Grunnskolelærer

– Som lærer er du en rollemodell som skal skape trygghet og veilede elevene i deres ferd gjennom opplæringen, mener Reidar.
Mann med brunt hår og brune øyne smiler og ser inn i kamera. Han har svart skjorte på seg.
Reidar Jentoft, 32 år
Adjunkt og kontaktlærer
Bodø kommune, Bodø
«Du må kunne motivere elevene til å jobbe med fagene.»
― Reidar Jentoft
Intervju:
Ingvild Hegge Eriksen
Publisert: 13.11.2023
«Du må kunne motivere elevene til å jobbe med fagene.»
― Reidar Jentoft
«Jeg verdsetter at vi har mulighet til å være i fysisk aktivitet sammen med elevene.»
― Reidar Jentoft

Hvorfor valgte du å bli grunnskolelærer? 

– Jeg bestemt meg for å bli lærer da jeg var rundt 20 år, etter å ha gått på studiespesialiserende på videregående. På den tiden jobbet jeg i en omsorgsbolig, i barnehage og på en bensinstasjon. Jeg oppdaget raskt at det ga mersmak å jobbe med og rundt folk. Derfor prøvde jeg ut læreryrket på Røkland skole, hvor jeg jobbet som vikarlærer og assistent i ett år. Året etter startet jeg på grunnskolelærerutdanning 1–7 ved Nord universitet i Bodø.

Image
Mann sitter med to datamaskiner på et skrivebord. Det står bøker og permer i hyllene. Han har en mobil liggende ved siden av seg og en bunke med ark.
Foto: Mette Nordskog

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Som lærer er ingen dager like, men de fleste dager prioriterer jeg morgenkaffe sammen med gode kolleger. Etter morgenkaffen handler det om å få oversikt over dagen. Det kan for eksempel være registrert dagsfravær og timefravær på elevene. Denne oversikten finner vi på IST som er skolens digitale plattform for kommunikasjon mellom skole og hjem. Foresatte kan også sende oss meldinger som har betydning for skoledagen.

Dersom det er fravær blant de voksne på teamet, kan vi måtte omorganisere dagen ved å endre på timer, dekke inspeksjoner/spisetid og forberede undervisningsplan til eventuelle vikarer. Et godt samarbeid på teamet er helt avgjørende, særlig når vi må gjøre endringer.

Arbeidsoppgavene utover dagen består av undervisning i klasserom og i små grupper, oppfølging av avtaler med enkeltelever, inspeksjon ute i friminuttene, spisetid sammen med elevene, å svare på mailer, lage ukeplan for neste uke, sjekke at lekser er utført og kommentere elevarbeid. I tillegg må vi holde oss oppdatert på Teams, som er skolens kommunikasjon- og samarbeidsplattform. Her deler skolens ledelse og de ansatte informasjon med hverandre, og du kan bli påminnet noe som skal skje, eller få info om noe som har skjedd i løpet av dagen.

Etter at elevene drar hjem kan det være behov for å ta kontakt med foresatte, for eksempel hvis det har skjedd noe i løpet av skoledagen som de bør vite om. Det kan også være positive tilbakemeldinger. Et godt samarbeid mellom skole og hjem styrker elevenes læring, utvikling og trivsel. Før jeg avslutter arbeidsdagen sørger jeg alltid for å ha planen for morgendagen klar.

Hva kreves for å kunne jobbe som grunnskolelærer? 

– For å kunne jobbe som grunnskolelærer må du ta en femårig utdanning. Denne utdanningen fører til tittelen lektor. Grunnskolelærere er lærere i grunnskolen, og spesialiserer seg for å jobbe med 1. til 7. trinn eller 5. til 10. trinn. Jeg jobber på 5. trinn. Jeg gikk lærerskolen mens den enda var fireårig. Siden høsten 2017 startet de første studentkullene opp på femårig lærerutdanning. 

Som førskolelærer skal du tilrettelegge for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. I tillegg til undervisning, spiller læreren en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Læreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling, både faglig og sosialt. Du må også håndtere mange ulike situasjoner, som for eksempel mobbing.

Læreren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør, miljøterapeut, fagarbeider og andre ansatte ved skolen. Et godt samarbeid med de foresatte er også viktig. Som lærer er du en rollemodell som skal skape trygghet og veilede elevene i deres ferd gjennom opplæringen. Læreren er avgjørende for et læringsmiljø som motiverer og bidrar til at elevene lærer og utvikler seg. Det krever at læreren viser omsorg for den enkelte elev.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Læreryrket passer for deg med gode samarbeidsevner. Som lærer må du være god på å lede ulike grupper, med forskjellige gruppestørrelser og behov. En av de viktigste egenskapene til en lærer er å kunne motivere. Du må kunne motivere elevene til å jobbe med fagene. Du må trives sammen med både voksne og barn, og du må ha interesse for å bidra til barn og unges utvikling.

Du må også kunne håndtere stress, være fleksibel og løsningsorientert, og tåle at ting ikke alltid går som planlagt. Dersom du ikke takler stress, ikke liker å jobbe med barn eller er dårlig til å samarbeide, bør du velge noe annet.

Hva liker du best med å være grunnskolelærer? 

– Jeg liker at dagene er varierte, og ingen dag er lik dagen før. Jeg motiveres av at jeg som lærer bidrar til å påvirke morgendagens samfunn. Jeg verdsetter også at vi har mulighet til å være i fysisk aktivitet sammen med elevene, og at man som lærer holder seg oppdatert på hva barn og unge er interessert i. Ikke minst trives jeg godt med å ha dyktige og gode kolleger i læreryrket. Det er en avgjørende faktor for trivselen min på jobb.

Image
En mann i svart skjorte står foran en grønn tavla. Det sitter personer i rommet og ser på ham. Noen har en hånd i været. Det er mange ting som er hengt opp rundt den grønne tavla.
Foto: Mette Nordskog

Hva liker du minst?

– Min første tanke er kutt i skolen og nedskjæring blant ansatte. Siden jeg startet som lærer i 2016 opplever jeg at utfordringene blant elevene blir større, samtidig som vi blir færre voksne til å løse de. Det er ikke en god følelse å komme hjem og vite at det ikke fantes tid til hver enkelt den dagen. De siste årene har det blitt stadig mer fokus på elevenes psykiske helse. Skolen må få inn mer kompetent personell for å jobbe med utfordringene rundt dette.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som grunnskolelærer har du flere muligheter dersom du ønsker videreutdanning. Eksempelvis kan du videreutdanne deg innen pedagogikk, eller du kan fordype deg videre i enkeltfag. Slike videreutdanninger tilbys ved de fleste høgskoler og universiteter i Norge.

Hva kan man forvente i lønn som grunnskolelærer?

– Grunnlønnen for en grunnskolelærer er i underkant av 600 000 kroner i året, justert etter lønnsoppgjøret i 2023. Utdanningen er femårig, og sikrer deg mastergrad og lektortittel. Som erfaren lektor kan du på sikt tjene over 700 000 kroner i året. Du tjener også et ekstra tillegg dersom du er kontaktlærer eller har rollen som teamleder. Kontaktlærere får 750 kroner per elev. I kommunen kan funksjonstillegget dermed variere fra 10 500 til 22 500 kroner.

Hvordan er sjansene for å få jobb som grunnskolelærer?

– Da jeg var ferdig utdannet i 2016 fikk jeg jobbtilbud fra flere skoler. I dag er situasjonen annerledes. Det er mange lærere i Norge, og det er ikke alltid lett å få jobb, spesielt i byene.

I kommunen der jeg jobber har vi blitt utsatt for kutt i antall lærerstillinger de siste årene, og belastningen for de ansatte i skolen blir større. Det er også langt færre søkertall på grunnskolelærerutdanningen enn tidligere. Disse faktorene kan bidra til at unge velger andre yrker enn læreryrket. Dette er en stor utfordring for norsk skole, da vi trenger flere lærere i fremtiden.

Tilhørende utdanninger

Grunnskolelærerutdanning 1.–7.

For å bli lærer på 1. –7. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 1. –7. trinn.

Finn studier
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.

For å bli lærer på 5. –10. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 5. –10. trinn.

Finn studier
Videreutdanning for lærere

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Finn studier