Hvorfor valgte du å bli helsesykepleier? 

– Jeg passet mange barn da jeg var yngre, og trivdes veldig godt med det. Jeg har alltid ønsket å jobbe med barn, og fikk være praktikant i en barnehage i et år, for å prøve det ut. Jeg likte det, men det var likevel ikke helt det jeg ville jobbe med. Jeg valgte å ta utdanning som sykepleier, og tanken var hele tiden å gå videre til noe der jeg kunne jobbe med barn. Jeg bad om å få praksis på barneavdelingen under utdanning, og likte det godt. Jeg fant ut at jeg ville jobbe med forebyggende arbeid, og søkte etter hvert videreutdanning som helsesøster, som det het den gangen.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg jobber ved en helsestasjon i en bydel i Haugesund. Her jobber det helsesykepleiere, jordmødre og helsestasjonslege, og vi tar imot barn fra null til fem år og foreldrene deres.

Jeg har arbeidstid fra klokken 8.00 til 15.30, og vi har fleksitid sånn at det er mulig å tilpasse dagen litt. Jeg jobber for det meste her ved helsestasjonen, og så er det av og til utearbeid med hjemmebesøk og møter. Vi starter med et hjemmebesøk når et barn er født, og så følger vi dem opp her ved helsestasjonen frem til de går over til skolehelsetjenesten. 

Vi gjør mye forskjellig, som vaksinasjon, måling, veiing, undersøkelse, og foreldreveiledning. Vi har sjekkpunkter som vi skal gjennom for hver konsultasjon, men vi tilpasser også besøket etter hvem som kommer, og hva de trenger. Vi tar opp tema som kosthold, søvn, motorikk, tannhelse, samspill, språk, forebygging av ulykker, og foreldreveiledning generelt.

Vi snakker egentlig om smått og stort om barnas helse, utvikling og oppdragelse. Jeg har i tillegg barselgrupper og en søvngruppe, så det er varierte dager selv om det er mange faste arbeidsoppgaver. 

I denne jobben møter vi alle type mennesker, og avhengig av hva de trenger, så prøver vi å hjelpe dem. Vi ønsker å bidra til et best mulig utgangspunkt for den beste oppveksten som hvert enkelt barn kan få, og hjelpe foreldrene til å være de beste foreldrene de kan være. 

Det er viktig at det er lav terskel for foreldre å ta kontakt, og vi er en åpen helsestasjon der de som ønsker kan komme når de vil. Vi tar også imot en del telefoner fra foreldre, og får elektroniske henvendelser gjennom Helse-Norge. Vi har også litt tid i løpet av en arbeidsuke til kompetanseutvikling, og det er viktig å holde seg faglig oppdatert. 

Vi har ingen sekretær, så jeg svarer stort sett på telefoner selv og gjør en del administrative oppgaver. Noen helsestasjoner andre steder har gjerne egne sekretærer, mens vi har en sekretær som fungerer for alle helsesykepleierne i kommunen. Hun har det travelt, og vi tar derfor mye av det administrative arbeidet selv.

Hva kreves for å kunne jobbe som helsesykepleier? 

– Du tar først en bachelor i sykepleie, deretter må du ha minst ett års arbeidserfaring som sykepleier før du kan søke på master i helsesykepleie.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Du må være interessert i folk og helse. Før jeg tok utdanningen trodde jeg at du måtte være veldig sosial for å jobbe som helsesykepleier, men jeg ser at mange typer personligheter kan passe i yrket. Det viktigste er at du er empatisk, og interessert i mennesker. Du må kunne lytte og forstå. 

Som helsesykepleier jobber jeg ganske selvstendig, og når jeg lukker døra og er alene med barn og foreldre må jeg vite hva jeg gjør. Man kan selvsagt spørre kolleger, men det er viktig å være trygg i rollen og tåle ansvar. Du må holde deg faglig oppdatert, for det er hele tiden nye retningslinjer og ny forskning som du må følge med på. 

Vi samarbeider med PPT, leger, jordmortjenesten, barnevern, fysioterapi, tannhelse, psykolog og familieveileder, så du må være flink til å samarbeide. Dette yrket er ikke for alle, og hvis du er mer interessert i maskiner og systemer så passer nok ikke en jobb som helsesykepleier for deg.

Hva liker du best med å være helsesykepleier? 

– Det er å se nytten og verdien de som kommer hit har av tilbudet. Vi jobber mye med foreldreveiledning, og med å møte folk der de er. Det er spennende å se hvem familiene er, og hva de trenger. Det er viktig å møte folk med trygghet, og det er meningsfullt å kunne bidra til en sunn og trygg oppvekst for barn.

Dette er en jobb man blir tryggere i med erfaring, og etter hvert blir en også flinkere til å ikke bare gå gjennom sjekklisten, men til å møte folk der de er og bruke tid på det som er viktig for de foreldrene som kommer.

Hva liker du minst? 

– Det er når det er så travelt at jeg ikke får gitt det tilbudet jeg ønsker. Når telefonen ringer uten at jeg får svart, og når det er vanskelig å finne ledige timer til de som trenger det. Vi må jobbe innenfor de økonomisk rammene som kommunen legger opp til, og det kan være frustrerende at vi ikke alltid har de ressursene vi ønsker. Noen dager kan være tyngre enn andre, og da er det viktig med gode kollegaer og støtte. Vi får veiledning av psykolog, og blir fulgt opp på god måte. Selv om det kan være krevende av og til liker jeg jobben min veldig godt, dette er en god plass å jobbe både faglig og sosialt.

Image
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Ulike kommuner organiserer tjenester litt ulikt. Du kan jobbe som helsesykepleier ved helsestasjon for null til fem år, på barne- og ungdomsskoler og på helsestasjon for ungdom. Vi jobber også med ammeveiledning og i familieteam, som er tverrfaglige team som følger opp de som trenger det. Helsesykepleiere kan jobbe med smittevern, reisevaksinasjon, flyktninghelsetjenester, ved videregående skoler og høyskoler. 

Hva kan man forvente i lønn som helsesykepleier?

– Jeg går sakte opp mot 600 000 kroner i årslønn, og da har jeg 16 års ansiennitet, som er full ansiennitet.

Hvordan er sjansene for å få jobb som helsesykepleier?

– De er veldig gode. Det er flere ledige stillinger enn det finnes helsesykepleiere, og det er et stort behov for folk.

Tekst:
Elin Tollevik Garvik
Vi gjør mye forskjellig, som vaksinasjon, måling, veiing, undersøkelser, og foreldreveiledning.
Som helsesykepleier jobber jeg ganske selvstendig, og når jeg lukker døra og er alene med barn og foreldre må jeg vite hva jeg gjør.