Hvorfor valgte du å bli kjemiingeniør?

– Opprinnelig begynte jeg å studere arkeologi etter videregående. Jeg kjente etter hvert at arkeologi ikke var helt min greie, og at jeg heller ville gjøre noe mer teknisk. Jeg syntes kjemifaget virket interessant og fant ut at som kjemiingeniør kan man jobbe med veldig mye forskjellig. Det ble på en måte et litt åpent valg siden det er så mange yrkesmuligheter.

Image
Kjemiingeniør Urd Ingunn Eriksen sitter ved en bred dataskjerm og ser på analyser.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har veldig varierte arbeidsdager. Halvparten av tiden er jeg på kontoret hvor jeg for eksempel skriver rapporter og tolker data. Jeg er også ute og tar vannprøver og analyserer disse. I tillegg har bransjeorganisasjoner som Norsk Vann ulike prosjekter og fagtreff, slik at det går også litt tid til slike faglige forumer.

Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt som handler om vannkvalitet. Vi forsøker å finne ut av hvordan kvaliteten på vannet endres fra det går gjennom vannbehandlingsanleggene og frem til kranen hjemme hos folk. Det er et langt system vannet skal gå gjennom og mye kan skje på veien, som for eksempel forurensning.

Selve prosjektet går ut på å ta vannprøver og se på disse i et "Flowcytometer". Det er et instrument vi bruker for å se hvordan vannkvaliteten endrer seg. Deretter kobles dette opp mot andre driftsdata, som for eksempel vannføringsnivå og nedbør for å finne sammenhenger, og forstå hvorfor vannkvaliteten endrer seg.

Når vi tar vannprøver, holder vi oss til en sone der vi tar faste prøver i cirka ett år. Når året har gått tar vi faste prøver i en annen sone igjen. Jeg jobber fleksitid og styrer generelt min egen arbeidsdag selv. Stort sett jobber jeg selvstendig, men i noen prosjekt jobber jeg mer sammen med kollegaer.

Hva kreves for å kunne jobbe som kjemiingeniør?

– Selv har jeg både bachelor og mastergrad i kjemiingeniør, men du trenger bare en bachelor for å kunne kalle deg kjemiingeniør. Du kan jobbe som kjemiingeniør i mange bransjer og det finnes flere utdanninger for de ulike stillingene.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Du må være glad i å finne ut av ting og ha en viss teknisk forståelse og tankegang. Det å være analytisk, men samtidig kunne tenke litt utenfor boksen er en fordel i dette yrket. Jeg tror også det er en veldig god ting å være selvstendig, da mange kjemiingeniører jobber med å finne ut av ting på egen hånd. Trives du ikke med det, passer kanskje ikke kjemiingeniør så godt for deg.

Hva liker du best med å være kjemiingeniør?

– Det å finne ut av hvordan ting henger sammen og løse problemer. Det synes jeg er kjekkest.

Hva liker du minst?

– Det at man har veldig stor frihet kan til tider være utfordrende. Det hender at man står litt fast og ikke helt vet hvordan man skal gå videre. Da er det kjempefint med gode kollegaer man kan rådføre seg med.

Image
Kjemiingeniør Urd Ingunn Eriksen har på seg gul anleggsjakke, blå annleggshjelm og står ved et stort rør. Hun åpner en kran og det kommer vann ut.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Historisk sett har mange begynt i oljebransjen, men det er behov for kjemiingeniører i mange bransjer. I tillegg til vann og avløp, kan man jobbe med biogass, maling, i matvareindustrien eller i legemiddelindustrien for å nevne noe.

Du kan jobbe både privat og offentlig. Som kjemiingeniør er man veldig allsidig og kan brukes til mye.

Hva kan man forvente i lønn som kjemiingeniør?

– Det varierer veldig fra bransje til bransje, men årslønnen starter kanskje på 500.000 kr og oppover.

Hvordan er sjansene for å få jobb som kjemiingeniør?

– Så lenge man er villig til å flytte på seg, er det relativt gode sjanser. Men det går litt opp og ned, og siden det er mange jobber i oljebransjen vil det ha noe å si hvordan det går i den bransjen når man er på jobbsøking.

Tekst:
Sigrid Hegge Eriksen