Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ville egentlig bli veterinær, men livssituasjon og karakterer gjorde at jeg ble sykepleier. Valget bunnet i et ønske om å lære mer om kropp og helse, fordi jeg er genuint glad i og nysgjerrig på mennesker. Etter sykepleierutdanningen jobbet jeg noen år på forskjellige steder og tenkte på å bli blant annet anestesisykepleier eller jordmor, men det å jobbe med å støtte barn og unge i og ivareta seg selv og sin egen helse tiltalte meg veldig. Derfor valgte jeg å bli helsesykepleier og har ikke angret en eneste dag. Jeg kan faktisk ikke tenke meg en viktigere jobb.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jobben min er som helsesykepleier på Sandefjord Videregående skole og helsestasjon for ungdom. Det er Norges største videregående skole, med 2000 elever. Vi er tre helsesykepleiere og deler på drop in, faste samtaler med elever og er tilgjengelige på mobiltelefon og elevtjenesteapp. De fleste kommer for samtaler. Vanlige temaer er trivsel på skolen, prevensjon, hjemmesituasjon, kjærlighetssorg, tristhet og stress, engstelse og redsel eller sliter med spising i ulike former. Jeg har taushetsplikt, og så sant det ikke er fare for liv og helse blir samtalen mellom oss. Er det fare for liv og helse kobler jeg inn andre enheter i samarbeid med den det gjelder. Vi samarbeider med mange; lærere, miljøarbeidere, PP- tjenesten, fastleger, elevtjenesten, barnevern, Nav, psykologer med flere.

Hovedoppgaven min er å ivareta ungdommens sosiale, psykiske, fysiske og seksuelle helse. En viktig del av tjenesten vår er å skrive resepter og gi prevensjonsveiledning. Jeg forsøker å bidra til at ungdommen skal klare å ivareta seg selv og derfor må vi må spille på lag. Jeg bidra med støtte, hjelp og veiledning, men de må gjøre jobben selv hvis de vil ha en endring i livet sitt.

Flere foreldre ringer meg også for å be om råd og veiledning. Jeg ringer aldri foreldrene uten å ha snakket med ungdommen og det først. De fleste jeg jobber med er over 16 år og er helserettslig myndige.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg utdannet meg først til sykepleier. Etter noen år i jobb tok jeg videreutdanning som helsesøster, som det het da. Studiet tok to år på deltid.

I dag kan du ta helsesykepleier som videreutdanning eller helsesykepleier som master. For å starte på utdanningen så må du kunne dokumentere minst ett års fulltid og relevant arbeidserfaring. Det er veldig vanskelig å komme inn. Mange bruker lang tid og gjennomsnittsalderen er høy. Jeg var utdannet før jeg fylte 30, hadde gode karakterer og den gangen var det ikke så mange søkere.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er få fysiske begrensninger og arbeidet kan tilrettelegges. Det sikre er at hvis du ikke har et varmt hjerte, klokt hode og et åpent sinn, så passer ikke denne jobben. Du må møte folk der de er og respektere alle.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best møte med ungdommen, å være en del av livet deres, følge dem og heie dem fram.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg er ikke glad i regler som kommer ovenfra, også kalt byråkrati og økonomi. Skulle ønske vi kunne gjøre mer forebyggende og helsefremmende arbeid uten så mange økonomiske begrensninger.

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Vi er litt for kvinnedominert og flere menn hadde vært flott. Vi trenger også de med flerkulturell bakgrunn. Yrket handler om åpenhet, ikke være snever, være nysgjerrig og ha en genuin omsorg og interesse for andre. Ha troen på folk og ønske alles beste.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De fleste jobber i en kommune eller bydel, i helsestasjons- og i skolehelsetjenesten på barne-, ungdoms- og videregående skole. Andre arbeidsplasser er helsestasjon for ungdom, vaksinasjons- og smittevernkontor, og asylant- og flyktningkontor. I tillegg kan du jobbe med folkehelsearbeid i fylket. Alle helsesykepleiere er sykepleiere i bunn, og kan derfor også jobbe på sykehus. Du kan også reise ut med organisasjoner som for eksempel Leger uten grenser. Vaksinasjon, ammeveiledning og mye annet er relevant.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Gjennomsnittet er rundt 500 000 kroner i året. Med topp ansiennitet er lønnen cirka 530 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Sjansene er kjempegode. Vi sloss nesten om å få ferdig utdannende folk og arbeidsmarkedet for ferdig utdannede helsesykepleiere er veldig godt. 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Yrke er litt for kvinnedominert og flere menn hadde vært flott.
Vi sloss nesten om å få ferdig utdannende folk og arbeidsmarkedet for ferdig utdannede helsesykepleiere er veldig godt.