Hestefaglært forer hest ute på paddock.
Yrkesbeskrivelse

Heste­faglært

favoritt ikon

Som hestefaglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken arbeidsplass du tilhører.

Vanlige arbeidsoppgaver for hestefaglærte:

  • undervisning i ridning og hestehold
  • rutinemessig tilsyn, foring, rengjøring og annet stell
  • vurdere kvalitet og mengde dyrefor
  • trening av hest innen trav, galopp, dressur og/eller sprang.
  • renhold, tilsyn og vedlikehold av anlegg som hesten bruker
  • ansvar for HMS
  • transport av hester
  • informasjonsarbeid og veiledning om generell bruk og håndtering av hest

Noen hestefaglærte jobber også med ridning for personer med nedsatt funksjonsevne eller med terapiridning i samarbeid med en fysioterapeut.

Hestefaglærte jobber ofte sammen med bønder, dyrepleiere eller veterinærer.

Hvor jobber hestefaglærte?

Hestefaglærte jobber for eksempel på rideskoler, staller og i bedrifter som driver hesteturisme og fritidsaktiviteter, travnæringen, skole og undervisningssektoren.

Personlige egenskaper

Som hestefaglært bør du være interessert i hester og deres velferd. Du har evne til å kommunisere med ulike typer mennesker og det er en stor fordel å være omsorgsfull, empatisk, ansvarsfull og serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Som hestefaglært kan du videreutdanne deg til travtrener, ridelærer eller stallmester.

Hva jobber hovslager- og hestefagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Alle sektorer
794 personer
412 personer
382 personer
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 240 kr
36 240 kr
36 250 kr
434 880 kr
434 880 kr
435 000 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 240 kr
36 240 kr
36 250 kr
434 880 kr
434 880 kr
435 000 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 190 kr
37 280 kr
37 090 kr
446 280 kr
447 360 kr
445 080 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 230 kr
37 300 kr
37 140 kr
446 760 kr
447 600 kr
445 680 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Alle sektorer
5 972 personer
4 168 personer
1 804 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 480 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 760 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 480 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 760 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 900 kr
35 350 kr
34 150 kr
418 800 kr
424 200 kr
409 800 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 920 kr
35 360 kr
34 190 kr
419 040 kr
424 320 kr
410 280 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Privat
763 personer
400 personer
363 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
36 000 kr
36 000 kr
35 880 kr
432 000 kr
432 000 kr
430 560 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
36 000 kr
36 000 kr
35 880 kr
432 000 kr
432 000 kr
430 560 kr
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 930 kr
37 140 kr
36 690 kr
443 160 kr
445 680 kr
440 280 kr
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 940 kr
37 150 kr
36 710 kr
443 280 kr
445 800 kr
440 520 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Privat
5 894 personer
4 116 personer
1 778 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 440 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 280 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 440 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 280 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 890 kr
35 330 kr
34 160 kr
418 680 kr
423 960 kr
409 920 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 910 kr
35 340 kr
34 190 kr
418 920 kr
424 080 kr
410 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandler du sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhund­trener

Førerhund­treneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Hovslager skor hest

Hovslager

Hovslageren arbeider med å sko hester.