Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker
Yrkesbeskrivelse

Eiendomsmegler

favoritt ikon

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

En eiendomsmegler bistår privatpersoner og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Å kjøpe bolig eller fritidsbolig er en av de største investeringene man gjør. Som megler har du en viktig oppgave med å hjelpe begge parter i en handel på en upartisk måte. Eiendomsmeglingsbransjen er strengt lovregulert og eiendomsmegleren har klare retningslinjer å forholde seg til.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av salg
  • lage prospekt over eiendommen
  • annonsere i aviser og på internett
  • gjennomføre visning og budrunde
  • avholde kontraktsmøte mellom partene
  • fylle ut nødvendige dokumenter og sende aktuelle papirer for tinglysning
  • foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene

Tittelen eiendomsmegler er beskyttet og forbeholdt de som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet (tidligere kalt Kredittilsynet). For å få eiendomsmeglerbrev må du ha godkjent eiendomsmeglereksamen, samt to års praksis etter dette. Eiendomsmeglerbrev gir deg rett til å drive selvstendig eiendomsmegling, og rett til å jobbe som fagansvarlig.

Hvor jobber eiendomsmeglere?

En eiendomsmegler jobber gjerne på et eiendomsmeglerkontor. En eiendomsmegler kan også jobbe som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler eller med markedsføring innenfor bransjen.

Personlige egenskaper

Som eiendomsmegler må du ha god kjennskap til aktuelle lover og regler, like å snakke med ulike typer mennesker og klare å skape tillit. Eiendomsmegleren utfører mye administrativt arbeid og du må være i stand til å jobbe systematisk. Du bør også være en god selger.

Utdanning

En bachelorgrad i eiendomsmegling gir deg tillatelse til å jobbe som eiendomsmegler. Du kan også jobbe som eiendomsmegler hvis du er advokat. Hvis du er jurist kan du jobbe som eiendomsmegler etter at du har fått en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Studiet kvalifiserer for opptak til ulike masterstudier og til siviløkonomstudier.

Hva jobber eiendomsmeglerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for eiendomsmeglere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Eiendomsmeglere og - forvaltere
Deltid
Alle sektorer
410 personer
172 personer
238 personer
Ca 283 kr
Ca 270 kr
Ca 324 kr
45 880 kr
43 750 kr
52 460 kr
550 560 kr
525 000 kr
629 520 kr
Ca 283 kr
Ca 270 kr
Ca 324 kr
45 880 kr
43 750 kr
52 460 kr
550 560 kr
525 000 kr
629 520 kr
Ca 333 kr
Ca 287 kr
Ca 376 kr
53 970 kr
46 530 kr
60 840 kr
647 640 kr
558 360 kr
730 080 kr
Ca 333 kr
Ca 287 kr
Ca 376 kr
54 040 kr
46 580 kr
60 920 kr
648 480 kr
558 960 kr
731 040 kr
Eiendomsmeglere og - forvaltere
Heltid
Alle sektorer
3 981 personer
1 421 personer
2 560 personer
Ca 316 kr
Ca 289 kr
Ca 340 kr
51 250 kr
46 780 kr
55 000 kr
615 000 kr
561 360 kr
660 000 kr
Ca 316 kr
Ca 289 kr
Ca 340 kr
51 250 kr
46 780 kr
55 000 kr
615 000 kr
561 360 kr
660 000 kr
Ca 379 kr
Ca 333 kr
Ca 405 kr
61 460 kr
53 890 kr
65 660 kr
737 520 kr
646 680 kr
787 920 kr
Ca 379 kr
Ca 333 kr
Ca 405 kr
61 570 kr
54 030 kr
65 750 kr
738 840 kr
648 360 kr
789 000 kr
Eiendomsmeglere og - forvaltere
Deltid
Privat
406 personer
170 personer
236 personer
Ca 286 kr
Ca 271 kr
Ca 326 kr
46 290 kr
43 890 kr
52 820 kr
555 480 kr
526 680 kr
633 840 kr
Ca 286 kr
Ca 271 kr
Ca 326 kr
46 290 kr
43 890 kr
52 820 kr
555 480 kr
526 680 kr
633 840 kr
Ca 335 kr
Ca 288 kr
Ca 378 kr
54 190 kr
46 600 kr
61 230 kr
650 280 kr
559 200 kr
734 760 kr
Ca 335 kr
Ca 288 kr
Ca 378 kr
54 260 kr
46 650 kr
61 320 kr
651 120 kr
559 800 kr
735 840 kr
Eiendomsmeglere og - forvaltere
Heltid
Privat
3 921 personer
1 394 personer
2 527 personer
Ca 317 kr
Ca 288 kr
Ca 340 kr
51 280 kr
46 730 kr
55 090 kr
615 360 kr
560 760 kr
661 080 kr
Ca 317 kr
Ca 288 kr
Ca 340 kr
51 280 kr
46 730 kr
55 090 kr
615 360 kr
560 760 kr
661 080 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
61 600 kr
53 950 kr
65 820 kr
739 200 kr
647 400 kr
789 840 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
61 710 kr
54 090 kr
65 910 kr
740 520 kr
649 080 kr
790 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold