Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Industrimekanikar

Industrimekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.

Arbeidsoppgaver

Industrimekanikarar held ved like, lagar, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikarar skiftar delar på maskiner og bygger dei om.

Vanlege arbeidsoppgåver for industrimekanikaren:

 • montering og vedlikehald
 • arbeid med røyr og plater
 • søke etter feil på maskiner og prosessutstyr
 • bruk av maskindrivne verktøy

Arbeidet inneber også enklare maskinarbeid og setje saman utstyr. Som industrimekanikar kjenner du til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Hvor jobber industrimekanikarar?

Industrimekanikarar er ofte tilsett i private verksemder, og jobbar innanfor kjemisk og mekanisk industri, oljeverksemd, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Intervjuer

Portrettbilde av Leif-Arild. Han står på et verksted og har på seg sort jakke.

Industrimekaniker

Leif-Arild Huseby

Leif-Arild bidrar til at Oslo kommunes innbyggere har rent vann i springen, og kan trekke ned på toalettet.

Viktige egenskaper

Arbeidet er fysisk krevjande. Du bør vere allsidig, tenke heilskapleg og vere sjølvstendig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Med fagbrev i industrimekanikerfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De som jobber som industrimekanikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant maskinindustriutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555205 - Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk
 • 455228 - Metallvareproduksjon, VK II
 • 455225 - Maskinarbeiderfaget, VK II
 • 455216 - Industrimekanikerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Bedrifter med industrimekanikarar

 • 7237124 - PROSJEKTLEDER (MEKANISK INDUSTRI)
 • 7237123 - VERKSTEDFORMANN (MEKANISK INDUSTRI)
 • 7237122 - INDUSTRIMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237121 - REISEMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237120 - MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237119 - VERKSTEDFORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237118 - VERKSTEDANSVARLIG (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237116 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER)
 • 7237115 - VERKSTEDMEDARBEIDER (MEKANISK VERKSTED)
 • 7237114 - JOBBLEDER (MEKANISK VERKSTED)
 • 7237112 - VERKSMESTER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237111 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237110 - VERKSTEDARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237109 - FORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237107 - FAGARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237106 - REPARATØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237105 - MEKANIKER (INDUSTRI)
 • 7237102 - RIGGMEKANIKER
 • 7237101 - INDUSTRIMEKANIKER

Andre yrke

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.