Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for restaurant og matfag 15. februar 2022

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.

Arbeidsoppgaver

Konditoryrket er kreativt, og pynting og samansetjing av kaker er konditoren sitt spesialfelt. Som konditor må du jobbe med moderne utstyr, strenge hygienekrav og delikate råvarer. Du må vere i stand til å utnytte dyre råvarer på ein økonomisk forsvarleg måte og sette saman lekre utstillingar og ferdige varar. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • lage alle typar dessetar, kaker og søte bakverk
 • lage glasurar, kremar og konfekt
 • lage dekor og figurar
 • betene og reingjere nødvendig produksjonsutstyr
 • vurdere kvalitet og pris på råvarer
 • tilpasse reseptar og produksjonsprosessar
 • berekne deklarasjon (register over varar) og næringsinnhald i ferdige produkt
 • jobbe for å tilfredsstille strenge krav til hygiene

Ein konditor brukar både tradisjonelle og nyare førebuing- og konserveringsmetodar. Arbeidet består av både handverk og maskinell produksjon. Økt påverknad frå utlandet gjer at konditoren må vere i stand til å hente inn og ta opp internasjonale impulsar, samtidig som ein behaldar grepet om gamle nasjonale tradisjonar. 

Konditoren har kunnskap om råvareprisar og kvalitet på råvarer.

Mange konditorar har òg svennebrev som bakar.

Kor jobbar konditorar?

Som konditor kan du arbeide i bakeri, konditori og i storhushaldningar, som på hotell, restaurantar eller cruiseskip.

Bli med en konditor på jobb

Hvordan er det å jobbe som konditor?

Intervjuer

Konditor Vibeke Thomassen poserer utenfor sitt lille konditori i Tønsberg.

Konditor

Vibeke Thomassen

Vibeke har en sukkersøt jobb og lever av å lage kaker og sjokolade. – Det er som å ha juleverksted hele året, smiler gründeren.
Portrett av konditor Veronica Stelander i uniform

Konditor

Veronica Stelander

Helt siden hun som liten var med moren på jobb, har Veronica visst at hun ville bli konditor.

Passer jeg til å bli konditor?

Ein konditor bør ha interesse for matlaging, forming og smak. Du bør vere kreativ og ha sans for farge og form. Du må kunne planlegge arbeidet og jobbe effektivt, og dessutan vere hygienisk og nøyaktig. 

Hva tjener konditorar?

Hvordan utdanner du deg til konditor?

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i konditorfaget. Les meir om meisterutdanning.

Hva jobber konditorfagutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458110 - Konditorfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber konditorar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med konditorar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7412102 - KONDITOR
 • 7412110 - MESTERSVENN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412108 - FORMANN (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412106 - FAGARBEIDER (BAKERI OG KONDITORI)
 • 7412105 - SUKKERTØYMAKER
 • 7412104 - KONFEKTMAKER

Andre yrke

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
En hovmester planlegger serveringen med servitører og kokker

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.
Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.
Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer éin- og fåcella organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.
Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.