Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker
Yrkesbeskrivelse

Eiendomsmegler

favoritt ikon

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

En eiendomsmegler bistår privatpersoner og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Å kjøpe bolig eller fritidsbolig er en av de største investeringene man gjør. Som megler har du en viktig oppgave med å hjelpe begge parter i en handel på en upartisk måte.

Eiendomsmeglingsbransjen er strengt lovregulert og det er bare firmaer med særskilt tillatelse som kan drive eiendomsmegling, samt enkelte advokater.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av salg
  • lage prospekt over eiendommen
  • gjøre verdivurdering
  • annonsere i aviser og på internett
  • gjennomføre visning og budrunde
  • avholde kontraktsmøte mellom partene
  • fylle ut nødvendige dokumenter og sende aktuelle papirer for tinglysing
  • foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene

Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regler.

Tittelen eiendomsmegler er beskyttet og forbeholdt dem som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet (tidligere kalt Kredittilsynet). For å få eiendomsmeglerbrev må du ha godkjent eiendomsmeglereksamen, samt to års praksis etter dette. Eiendomsmeglerbrev gir deg rett til å drive selvstendig eiendomsmegling, og rett til å jobbe som fagansvarlig.

Hvor jobber eiendomsmeglere?

En eiendomsmegler jobber gjerne på et eiendomsmeglerkontor. Eiendomsmegleren kan også jobbe som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler eller med markedsføring innenfor bransjen.

Personlige egenskaper

Som eiendomsmegler må du like å snakke med ulike typer mennesker og klare å skape tillit. Eiendomsmegleren utfører mye administrativt arbeid, derfor må du må være i stand til å jobbe systematisk og målrettet. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

Utdanning

En bachelorgrad i eiendomsmegling og to års praksis etter dette, kvalifiserer deg til å jobbe som eiendomsmegler. Du har også mulighet til å jobbe som eiendomsmegler hvis du er advokat. Hvis du er jurist kan du jobbe som eiendomsmegler etter at du har fått en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Studiet kvalifiserer for opptak til ulike masterstudier og til siviløkonomstudier.

Hva jobber eiendomsmeglerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for eiendomsmeglere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Privat
604 personer
304 personer
300 personer
Ca 287 kr
Ca 268 kr
Ca 309 kr
46 460 kr
43 360 kr
50 000 kr
557 520 kr
520 320 kr
600 000 kr
Ca 287 kr
Ca 268 kr
Ca 309 kr
46 460 kr
43 360 kr
50 000 kr
557 520 kr
520 320 kr
600 000 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 402 kr
56 740 kr
49 320 kr
65 180 kr
680 880 kr
591 840 kr
782 160 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 402 kr
57 010 kr
49 670 kr
65 360 kr
684 120 kr
596 040 kr
784 320 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Alle sektorer
608 personer
307 personer
301 personer
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
46 350 kr
43 000 kr
50 310 kr
556 200 kr
516 000 kr
603 720 kr
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
46 350 kr
43 000 kr
50 310 kr
556 200 kr
516 000 kr
603 720 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 403 kr
56 680 kr
49 210 kr
65 240 kr
680 160 kr
590 520 kr
782 880 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 403 kr
56 950 kr
49 550 kr
65 420 kr
683 400 kr
594 600 kr
785 040 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Privat
5 116 personer
1 895 personer
3 221 personer
Ca 348 kr
Ca 311 kr
Ca 370 kr
56 340 kr
50 410 kr
59 860 kr
676 080 kr
604 920 kr
718 320 kr
Ca 348 kr
Ca 311 kr
Ca 370 kr
56 340 kr
50 410 kr
59 860 kr
676 080 kr
604 920 kr
718 320 kr
Ca 411 kr
Ca 366 kr
Ca 438 kr
66 590 kr
59 250 kr
70 910 kr
799 080 kr
711 000 kr
850 920 kr
Ca 411 kr
Ca 366 kr
Ca 438 kr
66 830 kr
59 580 kr
71 100 kr
801 960 kr
714 960 kr
853 200 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Alle sektorer
5 175 personer
1 922 personer
3 253 personer
Ca 347 kr
Ca 311 kr
Ca 369 kr
56 250 kr
50 410 kr
59 700 kr
675 000 kr
604 920 kr
716 400 kr
Ca 347 kr
Ca 311 kr
Ca 369 kr
56 250 kr
50 410 kr
59 700 kr
675 000 kr
604 920 kr
716 400 kr
Ca 410 kr
Ca 365 kr
Ca 437 kr
66 450 kr
59 150 kr
70 760 kr
797 400 kr
709 800 kr
849 120 kr
Ca 410 kr
Ca 365 kr
Ca 437 kr
66 700 kr
59 490 kr
70 960 kr
800 400 kr
713 880 kr
851 520 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vekter

Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Konduktør

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

En farmasøyt ekspederer kunder

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

En blomster­dekoratør lager blomster­arbeider til arrangementer og begivenheter.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Resepsjonist på hotell

Resepsjonist

Resepsjonister hjelper gjester med å få et hyggelig opphold ved å gi dem nyttig informasjon og god service.