Flyinstruktør/Helikopterinstruktør

Det å være instruktør er veldig gøy, og jeg koser meg mye på jobb. Det er få steder man kan fly så mye som vi gjør her på skolen, sier Eilert Blomkvist.
En mann i mørkeblå pilot-uniform og svart hjelm. Han sitter i et helikopter.
Eilert Blomkvist, 24 år
Flyinstruktør/helikopterinstruktør
European Helicopter Center, Sandefjord
«Som instruktør er det veldig viktig at man klarer å være avslappet. Når elever skal prøve nye ting, kan de være litt nervøse og stresset. Hvis du er rolig når du flyr med dem, så hjelper det dem.»
― Eilert Blomkvist
Intervju:
Sylwia Sørensen
Publisert: 25.09.2023
«Som instruktør er det veldig viktig at man klarer å være avslappet. Når elever skal prøve nye ting, kan de være litt nervøse og stresset. Hvis du er rolig når du flyr med dem, så hjelper det dem.»
― Eilert Blomkvist
«Man trenger også å ha evnen til å forklare ting godt. »
― Eilert Blomkvist

Hvorfor valgte du å bli flyinstruktør?

– Da jeg var yngre, hadde jeg alltid øye for luften. Det virket veldig fascinerende å skulle fly. På videregående begynte jeg å undersøke litt mer om pilot-yrket, og fikk lyst til å bli helikopterpilot.

Det fenget meg at helikoptre krever mye mer manøvrering enn fly. Jeg hadde lyst på en jobb der jeg er den som sitter og styrer maskinen. Mange helikoptre har også autopilot, men de aller fleste har ikke det. Jeg synes at helikoptre er kulere enn fly.

Jeg valgte å bli helikopterinstruktør fordi jeg har både lyst til å fly helikopter, og samtidig dele det med andre mennesker. Helt fra jeg begynte å undersøke yrket, visste jeg at instruktør var den jobben jeg hadde mest lyst å ha. Jeg tenkte at hvis jeg kunne være den som lærer bort, får jeg delt helikoptergleden min med noen andre som er veldig engasjert i det samme. Ved å lære bort, så bygger jeg opp under det jeg selv lærte som elev og blir en enda dyktigere pilot.

Da jeg gikk på skolen selv, var jeg hele veien sikker på at jeg skulle bli instruktør. Jeg jobbet mot det, og gjorde det jeg kunne for å møte kravene til å bli instruktør, slik at jeg kunne søke den dagen det ble utlyst instruktørjobb.

Image
To menn sitter i et rødt helikopter. De er på en flyplass.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som instruktører jobber vi fra kl. 8 til kl. 16, og det er opp til oss om vi har lyst å jobbe mer. Som alle andre har vi begrensninger på flytid og arbeidstid, men vi kan fly mer, og det gjør gjerne spesielt de yngste instruktørene.

Min arbeidsdag starter med at jeg tar ut helikoptrene fra hangaren. Etter det har jeg flytimer. På skolen flyr vi nesten hver eneste dag, men ikke når det er dårlig vær. Vi må ha godt vær for at elevene skal kunne prøve nye ting og lære godt uten å stresse over at skylaget er for lavt eller at det blåser for mye.

Før vi flyr snakker jeg med eleven om planen for turen og hva vi skal øve på. Elevene må ha gode planer for turene sine, og vi bruker litt tid på å gå gjennom de nøye. Vi må vite at det er trygt å fly og at været er godt nok. Etter turen snakker vi om hva vi har gjort gjennom turen, hva vi skal prøve neste gang, og hva vi kan gjøre for at det blir bedre.

Før vi setter oss i helikopteret, sjekker vi at alt er som det bør være, og fyller eventuelt drivstoff. Når det er klart, flyr vi. Noen ganger flyr vi bare rundt på flyplassen, og andre ganger flyr vi langt av gårde. For noen uker siden dro vi til Bergen, fordi noen elever hadde lyst til å fly dit.

Det er forskjell på å manøvrere et fly og et helikopter. Når det handler om fly, trenger ikke piloter å tenke på balanse på samme måte som vi gjør. Når et helikopter bare skal flytte seg fra et sted til et annet rett over bakken, så krever det ganske mye av piloten.

Helikoptrene våre på skolen har to identiske sett med kontroller. De er koblet sammen, så når jeg demonstrerer en øvelse, kan eleven kjenne hva jeg gjør på kontrollene sine. Når man er ute og flyr med en elev som prøver nye ting, må man være moden nok til å si nei i noen situasjoner og ta kontrollen fra elevene. Det å undervise er et stort ansvar og alt må være trygt.

Som instruktør er det veldig viktig at du klarer å være avslappet. Når elever skal prøve nye ting, kan de være litt nervøse og stresset. Hvis du er rolig når du flyr med dem, så hjelper det dem. Hvis instruktøren er stresset, så blir elevene enda mer stresset, og da er det vanskeligere å lære nye ting.

I tillegg til flytimer har jeg også teoriundervisning i klasserom. Det er ofte sånn at jeg bruker en halv dag i klasserom og flyr resten av dagen.

I den nye klassen som begynte nå, er kanskje halvparten av elevene eldre enn meg. Men jeg er en mer erfaren pilot enn dem, så jeg merker ikke at det er et problem. Elevene ser fortsatt opp til meg og tar imot det jeg sier, så det fungerer fint.

Hva kreves for å kunne jobbe som flyinstruktør?

– For å jobbe som instruktør må man først ta et kommersielt sertifikat. Det gjorde jeg her på EHC for fire år siden. For å komme inn på skolen kreves det også opptaksprøver.

I tillegg må du ta flytimer først, og så kan man ta et instruktørkurs. Kurset varer fra to til fire måneder. I løpet av kurset lærer man seg både hvordan man underviser i klasserom og hvordan man instruerer i luften.

Det anbefales også å ta en psykologisk test. Det er en type undersøkelse som viser om man har god kapasitet til å fokusere på flere ting samtidig, og om man kan fungere bra i dette yrket. Det er ikke et krav å ta den testen, men siden alle arbeidsgivere kommer til å gi deg den, er det lurt å ta testen før man begynner på utdanningen.

Du må også gå til flymedisinsk lege. Det blir sjekket blant annet blodtrykk, syn, øyne, hørsel, og generelt at man har en grei helse.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

Yrket passer for deg som liker å fly, og som liker at ting skjer litt fort. Som instruktør flyr man ganske mye, i motsetning til for eksempel sightseeing. Hvis det er godt vær, så er vi ute og flyr i flere timer.

For å være instruktør må du være glad i mennesker. Hvis man sitter i helikopter hver dag med forskjellige elever og mistrives med det, så blir det ikke gøy for elevene å lære. Man må være engasjert og ha et ønske om at elevene skal få det til.

Man må også ha evnen til å forklare ting godt. Alle elevene er forskjellige og trenger forskjellige ting. Når jeg flyr med en elev, så trenger den eleven å bli forklart og vist ting på én måte, mens neste elev kanskje trenger at jeg forklarer ting på en litt annen måte. Derfor må en instruktør være god på å se elevene. Man må også klare å nullstille seg mellom hver flytur, og være fokusert og til stede.

Dette yrket kan være krevende ved at det er noen lange hektiske dager. Hvis du er en person som trenger å ha det litt rolig, er ikke dette jobben for deg. Men kanskje andre deler av flyverdenen kan passe bedre for deg.

Hva liker du best med å være flyinstruktør?

– Det å være instruktør er veldig gøy, og jeg koser meg mye på jobb. Det er få steder man kan fly så mye som vi gjør her på skolen. Jeg tok sertifikatet mitt for å fly, så det er så fint å ha en jobb hvor jeg får fly såpass mye.

Jeg liker veldig godt at vi er en liten bukett med instruktører på jobben, som man er på lag med og kan lene seg på. Jeg er ikke en av de instruktørene som har jobbet her lengst. Siden vi er en så tett liten gjeng, er det ikke skummelt å spørre om hjelp.

Hvis det er noe jeg lurer på, kan jeg snakke med de som har jobbet her lenge. Det er veldig fint, og man lærer seg noe nytt hver dag.

Jeg liker også veldig godt å ha en hverdag hvor det skjer mye. Jeg er på mange flyturer med elevene, som er motiverte og engasjerte, så jeg får også litt energi fra dem. Det er veldig gøy å være instruktør når elevene mestrer, og når de klarer å gjøre noe etter jeg har vist eller forklart for dem.

Hva liker du minst?

– Noen ganger kan det bli lange dager på jobb, og man får ikke tid til å ha ordentlige pauser.

Når man har fem elever i løpet av en dag, sitter man ofte og spiser litt mens man snakker om turer. Men det har elevene full forståelse for.

Image
To menn i mørkeblå pilot-uniformer. De snakker sammen. De er i et helikopter.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er flere måter å være instruktør på. Jeg er instruktør på en skole hvor vi har et integrert kurs for elever som skal ta kommersielle sertifikater. Det finnes også flyklubber hvor man kan lære opp de som vil ha privat sertifikat. Man kan også være instruktør innad i selskaper, blant annet offshore.

Man kan også fly helikopter i politiet eller luftambulansen og det finnes ganske mange selskaper som flyr last på Vestlandet og lenger nord. I slike jobber frakter man for eksempel materialer opp til hytter, eller betong opp til vannkraftanlegg.

Når man tar utdanningen sin i Norge, får man et europeisk sertifikat, og da kan man jobbe i hele Europa. Man kan for eksempel fly sightseeing i Hellas. Vi har også tidligere elever som har dratt lenger syd og flyr offshore i andre deler av verden.

Det er ganske vanlig at helikopterpiloter har instruktør som en av sine første jobber. Etter man har samlet mange nok flytimer, møter man kravene for å kunne jobbe i Nordsjøen og fly til og fra oljeriggene. Det er en jobb som mange av oss instruktører synes virker veldig fascinerende. Man flyr store helikoptre med opptil 19 passasjerer. I tillegg jobber man i mye større bedrifter og går turnus. Jeg selv trives godt i rollen som instruktør akkurat nå, men jeg har også lyst å jobbe offshore etter hvert.

Hva tjener en flyinstruktør?

– En instruktør har startlønn på rundt kr 500.000 i året, så det er en helt grei lønn. Instruktører kan også ha andre ansvarsområder og det påvirker lønna. Hos oss er én instruktør ansvarlig for å sette opp dagsplanene, og andre har ansvaret for teoriopplæring. Vi har også en sjefinstruktør som ser til at instruktørene har den opplæringen de trenger.

I andre jobber, som i luftambulansen, politihelikopteret og offshore, er lønningene høyere.

Det er viktig å nevne at i tillegg til lønn, får instruktører mulighet til å få mange flytimer. En vanlig instruktør hos oss flyr mellom 400 og 700 timer i året. Når jeg flyr med elever, et det jeg som har ansvaret for helikopteret. Så jeg får også skrive de flytimene i min loggbok.

Grunnen til at flytimer er så viktige i pilotyrket, er at for å søke jobb må man oppfylle et timekrav. For én jobb kan man trenge 800 flytimer, på en annen 1000 timer, og en tredje 1500. Så hvis man har de flytimene, har man muligheten til å søke på kule jobber.

Hvordan er sjansene for å få jobb som flyinstruktør? 

– Det er avhengig av hva behovet er, som på alle arbeidsplasser. Hvis det trengs folk, så er det lettere å få jobb. Det er ikke noe i veien for at alle piloter tar instruktørkurs, men man må huske på at vi er et ganske lite miljø.

På EHC jobber ofte instruktørene noen år, og går så videre til offshore eller andre steder. Så det har vært en god flyt med instruktører, og det er ofte en eller to som blir ansatt i løpet av et år.

Piloter som er engasjerte og viser at de klarer å formidle ting på en god måte, har som regel en god sjanse til å få jobb som instruktør. Jeg visste ikke at jeg skulle kunne bli instruktør da jeg gikk på skolen. Men jeg hadde veldig lyst til det, så jeg gjorde alt jeg kunne for å komme dit at jeg kunne søke. Jeg tenker at hvis man er målrettet og engasjert, er det nøkkelen til å lykkes i pilotyrket.

Tilhørende utdanninger

Trafikkflyger

Utdanningen gir deg et trafikkflysertifikat som gjør deg i stand til å jobbe som pilot.

Finn studier