Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg er en Petter Smart-type som alltid har lurt på hvordan ting fungerer. Jeg startet tidlig med å hjelpe til med snekring hjemme, men også lage dingser som lyste og fløy, eller som produserte sin egen energi.

Det var naturlig for meg å velge realfag på videregående skole, og like naturlig å bli sivilingeniør og jobbe med innovasjon og utvikling. Tekniske utfordringer er min greie. I jobben som ingeniør energi og miljø i bygg, så føles det å designe det optimale bygget hvor alt fungerer som det skal, omtrent som å designe et nytt avansert fly eller en bil.

Nå er motivasjonen størst for å designe plusshus eller nullutslippsbygg. Dette er bygg som produserer mer energi enn de bruker, eller ikke har noen utslipp over levetiden. Men det aller viktigste er fornøyde brukere og beboere. Jeg trives veldig godt med å stadig ha nye utfordringer og gjøre alle bygg så komfortable og miljøvennlige som mulig.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg har jobbet som rådgivende ingeniør siden jeg var ferdig utdannet. I dag er jeg avdelingsleder for en gruppe ingeniører innen tekniske systemer og energi og miljø i bygg. Jeg har vært heldig og har fått mulighet til å være på mange spennende prosjekter. Jeg har også tatt videreutdanning mens jeg har jobbet.

Rambøll prosjekterer mange ulike typer bygg, som skoler, museer, industribygg, boliger, men også jernbane, broer, og mye mer. Vi jobber i dag omtrent 50/50 med offentlige og private bygg. Akkurat nå jobber jeg med et høyhus på 25 etasjer, en ny videregående skole og en kaffefabrikk.

Å optimalisere inneklima, energieffektiv og miljøvennlig drift, og at bygget ikke blir for kostbart er en utfordring. Det er ikke alltid mulig å få til alt på en gang.

Jeg jobber mye med å designe tekniske systemer, simulere og beregne inneklima og energieffektivitet i ulike dataprogram. Det er litt som å spille SimCity eller Minecraft. Vi jobber tverrfaglig med mange spesialister, og jobber hele tiden for å beregne kostnytte for hva som er mest miljøvennlig. Vi jobber også med å finne robuste løsninger som gir lave driftskostnader og lite vedlikehold, og som entreprenørene kan bygge effektivt. Ikke alle bygg er like innovative som plusshus, og mange prosjekter følger kun minstekrav i ulike standarder. Vi ingeniører liker ofte å jobbe med det som er mest innovativt og teknisk avansert.

For å kunne konstruere og planlegge nye bygg er det viktig å kunne alle forskrifter og regler for det bygget skal brukes til. Kundens behov skal dekkes. Bygger vi for eksempel et sykehus, skal både pasienter og ansatte ha det godt, og det er veldig mye teknikk i et slikt bygg.

Vi jobber for og samarbeider med entreprenører, byggeiere, ulike spesialister og konkurrenter for å utvikle de beste løsningene og byggeprosjektene. En energi og miljø-ingeniør forsøker å ha et fugleperspektiv i prosjekter, koordinerer alt slik at miljømålene og kravene oppfylles, og forsøker å optimalisere ønskene til alle.

Hvilken utdanning/kvalifikasjoner er nødvendige for å bli ingeniør, energi og miljø i bygg?

-Jeg tok et femårig sivilingeniørstudium på NTNU i Trondheim, og spesialiserte meg i energi og prosessteknikk. Det er også mulig å ta en treårig utdannelse. I løpet av studiet tok jeg et utvekslingsår på Teknisk Universitet i Wien. Jeg har også nylig tatt en MBA på BI i ledelse og økonomi. Det måtte til for å bli avdelingsleder.

Som personlige egenskaper eller «drive» vil jeg nevne at en rådgivende ingeniør også må kunne selge og forklare komplekse fag til hvem som helst. Kunden må forstå ideene dine og faget med en gang, og akkurat det krever litt trening.

En annen viktig ting som rådgivende ingeniør i flerfaglige team, er å se helheten i et prosjekt og forstå en del av alle de andres spesialfelt. Et prosjekt er som et fotballag, alle har sine roller, må jobbe sammen om et felles mål, og noen er bedre på noen områder enn andre.

Hva er det beste med yrket ditt?

 

Image
Lisens
1

- Jeg liker jobben min fordi jeg er så heldig å jobbe med veldig dyktige folk med mye ulik kompetanse og jeg kan jobbe i forskjellige prosjekter hele tiden. Det er alltid noe nytt. Det betyr at jeg hele tiden lærer nye ting og blir bedre på det jeg gjør.

Hva misliker du mest ved yrket ditt?

-  Det er alltid en avveining mellom det å følge etablerte standarder å være på trygg grunn, og å være innovativ og være konkurransedyktig med de andre selskapene som leverer tilsvarende tjenester. I tillegg, som avdelingsleder for mange mennesker, kan det være krevende å ha overoppsyn med at alle har nok og interessante arbeidsoppgaver til enhver tid.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Det er mange muligheter i mange andre industrier enn bare bygg. Alle industrier må følge opp energi- og miljøkrav, og krav til inneklima og god helse for brukerne, og det er det vi designer. Du kan være ansatt hos byggeiere og jobbe for at lokalene pusses opp riktig, du kan også jobbe som byggeleder for entreprenør, teknisk innkjøper og saksbehandler i en lang rekke offentlige instanser som eier eller jobber med bygg. I industriprosesser eller olje- og gassektoren er det også behov for ventilasjon, belysning, godt isolerte bygg eller prosesser og energi- og miljøkrav.

Noen starter også for seg selv som rådgivere, eller innen undervisning. Selv holder jeg foredrag, veileder studenter og presenterer prosjektene våre rundt i verden.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Lønnen er god. En begynnerlønn ligger på rundt 500 000 kroner avhengig av utdanning og hvor du jobber, og en senioringeniør med en del erfaring kan komme opp i over en million i året.

Hvordan anser du sjansene for å finne jobb innen dette yrket?

 - I byggeindustrien er det gode muligheter. Det bygges mye boliger og offentlige bygg for tiden. Norge skal i nær framtid ruste opp etterslep på vedlikehold på mange bygg.

 

Image
Lisens
1

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.