Datateknikk

favoritt ikon

Fagskole

Fagretningen Datateknikk skal gjøre studentene i stand til å planlegge, utvikle og vedlikeholde datanlegg og datanettverk. Datateknikk omfatter sikkerhet, drifts-, produksjons- og utviklingsselskaper innenfor IKT og IKT-relaterte emner.
Utdanningene er i tråd med de krav markedet og myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av teknisk kvalitet, herunder sertifiseringer, aktuelle standarder og sikkerhet og økonomi knyttet til IKT- virksomhet. Utdanningen skal, foruten å tilby tidsmessig faglig opplæring, stimulere studentens lederferdigheter med vekt på atferd og holdninger.

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.

Opptakskrav

Varierer. Se det enkelte lærested for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Informasjons- og datateknologi › Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet, toårig (554111)
  • ... › Informasjons- og datateknologi › Fagskoleutdanning, drift- og supportteknikk, ettårig (554112)
  • ... › Informasjons- og datateknologi › Fagskoleutdanning, programmering, ettårig (554132)
  • ... › Informasjons- og datateknologi › Fagskoleutdanning, programmering, toårig (554131)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
IT-drift og sikkerhet, heltid Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
IT-drift og sikkerhet, nettbasert Fagskole Fagskolen Tinius Olsen Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, nettbasert Fagskole Fagskolen Tinius Olsen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
IT-drift og sikkerhet, heltid
  • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
IT-drift og sikkerhet, nettbasert
  • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, teknisk
  • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
  • Fagskolen Tinius Olsen
Programmering, nettbasert
  • Fagskolen Tinius Olsen