Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Låsesmedverkstedet jeg jobber i har vært i familien i over minst 50 år. Det var helt naturlig at jeg gikk inn i familiebedriften etter videregående og gulroten var at jeg på sikt skulle overta bedriften. Nå er jeg eier! 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg eier altså et verksted og en butikk med seks ansatte. Vi driver med både digitale og mekaniske låsesystemer. De ansatte er spesialister, og mitt spesialfelt er gamle låser og nøkler. Noen er faktisk fra 1700-tallet og det forteller meg at å ta vare på folks skatter alltid har vært viktig. 

Dagen starter med å få en oversikt over hva slags oppdrag som har kommet inn til oss. På verkstedet reparerer jeg nøkler og låser, slik at de fungerer godt. Jeg driver også med nøkkelkopiering til hus, bil og safe. Jeg er daglig ute på oppdrag i Oslo for å åpne dører og skifte lås for utelåste folk. Oppdrag knyttet til mekanisk og elektronisk adgangskontroll blir en stadig viktigere del av vår hverdag. 

Min dag er med andre ord en god blanding av befaring, butikkarbeid, reparasjon av gamle låser og å legge til rette for digitale løsninger. Yrket har utviklet seg enormt siden jeg startet. Man må for eksempel følge med på utviklingen innen digitale systemer.

Vi har også et vaktsystem og kan rykke ut for å hjelpe dem som er låst ute, eller inne, hele døgnet. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg oppvokst i familiebedriften og var lærling her. Når låsesmedfaget ble revidert tok jeg svennebrev. Fordi jeg drev bedriften og hadde lang erfaring fikk jeg fikk jeg også godkjent mesterbrevet. Hele bransjen er bygd opp på etterutdanning og jeg har tatt blant annet elektro-, bil- og safekurs.

Du må også ha en plettfri vandel. Det vanlige utdanningsløpet er Vg1 Teknikk og industriell produksjon og deretter treårig læretid i bedrift.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke hvis du er lite fingernem og ikke er god på å se mekaniske og praktiske løsninger. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Når en dør går opp, når ting virker og jeg løser problemer som ikke hvem som helst kan løse, blir jeg glad. Jeg møter mange folk som setter pris på å bli hjulpet. Det er en god følelse. Det er fint å kunne hjelpe kunder i en vanskelig situasjon. Takknemlige kunder gjør jobben min spesielt hyggelig.

Hva liker du minst med yrket ditt.

– Det er frustrerende når jeg står opp til ørene i jobb og ikke får hjulpet kundene så godt som jeg ønsker. Å måtte si nei er definitivt det verste jeg vet.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være utadvendt, tålmodig, fingernem, løsningsorientert og ha en stor dose kreativitet. Å være fleksibel og ha en god dose yrkesstolthet kommer godt med.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan bli sikkerhetskonsulent, jobbe i butikk og på verksted, jobbe med safe, spesialisere deg på låser i bilbransjen eller starte for deg selv. Det siste krever en god del erfaring og mesterbrev.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jobber du i en vaktordning med vakt døgnet rundt kan du tjene godt. En gjennomsnittslønn for yrket er omtrent 470 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Er du flink, nøyaktig og har plettfri vandel tror jeg du kan få jobb på dagen.

Tekst:

Du må være utadvendt, tålmodig, fingernem, løsningsorientert og ha en stor dose kreativitet.
Det er fint å kunne hjelpe kunder i en vanskelig situasjon.
Det vanlige utdanningsløpet er Vg1 Teknikk og industriell produksjon og deretter treårig læretid i bedrift.