141111 - FAGANSVARLIG (MALER)
 • 7141110 - DRIFTSLEDER (MALER)
 • 7141108 - SPESIALARBEIDER (MALER OG BYGGTAPETSERER)
 • 7141107 - FORMANN (MALER)
 • 7141105 - FAGARBEIDER (MALER)
 • 7141104 - MALERMESTER
 • 7141102 - MALER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.