Kvalitetssikret av Norges toppidrettsgymnas 02. mai 2022

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.

Arbeidsoppgaver

Ein profesjonell fotballspelar spelar fotball for ein idrettsklubb, og er gjerne del av ein spelartropp på 20 til 25 spelarar. Arbeidskvardagen omfattar trening, kampar og restitusjon. Det kan òg vere mykje reising i samband med jobben, avhengig av kva klubb du spelar for. 

Ein del fotballspelarar har kontraktfesta at dei skal stille opp på arrangement i regi av klubben, til dømes sponsorarrangement, fotballskule for born og liknande.

Dei aller fleste fotballspelarar er ikkje profesjonelle og tener ikkje pengar på å spele fotball.

Hvor jobber fotballspelarar ?

Ein fotballspelar er tilsett i ein fotballklubb, eit idrettslag eller liknande.

Intervjuer

Fotballspiller Hanna Dahl er avbildet ute, foran et skilt med Avaldsnes IL på. Hun er iført rød fotballtrøye med sponsorlogoer på, og smiler mot kamera. Hun har langt lyst hår satt opp i hestehale.

Fotballspiller

Hanna Dahl

Forbildet var David Beckham, det var ikke så mange kvinnelige forbilder for noen år siden. Heldigvis har det endret seg, forteller fotballspiller Hanna Dahl.

Viktige egenskaper

For å få kontrakt som  fotballspelar må du vere flink til å spele fotball. Du treng gode haldningar og ei seriøs tilnærming til sporten, i tillegg til pågangsmot og treningsvilje. 

Lønn

Utdanning

Ein krev inga formell utdanning for å bli fotballspelar. Det er likevel mange som vel å ta utdanning som let seg kombinere med å drive toppidrett, til dømes ved å velje idrett i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Etter fotballkarrieren vel ein del å arbeide i andre roller innan fotballen, til dømes som fotballtrenar.

De som jobber som fotballspelarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant idrettsfagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 468199 - Idrettsfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning
  • 468101 - Idrettsfag, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fotballspelarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3475126 - FOTBALLSPILLER

Andre yrke

To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Friidrettsutøvar løper på bane

Idrettsutøvar

Ein profesjonell idrettsutøvar lever av å trene og delta i konkurransar. Ofte har du mykje kontakt med sponsorar og andre samarbeidspartnarar.

Relaterte lenker