Karriereveileder gir råd på tavle.
Yrkesbeskrivelse

Karriere­veileder

favoritt ikon

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.

En karriereveileder hjelper unge eller voksne til å ta selvstendige, bevisste og meningsfulle valg. Karriereveilederen hjelper dem med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriereveileder tar du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdier og ambisjoner, men også samfunnets behov for arbeidskraft, i veiledningen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en karriereveileder

  • veilede unge eller voksne til å ta valg om utdanning og karriere
  • gir råd om skriving av CV, søknader og gjennomføring av jobbintervjuer
  • utvikling av karriereveiledningstjenester
  • holde seg oppdatert på utdanningstilbud og arbeidsmarked

Karriereveilederen veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft. Karriereveiledning kan gjennomføres gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tjenester eller som en kombinasjon av disse.

Hvor jobber karriereveiledere?

Karriereveiledere er ofte tilknyttet universitet, høgskoler, videregående skoler eller ungdomsskoler. Mange er også tilknyttet fylkesvise karrieresentre, NAV, rekrutteringsbyråer og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Karriereveiledere kan også være ansatt i personalavdelinger i større bedrifter, kriminalomsorgen, på folkehøgskoler og i enkelte yrkesorganisasjoner. 

Personlige egenskaper

Som karriereveileder må du ha gode pedagogiske egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Alle sektorer
543 personer
396 personer
147 personer
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 313 kr
43 140 kr
41 600 kr
50 640 kr
517 680 kr
499 200 kr
607 680 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 313 kr
43 140 kr
41 600 kr
50 640 kr
517 680 kr
499 200 kr
607 680 kr
Ca 279 kr
Ca 270 kr
Ca 304 kr
45 140 kr
43 730 kr
49 170 kr
541 680 kr
524 760 kr
590 040 kr
Ca 279 kr
Ca 270 kr
Ca 304 kr
45 210 kr
43 800 kr
49 260 kr
542 520 kr
525 600 kr
591 120 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Alle sektorer
2 261 personer
1 504 personer
757 personer
Ca 319 kr
Ca 311 kr
Ca 330 kr
51 750 kr
50 400 kr
53 510 kr
621 000 kr
604 800 kr
642 120 kr
Ca 319 kr
Ca 311 kr
Ca 330 kr
51 750 kr
50 400 kr
53 510 kr
621 000 kr
604 800 kr
642 120 kr
Ca 308 kr
Ca 301 kr
Ca 322 kr
49 930 kr
48 790 kr
52 190 kr
599 160 kr
585 480 kr
626 280 kr
Ca 308 kr
Ca 301 kr
Ca 322 kr
50 210 kr
49 040 kr
52 530 kr
602 520 kr
588 480 kr
630 360 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Kommunal
1 559 personer
1 058 personer
501 personer
Ca 333 kr
Ca 329 kr
Ca 340 kr
53 930 kr
53 340 kr
55 010 kr
647 160 kr
640 080 kr
660 120 kr
Ca 333 kr
Ca 329 kr
Ca 340 kr
53 930 kr
53 340 kr
55 010 kr
647 160 kr
640 080 kr
660 120 kr
Ca 323 kr
Ca 318 kr
Ca 334 kr
52 370 kr
51 540 kr
54 060 kr
628 440 kr
618 480 kr
648 720 kr
Ca 323 kr
Ca 318 kr
Ca 334 kr
52 560 kr
51 680 kr
54 350 kr
630 720 kr
620 160 kr
652 200 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Kommunal
249 personer
189 personer
Ca 296 kr
Ca 275 kr
Ca
48 010 kr
44 480 kr
576 120 kr
533 760 kr
Ca 296 kr
Ca 275 kr
Ca
48 010 kr
44 480 kr
576 120 kr
533 760 kr
Ca 290 kr
Ca 283 kr
Ca
47 040 kr
45 810 kr
564 480 kr
549 720 kr
Ca 290 kr
Ca 283 kr
Ca
47 140 kr
45 890 kr
565 680 kr
550 680 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Kommunal
1 310 personer
869 personer
441 personer
Ca 335 kr
Ca 332 kr
Ca 341 kr
54 220 kr
53 730 kr
55 220 kr
650 640 kr
644 760 kr
662 640 kr
Ca 335 kr
Ca 332 kr
Ca 341 kr
54 220 kr
53 730 kr
55 220 kr
650 640 kr
644 760 kr
662 640 kr
Ca 327 kr
Ca 322 kr
Ca 335 kr
52 910 kr
52 180 kr
54 340 kr
634 920 kr
626 160 kr
652 080 kr
Ca 327 kr
Ca 322 kr
Ca 335 kr
53 110 kr
52 320 kr
54 640 kr
637 320 kr
627 840 kr
655 680 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Privat
1 100 personer
741 personer
359 personer
Ca 267 kr
Ca 259 kr
Ca 296 kr
43 330 kr
42 000 kr
47 900 kr
519 960 kr
504 000 kr
574 800 kr
Ca 267 kr
Ca 259 kr
Ca 296 kr
43 330 kr
42 000 kr
47 900 kr
519 960 kr
504 000 kr
574 800 kr
Ca 281 kr
Ca 269 kr
Ca 305 kr
45 540 kr
43 630 kr
49 480 kr
546 480 kr
523 560 kr
593 760 kr
Ca 281 kr
Ca 269 kr
Ca 305 kr
45 880 kr
43 970 kr
49 820 kr
550 560 kr
527 640 kr
597 840 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Privat
269 personer
192 personer
Ca 260 kr
Ca 253 kr
Ca
42 140 kr
40 980 kr
505 680 kr
491 760 kr
Ca 260 kr
Ca 253 kr
Ca
42 140 kr
40 980 kr
505 680 kr
491 760 kr
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca
44 230 kr
42 440 kr
530 760 kr
509 280 kr
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca
44 270 kr
42 490 kr
531 240 kr
509 880 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Privat
831 personer
549 personer
282 personer
Ca 269 kr
Ca 260 kr
Ca 297 kr
43 500 kr
42 080 kr
48 080 kr
522 000 kr
504 960 kr
576 960 kr
Ca 269 kr
Ca 260 kr
Ca 297 kr
43 500 kr
42 080 kr
48 080 kr
522 000 kr
504 960 kr
576 960 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 305 kr
45 760 kr
43 860 kr
49 460 kr
549 120 kr
526 320 kr
593 520 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 305 kr
46 150 kr
44 250 kr
49 840 kr
553 800 kr
531 000 kr
598 080 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Statlig
145 personer
101 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca
45 380 kr
45 330 kr
544 560 kr
543 960 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca
45 380 kr
45 330 kr
544 560 kr
543 960 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 160 kr
45 050 kr
541 920 kr
540 600 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 600 kr
45 440 kr
547 200 kr
545 280 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Statlig
120 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca
46 920 kr
563 040 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
46 920 kr
563 040 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 160 kr
553 920 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 650 kr
559 800 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Alle sektorer
2 804 personer
1 900 personer
904 personer
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 329 kr
51 250 kr
49 580 kr
53 290 kr
615 000 kr
594 960 kr
639 480 kr
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 329 kr
51 250 kr
49 580 kr
53 290 kr
615 000 kr
594 960 kr
639 480 kr
Ca 305 kr
Ca 297 kr
Ca 320 kr
49 380 kr
48 160 kr
51 910 kr
592 560 kr
577 920 kr
622 920 kr
Ca 305 kr
Ca 297 kr
Ca 320 kr
49 640 kr
48 390 kr
52 230 kr
595 680 kr
580 680 kr
626 760 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Alle sektorer
4 484 personer
1 924 personer
2 560 personer
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
33 930 kr
404 160 kr
399 480 kr
407 160 kr
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
34 060 kr
404 160 kr
399 480 kr
408 720 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
36 170 kr
35 370 kr
36 720 kr
434 040 kr
424 440 kr
440 640 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
37 300 kr
35 880 kr
38 290 kr
447 600 kr
430 560 kr
459 480 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Alle sektorer
3 926 personer
1 676 personer
2 250 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 950 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 400 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 950 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 400 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
42 630 kr
40 770 kr
44 010 kr
511 560 kr
489 240 kr
528 120 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
43 620 kr
41 270 kr
45 370 kr
523 440 kr
495 240 kr
544 440 kr
Arbeidsformidler
Privat
8 399 personer
3 591 personer
4 808 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 590 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 080 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 590 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 080 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
39 890 kr
38 520 kr
40 880 kr
478 680 kr
462 240 kr
490 560 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
40 940 kr
39 020 kr
42 330 kr
491 280 kr
468 240 kr
507 960 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Privat
4 483 personer
1 923 personer
2 560 personer
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
33 930 kr
404 160 kr
399 480 kr
407 160 kr
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
34 060 kr
404 160 kr
399 480 kr
408 720 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
36 160 kr
35 370 kr
36 720 kr
433 920 kr
424 440 kr
440 640 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
37 290 kr
35 880 kr
38 290 kr
447 480 kr
430 560 kr
459 480 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Privat
3 916 personer
1 668 personer
2 248 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 940 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 280 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 940 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 280 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
42 640 kr
40 770 kr
44 010 kr
511 680 kr
489 240 kr
528 120 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
43 640 kr
41 270 kr
45 370 kr
523 680 kr
495 240 kr
544 440 kr
Arbeidsformidler
Alle sektorer
8 410 personer
3 600 personer
4 810 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 200 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 200 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
39 890 kr
38 530 kr
40 880 kr
478 680 kr
462 360 kr
490 560 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
40 940 kr
39 030 kr
42 330 kr
491 280 kr
468 360 kr
507 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold