I samtale med karriereveileder
Yrkesbeskrivelse

Karriere­veileder

favoritt ikon

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.

En karriereveileder hjelper unge eller voksne til å ta selvstendige, bevisste og meningsfulle valg. Karriereveilederen hjelper dem med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriereveileder tar du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdier og ambisjoner, men også samfunnets behov for arbeidskraft, i veiledningen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en karriereveileder

  • veilede unge eller voksne til å ta valg om utdanning og karriere
  • rådgivning til skriving av CV, søknader og jobbintervju
  • utvikling av karriereveiledningstjenester
  • holde seg oppdatert på utdanningstilbud og arbeidsmarked

Karriereveilederen veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft. Karriereveiledning kan gjennomføres gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tjenester eller som en kombinasjon av disse.

Hvor jobber karriereveiledere?

Karriereveiledere er ofte tilknyttet universitet, høgskoler, videregående skoler eller ungdomsskoler. Mange er også tilknyttet NAV, karrieresenter, rekrutteringsbyrå, arbeids- og inkluderingsbedrifter og Forsvaret. Karriereveiledere kan også være ansatt i personalavdelinger i større bedrifter, kriminalomsorgen og på folkehøgskoler. 

Personlige egenskaper

Som karriereveileder må du ha gode pedagogiske egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesialister i pedagogikk
Deltid
Alle sektorer
578 personer
431 personer
147 personer
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 267 kr
40 500 kr
40 040 kr
43 300 kr
486 000 kr
480 480 kr
519 600 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 267 kr
40 500 kr
40 040 kr
43 300 kr
486 000 kr
480 480 kr
519 600 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 840 kr
42 310 kr
44 560 kr
514 080 kr
507 720 kr
534 720 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 930 kr
42 410 kr
44 620 kr
515 160 kr
508 920 kr
535 440 kr
Spesialister i pedagogikk
Heltid
Alle sektorer
2 205 personer
1 461 personer
744 personer
Ca 310 kr
Ca 304 kr
Ca 322 kr
50 300 kr
49 180 kr
52 090 kr
603 600 kr
590 160 kr
625 080 kr
Ca 310 kr
Ca 304 kr
Ca 322 kr
50 300 kr
49 180 kr
52 090 kr
603 600 kr
590 160 kr
625 080 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 312 kr
48 540 kr
47 520 kr
50 550 kr
582 480 kr
570 240 kr
606 600 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 312 kr
48 810 kr
47 770 kr
50 870 kr
585 720 kr
573 240 kr
610 440 kr
Spesialister i pedagogikk
Deltid
Kommunal
269 personer
208 personer
61 personer
Ca 265 kr
Ca 260 kr
Ca
42 990 kr
42 160 kr
515 880 kr
505 920 kr
Ca 265 kr
Ca 260 kr
Ca
42 990 kr
42 160 kr
515 880 kr
505 920 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 268 kr
43 210 kr
43 160 kr
43 380 kr
518 520 kr
517 920 kr
520 560 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 268 kr
43 320 kr
43 270 kr
43 380 kr
519 840 kr
519 240 kr
520 560 kr
Spesialister i pedagogikk
Heltid
Kommunal
1 283 personer
842 personer
441 personer
Ca 324 kr
Ca 322 kr
Ca 330 kr
52 420 kr
52 150 kr
53 500 kr
629 040 kr
625 800 kr
642 000 kr
Ca 324 kr
Ca 322 kr
Ca 330 kr
52 420 kr
52 150 kr
53 500 kr
629 040 kr
625 800 kr
642 000 kr
Ca 317 kr
Ca 313 kr
Ca 324 kr
51 310 kr
50 670 kr
52 530 kr
615 720 kr
608 040 kr
630 360 kr
Ca 317 kr
Ca 313 kr
Ca 324 kr
51 500 kr
50 830 kr
52 780 kr
618 000 kr
609 960 kr
633 360 kr
Spesialister i pedagogikk
Deltid
Privat
283 personer
205 personer
78 personer
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 080 kr
39 530 kr
480 960 kr
474 360 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 080 kr
39 530 kr
480 960 kr
474 360 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 281 kr
42 870 kr
41 850 kr
45 550 kr
514 440 kr
502 200 kr
546 600 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 281 kr
42 950 kr
41 950 kr
45 550 kr
515 400 kr
503 400 kr
546 600 kr
Spesialister i pedagogikk
Heltid
Privat
794 personer
526 personer
268 personer
Ca 262 kr
Ca 254 kr
Ca 284 kr
42 390 kr
41 130 kr
46 000 kr
508 680 kr
493 560 kr
552 000 kr
Ca 262 kr
Ca 254 kr
Ca 284 kr
42 390 kr
41 130 kr
46 000 kr
508 680 kr
493 560 kr
552 000 kr
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 295 kr
44 530 kr
42 900 kr
47 710 kr
534 360 kr
514 800 kr
572 520 kr
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 295 kr
44 910 kr
43 260 kr
48 120 kr
538 920 kr
519 120 kr
577 440 kr
Spesialister i pedagogikk
Heltid
Statlig
128 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 290 kr
555 480 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 290 kr
555 480 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 670 kr
548 040 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
46 170 kr
554 040 kr
Arbeidsformidlere
Deltid
Alle sektorer
4 587 personer
1 977 personer
2 610 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
31 700 kr
32 130 kr
384 600 kr
380 400 kr
385 560 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
31 700 kr
32 300 kr
384 600 kr
380 400 kr
387 600 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
34 240 kr
33 840 kr
34 520 kr
410 880 kr
406 080 kr
414 240 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
35 200 kr
34 380 kr
35 780 kr
422 400 kr
412 560 kr
429 360 kr
Arbeidsformidlere
Heltid
Alle sektorer
3 459 personer
1 525 personer
1 934 personer
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
36 660 kr
36 810 kr
36 530 kr
439 920 kr
441 720 kr
438 360 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
36 660 kr
36 810 kr
36 620 kr
439 920 kr
441 720 kr
439 440 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 249 kr
39 640 kr
38 730 kr
40 350 kr
475 680 kr
464 760 kr
484 200 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 249 kr
40 710 kr
39 280 kr
41 830 kr
488 520 kr
471 360 kr
501 960 kr
Arbeidsformidlere
Deltid
Privat
4 583 personer
1 973 personer
2 610 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
31 700 kr
32 130 kr
384 600 kr
380 400 kr
385 560 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
31 700 kr
32 300 kr
384 600 kr
380 400 kr
387 600 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
34 240 kr
33 840 kr
34 520 kr
410 880 kr
406 080 kr
414 240 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
35 200 kr
34 380 kr
35 780 kr
422 400 kr
412 560 kr
429 360 kr
Arbeidsformidlere
Heltid
Privat
3 455 personer
1 521 personer
1 934 personer
Ca 226 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
36 670 kr
36 860 kr
36 530 kr
440 040 kr
442 320 kr
438 360 kr
Ca 226 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
36 670 kr
36 860 kr
36 620 kr
440 040 kr
442 320 kr
439 440 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 249 kr
39 640 kr
38 740 kr
40 350 kr
475 680 kr
464 880 kr
484 200 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 249 kr
40 710 kr
39 290 kr
41 830 kr
488 520 kr
471 480 kr
501 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold