Kvalitetssikret av Norsk olje og gass 14. januar 2022

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

Arbeidsoppgaver

Geologar undersøker mineral, fossil, bergarter og anna jordmasse frå jordoverflata og frå jordas indre. 

Mange geologar arbeider med å finne fram til ulike mineral og metall som kan vere nyttige eller verdifulle som til dømes koparmalm eller diamantar. Geologar arbeider også med å kartlegge førekomstar av olje og gass, eller dei jobbar med miljø og klima.

Vanlege arbeidsoppgåver for geologar:

 • undersøke ulike lag av jorda for å finne førekomstar av nyttige stoff
 • planlegge og rettleie utvinninga av olje, gass, mineral og metall
 • studere vulkansk aktivitet
 • forske på den fysiske utviklinga til jorda heilt frå byrjinga
 • undersøke og analysere botnforholda i havet
 • forske på jordskjelv og kontinentalplater
 • lage grunnlag for kartdata
 • avdekkje forureina sediment (lag)

Hvor jobber geologar ?

Geologar kan jobbe i ingeniør- og konsulentbedrifter, som forskarar og lærarar ved universitet og høgskolar eller i offentlege etatar som Statens vegvesen eller Kartverket. Som geolog kan du også jobbe i oljebransjen eller innanfor gruvenæringa.

Intervjuer

Portrettbilde av Espen. Han er på fjellet og har solbriller og caps.

Geolog

Espen Torgersen

Der andre ser grå stein ser jeg vulkaner og jordskjelv, sier geolog Espen Torgersen.
POrtrett av Arve Sleveland i full verneutstyr og hvit hjelm

Geolog

Arve Sleveland

- Jeg vil anbefale denne jobben til de som er nysgjerrige, de som liker å finne ut av hvordan ting henger sammen og som vil jobbe strukturert, sier Arve Sleveland.
Dame med rødt hår i gult verneutstyr

Miljøgeolog

Beate Nilland

Som miljøgeolog jobber Beate Nilland for å hindre at farlig forurensning sprer seg til mennesker og natur.  

Viktige egenskaper

For å bli geolog må du vere nysgjerrig og analytisk. Du bør vere interessert i prosessane og fenomena i jorda. Du må også like å jobbe saman med andre fagpersonar.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant geologiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8561 - Geologi
 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756199 - Geologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 756107 - Master, geologi, toårig
 • 756106 - Master of Science, geologi, toårig
 • 756103 - Cand.scient.-utdanning, geologi
 • 756101 - Cand.real.-utdanning, geologi

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med geologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2114117 - FELTARBEIDERE (GEOLOGISKE UNDERSØKELSER)
 • 2114116 - OPERASJONSGEOLOG
 • 2114115 - GEOMATIKER
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114111 - PETROLEUMSGEOLOG
 • 2114102 - GEOLOG

Andre yrke

Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.