Hvorfor valgte du dette yrket?

– Helt siden jeg var liten har jeg vist at jeg ville bli jurist. Hvorfor jeg kom på tanken er jeg litt usikker på, for jeg ikke hadde noen jurister i familien eller i nær omgangskrets. Jeg har alltid vært opptatt av rett og galt, og hvordan jeg kan gjøre det rette. Det trigget mitt ønske til å studere lovverket – som hele samfunnet vårt er avhengig av. Jeg jobbet hardt for å bli jurist, og er veldig stolt av å ha nådd målet.

Senere i min karrieren er drømmen å få bevilgning og jobbe som advokat. Nå er jeg småbarnsmor, og storkoser med meg de spennende oppgavene og tryggheten en jobb i offentlig forvaltning gir.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber i avdelingen plan- og samfunn hos Vestfold og Telemark fylkeskommune og har kontorsted på fylkeshuset i Tønsberg. Jobben består av å gi uttalelser til kommunale plansaker, gi planveiledning til kommunene, og bistå kollegaer med juridiske problemstillinger. Vi har faste ansvarskommuner, og mine kommuner er blant annet Tønsberg, Færder og Seljord. Jeg har også hovedansvaret for ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Det er uhyre givende å jobbe med. På grunn av fylkessammenslåingen jobber hardt med å finne lista til en samlet forståelse av hva vi skal uttale oss til som et nytt fylket. Saksmengden varierer, men jeg har hatt alt fra 4 til 20 saker parallelt.

Det jeg driver med er veldig komplekst og det tok meg lang tid å virkelig forstå sammenhengen mellom kommunal, regional og nasjonal forvaltning. Jeg jobber på et regionalt nivå, og deler av mine arbeidsoppgaver er å bistå og veilede kommune når de utarbeider kommune- og reguleringsplaner. Jeg påser for eksempel at barn og unges lekeareal er store og gode nok, og at vi ikke bygger ned nødvendig matjord. De fleste sakene løser vi administrativt. Når sakene ikke ivaretar regionale og nasjonale interesser må vi vurdere å fremme sakene til politisk behandling, hvor vi innstiller om innsigelse. Vi prøver alltid å løse sakene med dialog så langt det lar seg gjøre.

Prosesser kan være tidkrevende. Det er viktig for meg at folk forstår at prosessene bidrar til medvirkning og likhet for loven, og er helt nødvendig for å utøvelsen av rollen vår. Jeg har ofte på møter utenfor huset. I den siste tiden har det vært mye hjemmekontor og Teams-møter på grunn av koronapandemien, noe som har fungert utmerket.

Jeg har vært så heldig å få lov til å videreutdanne meg i regi av jobben, og har spesialisert meg inn mot mitt fagfelt i plan- og bygningsrett.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok en bachelor i juss, og bygget på med en master. Jeg hadde blant annet valgfagene barnerett, arbeidsrett og strafferett, og skrev masteroppgave om strafferett. I ettertid har jeg tatt videreutdanning i plan – og bygningsrett, og samfunnsplanlegging.

For å bli advokat må man få en stilling som advokatfullmektig. Deretter må man ha stillingen i et par år, prosedere saker i retten for å oppfylle vilkårene for å få advokatbevilling.

Jusstudiet er lagt opp til mye selvstudie og det er fem tøffe år hvor du må være strukturert, motivert, like å lese og kunne se de store sammenhengene.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Som jurist kan du jobbe med hva som helst og det er ingen fysisk begrensninger foruten om det å like å jobbe på data, være glad i å lese og ikke ønske seg en aktiv fysisk jobb. Du må også klare å kommunisere og samhandle med andre. Kommunikasjon og dialog er et av en jurists viktigste verktøy.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Tilfeldighetene gjorde at jeg arbeider plan – og bygningsrett, og med det åpnet det seg en verden jeg ikke ante eksisterte. Spennende, stort og ufattelig komplekst. Det vi mener noe om i dag påvirker morgendagens Norge og det er gøy å kunne være en del av framtiden. Samtidig er en jobb i offentlig forvaltning trygt, fleksibelt og dermed enkelt å kombinere med familielivet.

Å jobbe med offentlig forvaltning gir et stort overblikk over samfunnet, og gir nødvendig forståelse av sammenhenger uavhengig av hva man skal jobbe i framtiden som jurist eller advokat. Offentlig prosessene er ofte omfattende og langtekkelige, men etter å ha jobbet i offentlig forvaltning har jeg fått en helt annen forståelse for prosessene. Jeg føler meg utrolig heldig og takknemlig som fikk mulighet for denne stillingen hos fylkeskommunen, og jeg vil ha med meg disse erfaringene som en kjempefordel i resten av mitt arbeidsliv. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg stortrives med jobben min, og kan derfor ikke si at det er noe jeg ikke liker. Derimot er det en del standardiserte, men helt nødvendige arbeidsoppgaver, som til tider kan være tidkrevende.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Alle som interesserer seg for lovverk, samfunnsplanlegging og de store sammenhengende burde vurdere en stilling som planjurist. Du bør være nysgjerrig, både på lovverk og offentlig forvaltning og kunne se de store sammenhengene. Du lærer med erfaring, men du bør være glad i å skrive og like kunsten i å formulere deg presist og lettfattelig.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Dette er en veldig fleksibel utdannelse og jurister trengs i alle mulige fagfelt. I mange stillingsannonser søkes det etter; «annen relevant utdanning». Min erfaring er at juss er ofte en relevant utdanning og kan brukes i et utall av jobber.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen som jurist er alt fra 450.000 til 550.000 koner i året. Lønnen stiger med ansiennitet , og varierer med arbeidssted, arbeidsoppgaver og arbeidstider.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket

– Det varierer med arbeidsmarkedet generelt, men dersom du ikke er for kresen er det relativt stor sjanse for å få jobb i løpet av det første året som nyutdannet. Alt i alt er utdanningen stødig og behovet for jurister daler ikke. Jeg tror alle mine medstudenter fikk jobb relativt raskt. For å begynne som advokatfullmektig vil det ofte ta lengre tid og du må oftest være villig til å flytte på deg.

Det er en veldig fleksibel utdannelse og jurister trengs i alle mulige fagfelt.
Det vi mener noe om i dag påvirker morgendagens Norge og det er gøy å kunne være en del av framtiden.