Hvorfor valgte du å bli forretningsutvikler?

– Jeg vurderte flere ulike utdanninger, men valget falt på siviløkonom fordi det gav meg en bred utdanning innen økonomisk-administrative fagområder, som igjen åpnet mange dører i arbeidslivet. Jeg er heldig som har en jobb som forretningsutvikler hvor jeg hele tiden må tenke nytt og utfordre det eksisterende. OBOS har et samfunnsoppdrag som motiverer meg og det gjør jobben veldig givende.

Image
Lenke
Bente Delmas
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En typisk arbeidsdag er variert. Jeg jobber som regel med flere ulike prosjekter på en gang. Min rolle er ofte å være prosjektleder for et team og sikre framdrift i ulike prosjekter. Prosjektene kan ha ulike mål. For eksempel kan de handle om å få organisasjonen til å jobbe mer effektivt, eller om å skape nye produkter og tjenester til våre kunder og medlemmer. Det kan være små forbedringer i noe vi allerede gjør, eller større endringer som gir organisasjonen nye ben å stå på. Jeg må prøve å se "frem i tiden" og vurdere hvilke tilpasninger vi bør gjøre.

Mine arbeidsoppgaver er derfor avhengig av prosjektene jeg jobber med. Jeg fordeler tiden min mellom prosjektene og prioriterer ut ifra hvor viktige arbeidsoppgavene er. På en måte deler jeg tiden min inn i tre deler. Den ene delen består av å være i møter. Det er for å skaffe informasjon jeg trenger, og å koordinere de ulike arbeidsoppgavene i prosjektene. Dette innebærer tett samarbeid med andre og er veldig sosialt.

Den andre delen av tiden min bruker jeg på oppgaver som krever dyp konsentrasjon. Det kan være at jeg gjør research på ulike temaer, lager presentasjoner, sammenligner data og gjør skrivearbeid.

Den tredje delen av jobben er mer kreativ. Jeg holder for eksempel workshops hvor vi tester ut nye ideer på kunder og medlemmer, som vi får tilbakemeldinger på.

Akkurat nå jobber jeg med å utarbeide analyser som snart skal presenteres og brukes for å avgjøre om vi skal gjøre en investering. Tidligere har jeg jobbet med utvikling av nye konsepter til vårt fordelsprogram. Tempoet i arbeidshverdagen er ofte høyt med mange prosjekter som er i ulike faser samtidig. Jeg har som regel mye å gjøre, men heldigvis er det ikke like hektisk bestandig.

Vi er flere forretningsutviklere som jobber i OBOS. Jeg jobber på tvers av flere områder i konsernet, mens andre jobber med spesifikke prosjekter innenfor en del av organisasjonen. Jeg arbeider ofte tverrfaglig med teknologer og fageksperter. Jeg ser på min stilling som en brobygger mellom de som utvikler produkter og tjenester, og de som tar avgjørelser på toppen.

Hva kreves for å kunne jobbe som forretningsutvikler?

– Selv er jeg utdannet siviløkonom fra NHH (Norges Handelshøyskole) og det er en vanlig bakgrunn for denne rollen. Andre er utdannet innen teknologi, ingeniørfag, markedsføring eller innovasjon. NTNU, BI og NHH er nokså vanlige utdanningsinstitusjoner, men det er ingen standardoppskrift for å bli forretningsutvikler. Med de riktige egenskapene, relevant erfaring og forståelse for marked og forretning innen det du skal jobbe med så vil du nå langt.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Kombinasjonen som er gull verdt i denne jobben er å være kreativ, tenke "utenfor boksen", og samtidig ha struktur og framdrift. Har du mange gode ideer som du ikke klarer gjennomføre så passer ikke dette yrket så godt. Du bør kunne sette deg inn i nye problemstillinger raskt, og trives med å ha mange baller i luften.

Det er en fordel å være analytisk, og forstå hvordan kunden opplever produktene og tjenestene. I tillegg må du ha en forståelse for hva som påvirker lønnsomheten for virksomheten. Du bør være komfortabel med å ikke ha alle svarene på forhånd, så hvis rutiner og forutsigbarhet er viktig for deg vil du nok ikke trives i denne rollen. 

Hva liker du best med å være forretningsutvikler?

– Jeg får jobbe med prosjekter som betyr noe for framtiden og som er relevant for mange. Jeg jobber tett med ledelsen og blir godt kjent med hele organisasjonen. Den kombinasjonen er veldig spennende.

Hva liker du minst?

– Enkelte ganger blir prosjektene stoppet eller satt på vent av ulike grunner, og da kan jeg bli frustrert. Det er alltid kjedelig når noe du har brukt mye tid på ikke blir fullført.

Image
Lenke
Bente Delmas
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan gjøre mye forskjellig og man får veldig variert erfaring. Som forretningsutvikler får du ofte bred erfaring med ulike prosjekter, god kjennskap til organisasjonen og du opparbeider deg en verktøykasse med ulike måter å ta tak i problemer på.

Du kan velge å spesialisere deg og jobbe med ett spesifikt område. Du kan også gå videre til en stilling med faste oppgaver og lederansvar. Selv har jeg ikke klart å bestemme meg for min drømmejobb, men jeg trives godt i roller der jeg hele tiden lærer noe nytt og utvikler meg videre.

Hva kan man forvente i lønn som forretningsutvikler?

– Innenfor privat sektor vil jeg tro lønnen er fra 700 000 kroner i året og oppover. Lønnen varierer ofte med ansvar, erfaring og resultater. For nyutdannede er nok lønnen litt lavere.

Hvordan er sjansene for å få jobb som forretningsutvikler?

– Jeg tror sjansene er gode. Forretningsutvikler er en vanlig rolle i mange virksomheter, og med de rette personlige egenskapene og relevant erfaring er det mange muligheter.

Tekst:
Bente Delmas