Kvinnelig kokk på kjøkken.
Yrkesbeskrivelse

­Kokk

favoritt ikon

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer.

Kokker tilbereder mat og gjør den klar for servering.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kokk:

  • velge ut, kjøpe inn og behandle råvarer 
  • tilberede kald og varm mat
  • delta i konseptutvikling og planlegging av menyer
  • vask og renhold av kjøkken

I det daglige arbeidet må kokkene ofte sette opp meny og planlegge innkjøp. Dersom du jobber i et stort kjøkken, vil du gjerne ha en kjøkkensjef som leder arbeidet og har ansvar for innkjøp og planlegging. Ved mindre kjøkken er dette oppgaver kokken gjør selv.

Noen steder vil hver kokk ha ansvar for en spesiell del av matproduksjonen, for eksempel å steke kjøtt, koke suppe, tilberede grønnsaker eller lage desserter. Ved større kjøkken er det ofte flere avdelinger, og arbeidet fordeles mellom kokker og assistenter.

I dette yrket må du ha god kunnskap om råvarer og råvarebehandling. Du må også ha god kunnskap om næringsinnhold, matsikkerhet, allergier og ulike dietter og om regelverk innenfor hygiene og HMS.

Som kokk må du regne med å jobbe turnus, noe som for mange innebærer arbeid på kveldstid, i helgene og på helligdager.

Man skiller mellom yrkesbetegnelsene institusjonskokk og kokk. Institusjonskokkene har spesialkompetanse for arbeid ved institusjonskjøkken, for eksempel i fengsel, på sykehus eller sykehjem.

Hvor jobber kokker?

Som kokk kan du arbeide på for eksempel restauranter, kafeer, bedriftskantiner, innenfor skipsfart og offshore, i store offentlige institusjoner (for eksempel på sykehus og i forsvaret), innenfor dagligvarehandelen og i næringsmiddelindustrien.

Personlige egenskaper

Du må være interessert i mat og bør kunne jobbe selvstendig og samtidig være god til å samarbeide med andre. Kreativitet er en verdifull egenskap i dette yrket. Du må kunne takle å arbeide under tidspress. Det kan være fysisk krevende å jobbe som kokk, derfor er det en fordel å være i god form. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Innenfor kokkefaget finnes det flere muligheter for videreutdanning. Hotelledelse og reiselivsledelse er noen av aktuelle videreutdanninger innen faget. Du kan også ta mesterbrev i kokkefaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber kokkeutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Deltid
Alle sektorer
11 094 personer
6 987 personer
4 107 personer
Ca 167 kr
Ca 166 kr
Ca 170 kr
27 130 kr
26 950 kr
27 540 kr
325 560 kr
323 400 kr
330 480 kr
Ca 167 kr
Ca 166 kr
Ca 170 kr
27 130 kr
26 950 kr
27 540 kr
325 560 kr
323 400 kr
330 480 kr
Ca 164 kr
Ca 162 kr
Ca 166 kr
26 540 kr
26 310 kr
26 890 kr
318 480 kr
315 720 kr
322 680 kr
Ca 164 kr
Ca 162 kr
Ca 166 kr
26 730 kr
26 490 kr
27 080 kr
320 760 kr
317 880 kr
324 960 kr
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Heltid
Alle sektorer
3 310 personer
1 644 personer
1 666 personer
Ca 182 kr
Ca 184 kr
Ca 180 kr
29 520 kr
29 840 kr
29 230 kr
354 240 kr
358 080 kr
350 760 kr
Ca 182 kr
Ca 184 kr
Ca 180 kr
29 520 kr
29 870 kr
29 230 kr
354 240 kr
358 440 kr
350 760 kr
Ca 185 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 030 kr
30 440 kr
29 630 kr
360 360 kr
365 280 kr
355 560 kr
Ca 185 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 530 kr
30 970 kr
30 110 kr
366 360 kr
371 640 kr
361 320 kr
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Privat
14 316 personer
8 556 personer
5 760 personer
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 173 kr
27 990 kr
27 830 kr
28 100 kr
335 880 kr
333 960 kr
337 200 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 173 kr
27 990 kr
27 830 kr
28 100 kr
335 880 kr
333 960 kr
337 200 kr
Ca 172 kr
Ca 171 kr
Ca 174 kr
27 920 kr
27 740 kr
28 160 kr
335 040 kr
332 880 kr
337 920 kr
Ca 172 kr
Ca 171 kr
Ca 174 kr
28 240 kr
28 040 kr
28 490 kr
338 880 kr
336 480 kr
341 880 kr
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Deltid
Privat
11 020 personer
6 923 personer
4 097 personer
Ca 167 kr
Ca 166 kr
Ca 170 kr
27 120 kr
26 940 kr
27 540 kr
325 440 kr
323 280 kr
330 480 kr
Ca 167 kr
Ca 166 kr
Ca 170 kr
27 120 kr
26 940 kr
27 540 kr
325 440 kr
323 280 kr
330 480 kr
Ca 164 kr
Ca 162 kr
Ca 166 kr
26 520 kr
26 280 kr
26 890 kr
318 240 kr
315 360 kr
322 680 kr
Ca 164 kr
Ca 162 kr
Ca 166 kr
26 710 kr
26 460 kr
27 080 kr
320 520 kr
317 520 kr
324 960 kr
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Heltid
Privat
3 296 personer
1 633 personer
1 663 personer
Ca 182 kr
Ca 184 kr
Ca 180 kr
29 520 kr
29 820 kr
29 230 kr
354 240 kr
357 840 kr
350 760 kr
Ca 182 kr
Ca 184 kr
Ca 180 kr
29 520 kr
29 850 kr
29 230 kr
354 240 kr
358 200 kr
350 760 kr
Ca 185 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 020 kr
30 430 kr
29 620 kr
360 240 kr
365 160 kr
355 440 kr
Ca 185 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 530 kr
30 960 kr
30 100 kr
366 360 kr
371 520 kr
361 200 kr
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Alle sektorer
14 404 personer
8 631 personer
5 773 personer
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 173 kr
28 000 kr
27 840 kr
28 100 kr
336 000 kr
334 080 kr
337 200 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 173 kr
28 000 kr
27 840 kr
28 100 kr
336 000 kr
334 080 kr
337 200 kr
Ca 172 kr
Ca 171 kr
Ca 174 kr
27 940 kr
27 770 kr
28 160 kr
335 280 kr
333 240 kr
337 920 kr
Ca 172 kr
Ca 171 kr
Ca 174 kr
28 250 kr
28 070 kr
28 490 kr
339 000 kr
336 840 kr
341 880 kr
Kokk
Deltid
Alle sektorer
9 053 personer
4 862 personer
4 191 personer
Ca 184 kr
Ca 190 kr
Ca 179 kr
29 730 kr
30 850 kr
29 010 kr
356 760 kr
370 200 kr
348 120 kr
Ca 184 kr
Ca 190 kr
Ca 179 kr
29 730 kr
30 850 kr
29 010 kr
356 760 kr
370 200 kr
348 120 kr
Ca 187 kr
Ca 192 kr
Ca 181 kr
30 280 kr
31 170 kr
29 250 kr
363 360 kr
374 040 kr
351 000 kr
Ca 187 kr
Ca 192 kr
Ca 181 kr
30 540 kr
31 410 kr
29 540 kr
366 480 kr
376 920 kr
354 480 kr
Kokk
Heltid
Alle sektorer
12 881 personer
4 458 personer
8 423 personer
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 196 kr
32 020 kr
32 780 kr
31 790 kr
384 240 kr
393 360 kr
381 480 kr
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 196 kr
32 020 kr
32 780 kr
31 790 kr
384 240 kr
393 360 kr
381 480 kr
Ca 209 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
33 790 kr
32 890 kr
34 260 kr
405 480 kr
394 680 kr
411 120 kr
Ca 209 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
34 490 kr
33 480 kr
35 020 kr
413 880 kr
401 760 kr
420 240 kr
Kokk
Kommunal
2 682 personer
2 020 personer
662 personer
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 217 kr
35 850 kr
36 030 kr
35 230 kr
430 200 kr
432 360 kr
422 760 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 217 kr
35 850 kr
36 030 kr
35 230 kr
430 200 kr
432 360 kr
422 760 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 209 kr
34 660 kr
34 940 kr
33 840 kr
415 920 kr
419 280 kr
406 080 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 209 kr
34 900 kr
35 150 kr
34 170 kr
418 800 kr
421 800 kr
410 040 kr
Kokk
Deltid
Kommunal
1 432 personer
1 155 personer
277 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 210 kr
35 430 kr
35 720 kr
34 070 kr
425 160 kr
428 640 kr
408 840 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 210 kr
35 430 kr
35 720 kr
34 070 kr
425 160 kr
428 640 kr
408 840 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 210 kr
35 110 kr
35 340 kr
34 090 kr
421 320 kr
424 080 kr
409 080 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 210 kr
35 270 kr
35 490 kr
34 300 kr
423 240 kr
425 880 kr
411 600 kr
Kokk
Heltid
Kommunal
1 250 personer
865 personer
385 personer
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca 221 kr
36 100 kr
36 180 kr
35 870 kr
433 200 kr
434 160 kr
430 440 kr
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca 221 kr
36 100 kr
36 180 kr
35 870 kr
433 200 kr
434 160 kr
430 440 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
Ca 208 kr
34 340 kr
34 610 kr
33 730 kr
412 080 kr
415 320 kr
404 760 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
Ca 208 kr
34 640 kr
34 880 kr
34 110 kr
415 680 kr
418 560 kr
409 320 kr
Kokk
Privat
18 192 personer
6 584 personer
11 608 personer
Ca 189 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 570 kr
30 180 kr
30 750 kr
366 840 kr
362 160 kr
369 000 kr
Ca 189 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 570 kr
30 180 kr
30 750 kr
366 840 kr
362 160 kr
369 000 kr
Ca 200 kr
Ca 191 kr
Ca 204 kr
32 380 kr
31 010 kr
33 070 kr
388 560 kr
372 120 kr
396 840 kr
Ca 200 kr
Ca 191 kr
Ca 204 kr
33 000 kr
31 520 kr
33 750 kr
396 000 kr
378 240 kr
405 000 kr
Kokk
Deltid
Privat
7 297 personer
3 450 personer
3 847 personer
Ca 177 kr
Ca 178 kr
Ca 176 kr
28 680 kr
28 800 kr
28 580 kr
344 160 kr
345 600 kr
342 960 kr
Ca 177 kr
Ca 178 kr
Ca 176 kr
28 680 kr
28 800 kr
28 580 kr
344 160 kr
345 600 kr
342 960 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
Ca 178 kr
28 960 kr
29 160 kr
28 780 kr
347 520 kr
349 920 kr
345 360 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
Ca 178 kr
29 240 kr
29 420 kr
29 080 kr
350 880 kr
353 040 kr
348 960 kr
Kokk
Heltid
Privat
10 895 personer
3 134 personer
7 761 personer
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 194 kr
31 320 kr
30 980 kr
31 490 kr
375 840 kr
371 760 kr
377 880 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 194 kr
31 320 kr
30 980 kr
31 490 kr
375 840 kr
371 760 kr
377 880 kr
Ca 208 kr
Ca 198 kr
Ca 211 kr
33 630 kr
32 100 kr
34 240 kr
403 560 kr
385 200 kr
410 880 kr
Ca 208 kr
Ca 198 kr
Ca 211 kr
34 380 kr
32 760 kr
35 020 kr
412 560 kr
393 120 kr
420 240 kr
Kokk
Statlig
1 060 personer
716 personer
344 personer
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 800 kr
35 780 kr
35 860 kr
429 600 kr
429 360 kr
430 320 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 970 kr
35 920 kr
36 120 kr
431 640 kr
431 040 kr
433 440 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 390 kr
35 290 kr
35 590 kr
424 680 kr
423 480 kr
427 080 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
36 000 kr
35 890 kr
36 200 kr
432 000 kr
430 680 kr
434 400 kr
Kokk
Deltid
Statlig
324 personer
257 personer
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca
36 070 kr
36 250 kr
432 840 kr
435 000 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca
36 170 kr
36 320 kr
434 040 kr
435 840 kr
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca
36 090 kr
36 120 kr
433 080 kr
433 440 kr
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca
36 540 kr
36 540 kr
438 480 kr
438 480 kr
Kokk
Heltid
Statlig
736 personer
459 personer
277 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 750 kr
35 580 kr
36 010 kr
429 000 kr
426 960 kr
432 120 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 930 kr
35 750 kr
36 270 kr
431 160 kr
429 000 kr
435 240 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 220 kr
35 010 kr
35 550 kr
422 640 kr
420 120 kr
426 600 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 870 kr
35 680 kr
36 160 kr
430 440 kr
428 160 kr
433 920 kr
Kokk
Alle sektorer
21 934 personer
9 320 personer
12 614 personer
Ca 193 kr
Ca 198 kr
Ca 191 kr
31 340 kr
32 040 kr
30 960 kr
376 080 kr
384 480 kr
371 520 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
Ca 191 kr
31 340 kr
32 040 kr
30 960 kr
376 080 kr
384 480 kr
371 520 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
32 800 kr
32 240 kr
33 180 kr
393 600 kr
386 880 kr
398 160 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
33 380 kr
32 690 kr
33 840 kr
400 560 kr
392 280 kr
406 080 kr
Restaurantsjef
Deltid
Alle sektorer
369 personer
205 personer
164 personer
Ca 205 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
33 150 kr
31 660 kr
34 100 kr
397 800 kr
379 920 kr
409 200 kr
Ca 205 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
33 150 kr
31 660 kr
34 100 kr
397 800 kr
379 920 kr
409 200 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
36 350 kr
35 130 kr
37 920 kr
436 200 kr
421 560 kr
455 040 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
36 560 kr
35 300 kr
38 190 kr
438 720 kr
423 600 kr
458 280 kr
Restaurantsjef
Heltid
Alle sektorer
2 293 personer
815 personer
1 478 personer
Ca 245 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 620 kr
38 000 kr
40 000 kr
475 440 kr
456 000 kr
480 000 kr
Ca 245 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 620 kr
38 000 kr
40 000 kr
475 440 kr
456 000 kr
480 000 kr
Ca 252 kr
Ca 240 kr
Ca 259 kr
40 830 kr
38 920 kr
41 880 kr
489 960 kr
467 040 kr
502 560 kr
Ca 252 kr
Ca 240 kr
Ca 259 kr
41 120 kr
39 210 kr
42 170 kr
493 440 kr
470 520 kr
506 040 kr
Restaurantsjef
Privat
2 562 personer
966 personer
1 596 personer
Ca 239 kr
Ca 228 kr
Ca 247 kr
38 750 kr
37 000 kr
40 000 kr
465 000 kr
444 000 kr
480 000 kr
Ca 239 kr
Ca 228 kr
Ca 247 kr
38 750 kr
37 000 kr
40 000 kr
465 000 kr
444 000 kr
480 000 kr
Ca 249 kr
Ca 236 kr
Ca 257 kr
40 360 kr
38 220 kr
41 600 kr
484 320 kr
458 640 kr
499 200 kr
Ca 249 kr
Ca 236 kr
Ca 257 kr
40 580 kr
38 410 kr
41 830 kr
486 960 kr
460 920 kr
501 960 kr
Restaurantsjef
Deltid
Privat
363 personer
200 personer
163 personer
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
32 730 kr
31 620 kr
34 100 kr
392 760 kr
379 440 kr
409 200 kr
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
32 730 kr
31 620 kr
34 100 kr
392 760 kr
379 440 kr
409 200 kr
Ca 224 kr
Ca 215 kr
Ca 234 kr
36 240 kr
34 900 kr
37 930 kr
434 880 kr
418 800 kr
455 160 kr
Ca 224 kr
Ca 215 kr
Ca 234 kr
36 440 kr
35 040 kr
38 200 kr
437 280 kr
420 480 kr
458 400 kr
Restaurantsjef
Heltid
Privat
2 199 personer
766 personer
1 433 personer
Ca 242 kr
Ca 232 kr
Ca 247 kr
39 180 kr
37 590 kr
40 000 kr
470 160 kr
451 080 kr
480 000 kr
Ca 242 kr
Ca 232 kr
Ca 247 kr
39 180 kr
37 590 kr
40 000 kr
470 160 kr
451 080 kr
480 000 kr
Ca 251 kr
Ca 239 kr
Ca 258 kr
40 720 kr
38 680 kr
41 810 kr
488 640 kr
464 160 kr
501 720 kr
Ca 251 kr
Ca 239 kr
Ca 258 kr
40 940 kr
38 870 kr
42 040 kr
491 280 kr
466 440 kr
504 480 kr
Restaurantsjef
Alle sektorer
2 662 personer
1 020 personer
1 642 personer
Ca 241 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 030 kr
37 370 kr
40 000 kr
468 360 kr
448 440 kr
480 000 kr
Ca 241 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 030 kr
37 370 kr
40 000 kr
468 360 kr
448 440 kr
480 000 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
Ca 257 kr
40 480 kr
38 470 kr
41 670 kr
485 760 kr
461 640 kr
500 040 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
Ca 257 kr
40 770 kr
38 740 kr
41 960 kr
489 240 kr
464 880 kr
503 520 kr
Sjefskokk
Deltid
Alle sektorer
665 personer
533 personer
132 personer
Ca 201 kr
Ca 199 kr
Ca 211 kr
32 640 kr
32 200 kr
34 120 kr
391 680 kr
386 400 kr
409 440 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
Ca 211 kr
32 640 kr
32 200 kr
34 120 kr
391 680 kr
386 400 kr
409 440 kr
Ca 209 kr
Ca 207 kr
Ca 219 kr
33 870 kr
33 490 kr
35 470 kr
406 440 kr
401 880 kr
425 640 kr
Ca 209 kr
Ca 207 kr
Ca 219 kr
34 140 kr
33 740 kr
35 870 kr
409 680 kr
404 880 kr
430 440 kr
Sjefskokk
Heltid
Alle sektorer
2 105 personer
960 personer
1 145 personer
Ca 228 kr
Ca 219 kr
Ca 235 kr
36 920 kr
35 430 kr
38 000 kr
443 040 kr
425 160 kr
456 000 kr
Ca 228 kr
Ca 219 kr
Ca 235 kr
36 920 kr
35 450 kr
38 000 kr
443 040 kr
425 400 kr
456 000 kr
Ca 231 kr
Ca 223 kr
Ca 238 kr
37 460 kr
36 080 kr
38 630 kr
449 520 kr
432 960 kr
463 560 kr
Ca 231 kr
Ca 223 kr
Ca 238 kr
38 150 kr
36 730 kr
39 350 kr
457 800 kr
440 760 kr
472 200 kr
Sjefskokk
Kommunal
216 personer
164 personer
Ca 239 kr
Ca 234 kr
Ca
38 640 kr
37 970 kr
463 680 kr
455 640 kr
Ca 239 kr
Ca 234 kr
Ca
38 640 kr
37 970 kr
463 680 kr
455 640 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
Ca
39 070 kr
38 640 kr
468 840 kr
463 680 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
Ca
39 570 kr
39 080 kr
474 840 kr
468 960 kr
Sjefskokk
Heltid
Kommunal
142 personer
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 340 kr
472 080 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 340 kr
472 080 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 520 kr
474 240 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
40 080 kr
480 960 kr
Sjefskokk
Privat
2 428 personer
1 270 personer
1 158 personer
Ca 218 kr
Ca 208 kr
Ca 231 kr
35 280 kr
33 670 kr
37 360 kr
423 360 kr
404 040 kr
448 320 kr
Ca 218 kr
Ca 208 kr
Ca 231 kr
35 280 kr
33 670 kr
37 360 kr
423 360 kr
404 040 kr
448 320 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
Ca 235 kr
36 430 kr
34 740 kr
38 130 kr
437 160 kr
416 880 kr
457 560 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
Ca 235 kr
37 000 kr
35 250 kr
38 750 kr
444 000 kr
423 000 kr
465 000 kr
Sjefskokk
Deltid
Privat
576 personer
455 personer
121 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 209 kr
32 020 kr
31 790 kr
33 880 kr
384 240 kr
381 480 kr
406 560 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 209 kr
32 020 kr
31 790 kr
33 880 kr
384 240 kr
381 480 kr
406 560 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 218 kr
33 260 kr
32 760 kr
35 240 kr
399 120 kr
393 120 kr
422 880 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 218 kr
33 530 kr
33 000 kr
35 630 kr
402 360 kr
396 000 kr
427 560 kr
Sjefskokk
Heltid
Privat
1 852 personer
815 personer
1 037 personer
Ca 223 kr
Ca 215 kr
Ca 233 kr
36 190 kr
34 750 kr
37 670 kr
434 280 kr
417 000 kr
452 040 kr
Ca 223 kr
Ca 215 kr
Ca 233 kr
36 190 kr
34 780 kr
37 670 kr
434 280 kr
417 360 kr
452 040 kr
Ca 229 kr
Ca 219 kr
Ca 237 kr
37 090 kr
35 500 kr
38 350 kr
445 080 kr
426 000 kr
460 200 kr
Ca 229 kr
Ca 219 kr
Ca 237 kr
37 720 kr
36 120 kr
38 990 kr
452 640 kr
433 440 kr
467 880 kr
Sjefskokk
Statlig
126 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 820 kr
465 840 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
39 760 kr
477 120 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca
40 700 kr
488 400 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca
42 400 kr
508 800 kr
Sjefskokk
Heltid
Statlig
111 personer
Ca 242 kr
Ca
Ca
39 140 kr
469 680 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca
40 220 kr
482 640 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca
41 010 kr
492 120 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca
42 830 kr
513 960 kr
Sjefskokk
Alle sektorer
2 770 personer
1 493 personer
1 277 personer
Ca 222 kr
Ca 213 kr
Ca 233 kr
36 000 kr
34 580 kr
37 750 kr
432 000 kr
414 960 kr
453 000 kr
Ca 222 kr
Ca 213 kr
Ca 233 kr
36 000 kr
34 580 kr
37 750 kr
432 000 kr
414 960 kr
453 000 kr
Ca 227 kr
Ca 218 kr
Ca 237 kr
36 830 kr
35 360 kr
38 400 kr
441 960 kr
424 320 kr
460 800 kr
Ca 227 kr
Ca 218 kr
Ca 237 kr
37 440 kr
35 900 kr
39 100 kr
449 280 kr
430 800 kr
469 200 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken