Jobbveileder

Å styrke deltakernes muligheter til å komme i jobb er selve grunnmuren i jobben til Anders Gustavsen.
Johan Gustavsen på kontorene til Velle Utvikling i Tønsberg. Hans jobb er å få folk inn arbeid eller utdanning.
Anders Gustavsen, 30 år
Jobbveileder
Velle Utvikling i Tønsberg
«Å veilede, se at folk lykkes og skaper seg en identitet, er et stort privilegium.»
― Anders Gustavsen
Intervju:
Bente Haraldstad Delmas
Publisert: 17.06.2022
«Å veilede, se at folk lykkes og skaper seg en identitet, er et stort privilegium.»
― Anders Gustavsen
«Det er herlig når folk finner gode løsninger og blir mer selvstendige.»
― Anders Gustavsen

Hvorfor valgte du å bli jobbveileder? 

– Det er litt tilfeldig at jeg ble akkurat jobbveileder, men jeg visste fra veldig ung alder at jeg ville jobbe med mennesker og tok blant annet en pedagogisk utdanning. Jeg er glad i folk og liker å møte mennesker akkurat der de er i livet. Å veilede, se at folk lykkes og skaper seg en identitet, er et stort privilegium.

Image
Johan i samtale med en deltaker. Johan smiler mot mannen, som sitter med ryggen til.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Dagen min består i ha møter med mennesker, for å veilede dem inn i jobb og utdanning. Det gjør jeg ved å kartlegge den enkelte deltakers arbeidsevne og forsøke å finne gode løsninger for dem. Deltakere blir sendt fra NAV og er hos oss i cirka ett år på tiltak. Jeg har ti deltakere jeg følger opp samtidig. Mange har droppet ut av skolen, noen har ikke vært i jobb på lenge og andre har aldri vært i jobb.

Jeg har ukentlige samtaler med deltakerne og sammen lager vi en plan for framtiden. På møtene går vi gjennom ting som avklaring av ressurser hos den enkelte, tidligere yrkeserfaring, arbeidsutprøving, tilrettelagt opplæring, og eventuelt yrkesfaglig opplæring eller annen utdanning. Underveis i løpet hjelper jeg til med det meste, alt fra skriving av jobbsøknader, CV, trening på selve jobbintervjuet og eventuelt andre ting i livet deres. Livsstil er viktig, og trøbbel med døgnrytme, kosthold og trening, er ting vi jobber med.

Målet er at veiledningen skal føre til noe som er bra, og i de fleste tilfeller er det noe jobbrelatert. Det er viktig at deltakerne skal føle seg trygge med meg og vi blir godt kjent gjennom et program med tett oppfølging gjennom et år. 

Ved siden av å veilede enkeltpersoner, driver jeg aktivt markedsarbeid ut mot næringslivet i Vestfold. Det vil si at jeg booker møter med bedrifter for å forsøke å få en god jobbmatch for deltakerne. Etter noen år i denne jobben får man et stort nettverk. Å ha solide aktører som arbeidsgivere er viktig for at deltakerne skal lykkes. Jeg megler ofte mellom NAV og arbeidsgiver for å skreddersy en arbeidsavtale. En nødvendig del av jobben er også å skrive statusrapporter om deltagerne underveis i tiltaket.

Hva kreves for å kunne jobbe som jobbveileder?

– Det et ingen formell utdanning som gir tittelen jobbkonsulent. Men med samfunnsrelatert utdanning og den rette innstillingen stiller du sterkt.

Selv er jeg fortsatt under utdanning og parallelt med jobben tar jeg en master i samfunn og helse. Fra tidligere har jeg bachelor både i sosiologi, idrett helse og ernæring og har tatt praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Det passer for de som er sosialt anlagt, lyttende, åpne og løsningsorienterte. I menneskestyrte prosesser kan det skje mye, og å være tålmodig er en nødvendig egenskap. Like viktig er det å være fordomsfri. Alle skal ha like muligheter og bli behandlet likt. Du må ønske mennesker godt og være flink til å motivere.

Er du skikkelig introvert så passer ikke dette yrket. Du bør være god på kommunikasjon fordi man har en dobbelt funksjon med deltakere og næringslivet.

Hva liker du best med å være jobbveileder?

– Det er herlig når folk finner gode løsninger og blir mer selvstendige. En jobb gir integritet og å se forandringen hos mennesker er en kjempemotivasjon.

Hva liker du minst?

– Å se at de fortsatt strever når de er nære på å lykkes.

Image
Johan Gustavsen bak dataskjermene på kontoret.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Mange jobber i bemanningsbyråer, attføringsbedrifter, karrieresenter eller som saksbehandler i NAV. Som jobbkonsulent får man et solid nettverk man senere kan benytte seg av.

Hva kan man forvente i lønn som jobbveileder?

– En vanlig lønn ligger et sted mellom 500 000 og 600 000 kroner i året.

Hvordan er sjansene for å få jobb som jobbveileder?

– Jeg anser sjansene for gode hvis du har relevant bakgrunn. Du kommer langt med å være positiv og imøtekommende.

Tilhørende utdanninger

Samfunnsfag

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

Finn studier
Karriereveiledning og rådgivning

Utdanningen gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne, slik at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg når det kommer til utdanninger og yrker.

Finn studier
Veiledning

Pedagogisk kompetanse på veiledning av blant annet lærlinger, kollegaer og andre.

Finn studier