Kvalitetssikret av Faglig råd for restaurant og matfag 15. februar 2022

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.

Arbeidsoppgaver

Konditoryrket er kreativt, og pynting og samansetjing av kaker er konditoren sitt spesialfelt. Som konditor må du jobbe med moderne utstyr, strenge hygienekrav og delikate råvarer. Du må vere i stand til å utnytte dyre råvarer på ein økonomisk forsvarleg måte og sette saman lekre utstillingar og ferdige varar. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • lage alle typar dessetar, kaker og søte bakverk
 • lage glasurar, kremar og konfekt
 • lage dekor og figurar
 • betene og reingjere nødvendig produksjonsutstyr
 • vurdere kvalitet og pris på råvarer
 • tilpasse reseptar og produksjonsprosessar
 • berekne deklarasjon (register over varar) og næringsinnhald i ferdige produkt
 • jobbe for å tilfredsstille strenge krav til hygiene

Ein konditor brukar både tradisjonelle og nyare førebuing- og konserveringsmetodar. Arbeidet består av både handverk og maskinell produksjon. Økt påverknad frå utlandet gjer at konditoren må vere i stand til å hente inn og ta opp internasjonale impulsar, samtidig som ein behaldar grepet om gamle nasjonale tradisjonar. 

Konditoren har kunnskap om råvareprisar og kvalitet på råvarer.

Mange konditorar har òg svennebrev som bakar.

Hvor jobber konditorar ?

Som konditor kan du arbeide i bakeri, konditori og i storhushaldningar, som på hotell, restaurantar eller cruiseskip.

Intervjuer

Portrett av konditor Veronica Stelander i uniform

Konditor

Veronica Stelander

Helt siden hun som liten var med moren på jobb, har Veronica visst at hun ville bli konditor.

Viktige egenskaper

Ein konditor bør ha interesse for matlaging, forming og smak. Du bør vere kreativ og ha sans for farge og form. Du må kunne planlegge arbeidet og jobbe effektivt, og dessutan vere hygienisk og nøyaktig. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i konditorfaget. Les meir om meisterutdanning.

De vanligste jobbene blant konditorfagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 458110 - Konditorfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med konditorar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7412110 - MESTERSVENN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412108 - FORMANN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412106 - FAGARBEIDER (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412105 - SUKKERTØYMAKER
 • 7412102 - KONDITOR

Andre yrke

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
En hovmester planlegger serveringen med servitører og kokker

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.
Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.
Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer éin- og fåcella organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.
Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.