Gjennomgått i samarbeid med TietoEVRY 03. februar 2022

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.

Arbeidsoppgaver

Basert på dataanalysen kan dataanalytikere sette opp sette opp gode visualiseringer av resultatene, automatiseringer basert på maskinlæring og kunstig intelligens, eller lage verktøy for å hjelpe å ta beslutninger basert på et datagrunnlag. Det kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel

 • for å lage klimamodeller som kan forutsi været eller konsekvenser av endringer i klimaet
 • i logistikk for å finne beste ruter, minske drivstofforbruk og forutsi etterspørsel
 • i aksjehandel for å forutsi hvordan markedet blir
 • i medisin for å lage visualiseringer, automatisk gjenkjenning av f.eks. røntgenbilder og analyse av helsedata
 • utvikling av spill og grafikk

Dataanalytikere jobber også med å samle inn data eller å finne datakilder som kan samles inn og kombineres. De må behandle dataene slik at det kan brukes i analyser, for eksempel ved strukturere det eller behandle det i databaser.

Data science kombinerer matematikk, statistikk og informatikk. For å analysere datasett bruker dataanalytikere vitenskapelige metoder og prosesser, de lager algoritmer, bruker maskinlæring og kunstig intelligens til å finne kunnskap i datagrunnlaget.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • forberede datasett slik at det passer inn i programvarer
 • bidra i diskusjoner om hvilke data og analyser som trengs for å lykkes
 • samarbeide med andre for å finne datakilder eller sette opp datainnsamling
 • vise frem mulighetene med data, presentere funn og løsninger og sikre at analysene tolkes rett
 • samarbeide med andre for å finne løsninger for hvordan data kan tilrettelegges for videre bruk

Hvor jobber Dataanalytikere?

Som dataanalytiker kan du jobbe i svært mange forskjellige bedrifter. Du kan jobbe i bank, forsikring og finans, IT-bedrifter, markedsføring, forskning, energiselskaper. Du kan også jobbe i IT-avdelinger på store og mindre bedrifter.

Intervjuer

Portrettbilde av Silje Holm Sørensen.

Dataanalytiker

Silje Holm Sørensen

– Som dataanalytiker får du inn data, bearbeider dem og skaper ny informasjon som skal være nyttig for noen andre, sier Silje Holm Sørensen.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant Informatikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 754133 - Master, data science, toårig
 • 654132 - Bachelor, applied data science, treårig

Bedrifter som ansetter Dataanalytikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Dataanalytikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2519103 - PROGRAMANALYTIKER (IT)
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2122109 - DATA SCIENTIST (DATAANALYSE)
 • 2122107 - FORSKER (STATISTIKK)
 • 2130173 - PROGRAMVAREUTVIKLER (MASKINLÆRING)
 • 2130124 - SYSTEMANALYTIKER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.
Geokjemiker jobber med apparater

Geokjemiker

En geokjemiker undersøker kjemiske prosesser i jordas indre og overflate, havet og atmosfæren.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.
Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeider

En IKT-servicemedarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.
 Mann filmer med et lite kamera på et stativ

Innholdsprodusent

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.
IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.