Læreplan

Læreplan i
Gartnerfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 gartnerfaget handler om å produsere og vedlikeholde planter til både mat og dekorasjon og å beplante og vedlikeholde grønne områder. Faget handler også om å utvikle og bevare felles naturressurser, biologisk mangfold og miljø for framtidige generasjoner. Videre skal faget gi lærlingene kompetanse i å omsette planter og forberede dem til framtidig yrkesutøvelse i gartnernæringen.   

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 2 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.