Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

– Noen dager går alt helt i krøll, mens andre dager skjer det ingen ting. Jeg vet aldri hvordan skiftet blir, sier Viktor.
Portrett av Viktor Strand, Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk.
Viktor Strand, 22 år
Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk
Polaris Trykk AS, Orkanger
«Jobben er en passe blanding av rutiner og utfordringer.»
― Viktor Strand
Intervju:
Hege Enersen Bjerkelien
Publisert: 23.11.2022
«Jobben er en passe blanding av rutiner og utfordringer.»
― Viktor Strand
«De beste dagene er når alt går som det skal, og produksjonen klaffer. »
― Viktor Strand

Hvorfor valgte du å bli fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk?

­­– Jeg kjente ikke til yrket fra før av, men ble tipset av en lærer. Læreren hadde snakket med en bedrift som trengte lærlinger. Jeg var ikke så glad i å sitte i ro på skolebenken, så et yrkesrettet studievalg var bra for meg.

Image
Ung mann i arbeidsklær og hørselsvern står inne i trykkeriet der han kontrollerer en av maskinene

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber i Polaris Trykk AS, som er et av Norges største avistrykkerier. Jeg jobber litt over alt på trykkeriet, bedriften ønsker at de ansatte er allsidige og kan brukes i flere ledd av produksjonen. Jeg er en av de første her som jobber på denne måten, tidligere har man vært mer spesialisert på en bestemt del av trykkeprosessen.

Trykkeriet er i gang hele tiden, så det står bare stille om natta. Vi jobber på skift, som oftest 1–2 uker dag, deretter 1–2 uker kveld.

Jeg begynner dagen med å ta på arbeidsklær, og så har vi et lite møte for å oppdatere oss på hva vi skal gjøre, hvor vi skal jobbe og om alle på vaktplanen er på plass. Hvis jeg jobber kvelden så er det fint å vite om alt har gått bra på dagskiftet.

Hvor i trykkeriet jeg starter å jobbe, varierer. Hele prosessen hos oss med å lage aviser kan deles inn i tre deler: førproduksjon, produksjon og pakking. Førproduksjon er det som skjer før selve trykkingen, da sjekker jeg at PDF-filene vi får kommer på riktig plass på trykkplatene.

Neste del er selve produksjonen: trykking, kutting, bretting og stifting. Der passer jeg på at alt går som det skal. Vi har to trykkmaskiner som går samtidig, slik at vi kan produsere flere ting på samme tid. Mens maskinene går er det viktig å følge med på fargene, de kan endre seg etterhvert. Jeg tar kontrolleksemplarer innimellom og sjekker. Hvis fargene er dårlige må jeg justere dem. Jeg passer også på at papiret ikke bretter seg. Helt til slutt skal avisene pakkes. 

Noen dager går alt helt i krøll, mens andre dager skjer det ingen ting. Jeg vet aldri hvordan skiftet blir. Som regel er det folk på jobb som er eldre og har mer erfaring enn meg. Det er fint å ha noen å spørre hvis jeg har et problem jeg ikke klarer å løse.

Det jeg lærte om yrket på skolen, var veldig generelt og grunnleggende. Det meste jeg kan om faget, har jeg lært her på bedriften mens jeg gikk i lære, og i de to årene jeg har jobbet her etterpå.

Hva kreves for å kunne jobbe som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk?

– Man må ha fagbrev som Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Man skal nok ikke ha noen særlige fysiske begrensninger, arbeidet innebærer en del tunge løft og bevegelser på trange og kronglete plasser. Man må ha fargesyn for å kunne overvåke fargene på trykk, og bør ha ganske god hørsel for å høre eventuelle ulyder i maskinene.

Ellers er vi ganske forskjellige typer som jobber her, de fleste er riktignok litt eldre enn meg. Man må synes det er greit å jobbe skift.

Hva liker du best med å være fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk?

– Jeg er fornøyd med denne jobben, den er en passe blanding av rutiner og utfordringer. Jeg liker jobben aller best når alt går som det skal, produksjonen klaffer, produktet blir bra og vi må makulere lite.

Hva liker du minst?

– Det er når jeg plages med det samme problemet over lang tid, problemer jeg ikke klarer å løse.

Image
Ung mann har på seg arbeidsklær, caps og hørselsvern. Han står inne i en bu inne i et trykkeri.

Hvilke andre muligheter har man innenfor yrket?

– Fagbrevet mitt inneholder kompetanse både innen grafisk arbeid og innen produksjonsteknikk. Jeg kan nok finne arbeid i flere typer produksjon.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønna varierer nok en del, og så kommer den an på om man jobber skift eller ikke. Jeg vil si at man kan forvente en begynnerlønn på rundt 500 000 i året pluss eventuelt skifttillegg. For min del utgjør skifttillegget mellom 7000 og 9000 per måned.

Hvordan er sjansene for å få seg jobb som fagoperatør innen grafisk produksjonsteknikk?

– De varierer nok fra område til område.

Tilhørende utdanninger

Grafisk produksjonsteknikk

Du lærer om medieprodukter i alle typer trykte medier, visuell kommunikasjon, produksjonsprosesser, maskindrift og miljøhåndtering.

Finn studier