Kvifor valde du dette yrket? 

– Eg har alltid syntest at kjemi er veldig spennande. Eg er interessert i korleis ting fungerer og er bygd opp – og til sjuande og sist handlar jo alt om kjemi. Eg valde faktisk også å studere kjemi fordi eg hadde lyst til å jobbe hos Jotun, som er ein stor og kjent arbeidsplass her i området. Kusina mi jobba her, og eg syntest det høyrdest veldig interessant ut. Her er det mykje spennande forsking, og du har stor fridom.

 

Image
Lisens
1

Korleis er ein vanleg arbeidsdag for deg?  

– Eg er produktutviklar innan maling til stål – såkalla antikorrosiv beskytting, altså produkt som skal hindre at stålet rustar. Kundane er skipsverft over heile verda. 

Vi jobbar prosjektbasert, med prosjekt som går over eitt til fem år, og arbeider med fleire prosjekt parallelt. Eit prosjekt tar ofte utgangspunkt i ein spesifikasjon vi får frå marknadsavdelinga – basert på eit konkret behov kunden har. Deretter begynner vi med det vi kallar formuleringsarbeid, kor vi finn ut kva malinga skal innehalde for å vere nærast mogleg spesifikasjonen. Så er det mykje testing for å sjå kva som fungerer. Deretter rapporterer vi, vidareutviklar basert på innspel, og endar opp med eit nytt produkt. I prosjekta samarbeider vi med marknadsavdelinga, salsavdelinga, prosjektleiarar og kjemikarar. 

Halve dagen er praktisk arbeid på laben, og halve dagen er kontorarbeid. Når vi skal utvikle nye produkt, er det mykje planlegging og research på kva type råvarer leverandørane våre kan levere, nye og meir miljøvennlege løysingar og kva vi har lov til å bruke. Eg har ansvar for ei råstoffgruppe i Jotun, og har ofte leverandørmøte. Vi må også undersøke om nokre av produkta allereie er patenterte, og kva vi sjølv kan patentere. I tillegg må vi følge med på reguleringane, som heile tida utviklar seg, og helst vere i forkant av desse. Blant anna skal bruken av løysemiddel ned, og det går stadig meir over til løysemiddelfri og vassbasert maling. Innan husmaling er det mykje vassbasert, og innan stålmaling blir det også stadig meir. Vi må forske oss fram til stadig betre produkt, steg for steg. 

Jotun har fabrikkar og kundar over heile verda, og jobben min inneber også ein del reising for å besøke desse. Mykje av marknaden eg jobbar med, er i Korea og Kina. Eg kom nettopp heim frå Korea og har også nyleg vore i USA. Eg er ung utan barn og ønsker å reise mykje, men det kan tilpassast familiesituasjonen. 

Kva krevst for å kunne jobbe med dette yrket?    

– Du må ha minimum ei bachelorgrad i kjemi, men dei fleste arbeidsgivarar ønsker master. Eg er utdanna sivilingeniør frå NMBU på Ås. 

Kva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?   

– Du må vere interessert i realfag, like å finne ut av ting og like varierte oppgåver. Du må også vere strukturert og greie å ha overblikk. Men det aller viktigaste er nok å vere nysgjerrig og ha eit ønske om å utvikle både selskapet og deg sjølv. Innovasjon er avgjerande for ei bedrift som Jotun – vi må stadig utvikle nye produkt for å møte nye behov og nye reguleringar. 

Kva liker du best med yrket ditt?    

– Eg liker at det er så varierte dagar og at vi jobbar med så mange ulike prosjekt. Det gjer at det aldri blir einsformig, sjølv om alt dreier seg om maling. Du har også moglegheit til å spesialisere deg innanfor det feltet du liker. Eg liker også alle valmoglegheitene ein får i eit så stort konsern, og at eg får reise så mykje. 

Kva liker du minst med yrket ditt?    

– Sidan eg jobbar med maling, kan det vere litt søl innimellom. Enkelte av produkta vi lagar, kan også ha stoff i seg som ikkje er så bra å få ofte på huda, og som du kan utvikle allergi av. 

Når du jobbar med forsking, kan du også støyte på utfordringar som er vanskelege å løyse, og prosjekt kan stagnere. Det er tidvis veldig frustrerande. 

 

Image
Lisens
1

Kva for andre moglegheiter finst innanfor yrket?    

– Det er veldig mange moglegheiter. Mange kjemiingeniørar jobbar i oljesektoren og på ulike testinstitutt. Du kan også for eksempel jobbe med matproduksjon, vassrenseanlegg, medisin og  dopingprøver for idrettsutøvarar. 

Kva kan ein forvente i lønn i dette yrket?  

– Du startar som regel på Teknas anbefalte startlønn. Deretter går du gradvis opp. Du tener meir i privat sektor enn i det offentlege.

Korleis reknar du sjansane for å få jobb innan dette yrket?    

– Dei er veldig gode. Sjølv hadde eg to jobbtilbod som nyutdanna. For å auke sjansane er det viktig å ha relevante sommarjobbar å vise til. Eg hadde sjølv sommarjobb både her i Jotun og i ei anna bedrift. 

 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.