Hvorfor valgte du å bli ingeniør i energi og miljø i bygg?

– Jeg valgte studiet fordi jeg var opptatt av bærekraft og forandring. Faktum er at opptil 40 % av de totale miljøutslippene i dag kommer fra bygg. Det er veldig høyt, og det ønsker jeg å endre på. Videre visste jeg at det var få jenter i ingeniøryrket – jeg håper at jeg gjennom mitt litt «utradisjonelle» valg kan være med på å forandre på dette.

Image
Mann og kvinne med gule anleggshjelmer og refleksvest står foran en rekke høyhus, mannen holder en laptop med datamodeller av høyhus og kvinnen peker mot husene.
Lenke
Foto: Benjamin Ward
Lisens
0

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En vanlig arbeidsdag starter tidlig. Jeg liker å få svart på noen e-poster fra senga, før jeg drar på trening og deretter enten til kontoret eller til brakka.

Avhengig av hvilket prosjekt man deltar i og hva rollen blir i det aktuelle prosjektet vil man støte på ulike utfordringer, og det gjør at ingen dager er like. Dagene består av en god del møter og befaringer på bygget. Mitt hovedansvar i prosjektet jeg er med i nå, består av oppfølging av fremdriftsplanen. Da må jeg passe på at alle milepæler blir holdt, at vi klarer å jobbe i henholdt til planen og at det ikke er noen spesielle aktiviteter som kan forsinke arbeidet. Jeg må også iblant ta noen turer rundt på byggeplassen for å påse at det fysiske arbeidet samsvarer med fremdriftsplanen. 

Videre består oppgaven min i å sjekke strukturen i dokumenter som entreprenører sender inn. I et større prosjekt vil det være veldig mange dokumenter som sendes inn, som sier noe om for eksempel driften av de ulike typer anlegg. For at det skal være enkelt for de som skal drifte bygget, er det viktig at det er en forståelig og enkel struktur i disse dokumentene. 

Hva kreves for å kunne jobbe som ingeniør i energi og miljø i bygg?

– For å jobbe som teknisk byggeleder har jeg gått Energi og miljø i bygg - ingeniør på OsloMet. Jeg har videre tatt noen kurs blant annet i HMS. Dette gjør at jeg føler meg trygg på en byggeplass. 

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Det passer for de som liker å kombinere det praktiske med det teoretiske. Og for de som liker å se resultatet av det de holder på med. Yrket passer ikke så godt for de som liker å sitte foran skjermen hele dagen. Ja, arbeidshverdagen består en del av det også, men det er gjerne kombinert med en del befaringer.  

Hva liker du best med å være ingeniør i energi og miljø i bygg?

– Det jeg liker best med jobben min er at jeg blir utfordret. Nesten alle oppgavene man kommer over er unike og forskjellige fra det man har holdt på med tidligere, og det gjør at jeg nesten hver eneste dag lærer noe nytt. I tillegg til det, liker jeg å anse meg selv som systematisk person. I denne jobben får jeg nettopp jobbet med dette. 

Hva liker du minst?

– Det jeg liker minst med jobben min er at det til tider kan bli litt stressende. I perioder er det mye å gjøre, gjerne når man nærmer seg slutten av et prosjekt. Det kan bli noen hektiske og stressende dager. Heldigvis er det bare i perioder. 

Image
To kvinner ser på en stor dataskjerm i et mørkt rom
Lenke
Foto: Benjamin Ward
Lisens
0

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes veldig mange muligheter. Man kan velge å spesialisere seg innenfor det tekniske, som for eksempel rør, VVS, automasjon, elektro eller brann. Eller så kan man velge å fokusere mer på ledelsesnivå, enten som prosjektleder, avdeling- eller seksjonsleder, byggeleder og så videre.

Hva tjener man som ingeniør i energi og miljø i bygg?

– Lønnen avhenger stilling, ansiennitet og hvor i landet man jobber. Det finnes flere fagforeninger som kartlegger lønnsnivået innenfor ulike retninger, som kan gi en grei sammenligning når man får et jobbtilbud. Felles for alle er at man starter med en grunnlønn som er tilpasset en som nettopp har blitt ferdig på skolen, og som endres etter hvert som man får erfaring, mer ansvar og lengre ansiennitet

Hvordan er sjansene for å få jobb som ingeniør i energi og miljø i bygg?

– Det er stor etterspørsel etter flere byggingeniører og ingeniører med teknisk bakgrunn. Sjansene er dermed store for å få jobb etter endt studium. Jeg personlig fikk muligheten til å jobbe mens jeg studerte og fikk mot slutten av studiet tilbud om fast ansettelse.

Tekst:
Kari Anne Røysland/ OsloMet