Industrimekaniker Ronny Bølgenhaug

YrkesintervjuIndustrimekaniker favoritt ikon

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg har alltid hatt en stor interesse for ting som durer, og har alltid jobbet med maskiner. Det var litt tilfeldig at jeg ble industrimekaniker.

Ronny Bølgenhaugen
45 år
Industrimekaniker
Norsk Gjenvinning Vedlikehold
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg har alltid hatt en stor interesse for ting som durer, og har alltid jobbet med maskiner. Det var litt tilfeldig at jeg ble industrimekaniker.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Arbeidshverdagen min er veldig varierende. Noen av mine ansvarsområder er vedlikehold av maskinpark og anlegg, transportbane, skru på store hjullastere og reparere ting som ryker. Som industrimekaniker her har jeg noen faste oppgaver, men jeg vet aldri hva hverdagen bringer.

Plutselig kan noe ryke og det er mitt ansvar å få maskinen eller anlegget til å fungere igjen. Dette styrer hverdagen min, og jeg vet aldri når jeg er ferdig. Mange er avhengig av at maskinene fungerer og det er min jobb å sørge for det.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli industrimekaniker?

- For å få fagbrevet som industrimekaniker må du gå to år videregående skole på Teknisk industriell produksjon (TIP), og to år praksisperiode hos en godkjent lærebedrift.

Som person må du ikke være redd for å ta i et tak, være fleksibel og like arbeidspress. Du kan for eksempel ikke gi deg før maskinen er reparert. Du aldri utlært som industrimekaniker så du burde være nysgjerrig og alltid på søken etter ny kunnskap.

Hva er det beste med yrket ditt? 

img_9716.jpg

All rights reserved.

- Det beste er allsidigheten. Det er moro når du reparerer maskinene andre mennesker er helt avhengig av for å få gjort jobben sin. Da får du en følelse av at du hjelper, og den er god. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag.

Hva misliker du mest med yrket ditt? 

- Anlegget hos oss går nesten 24/7, så da skjer det at vedlikehold blir lagt i helger. Det kan være krevende og utfordrende i forhold til familie og venner.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Som industrimekaniker er du allsidig, så du er aktuell på mange arbeidsarenaer.

Du kan også skaffe deg spisskompetanse som automasjonmekaniker.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Det er vanskelig å gi et korrekt svar her da det varerier veldig fra firma til firma, og hvor mye du ønsker å jobbe. Årslønnen kan variere fra cirka 400 000 kroner og oppover.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

- I dag er det mangel på industrimekanikere. Viser du et godt ansikt, har lite fravær og interesse for faget har du absolutt mulighet til å få deg jobb som industrimekaniker.

img_9722.jpg

All rights reserved.

Tekst: Hedda Berge

    • Som industrimekaniker er du allsidig, så du er aktuell på mange arbeidsarenaer.
    • Det er moro når du reparerer maskinene andre mennesker er helt avhengig av for å få gjort jobben sin.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser