Hvorfor valgte du dette yrket?

– Helt siden jeg var liten har jeg vært veldig nysgjerrig, og jeg har bestandig stilt spørsmål om hvordan og hvorfor. På ungdomskolen ble jeg tidlig fengslet av naturfag og interessen forsterket seg gjennom videregående. Jo mer jeg lærte om biologi, og da spesielt menneskekroppen, jo mer nysgjerrig og fascinert ble jeg. Jeg skjønte at jeg ønsket å være med å bidra innen medisinfeltet, men var usikker på om jeg ville bli lege. Da jeg ble introdusert for forskningsdelen av medisinen var jeg solgt. Det gjør meg glad å vite at mitt bidrag på sikt kan føre til et bedre liv for mange.

Image
Andrea jobber MED humane celler som et ledd i kreftforskningen.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg arbeider på et forskningslaboratorium der jeg store deler av dagen jobber med humane kreftceller og forskjellig type forskning tilknyttet disse. Dagene mine er praktiske, og jeg bruker mye tid på cellelaben. Jeg jobber også på avanserte robotlaboratorier der roboter bistår i å skape nøyaktige, pålitelige og reproduserbare data. I løpet av en uke både planlegger, gjennomfører og bearbeider jeg laboratorieforsøk i samarbeid med prosjektlederne mine.

Kreftcellene kan for eksempel brukes som modeller for å teste ulike medikamenter, der hensikten kan være å se om medikamentene kan redusere veksten til kreftcellene. Min jobb går ut på å danne forsøks- og datagrunnlaget for videre beslutninger i prosessen - fra celleforsøk til bruk på mennesker.

Ettersom SINTEF er et uavhengig forskningsinstitutt, jobber vi parallelt på oppdrag for både små og store kunder. Dette gjør at dagen ofte består av ulike oppgaver på forskjellige prosjekt, noe som gir en veldig variert arbeidshverdag.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv har jeg en bachelorgrad i bioingeniørfag fra NTNU og en mastergrad i biomedisin fra OsloMet. Altså trenger ikke alle en doktorgrad for å jobbe med bioteknologi, vi har også behov for dyktige ingeniører. Man kan kombinere ulike studier innen mange relevante fagfelt. Av personlige egenskaper bør man være selvstendig, disiplinert og ha en genuin interesse for feltet man jobber med.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer nok ikke så godt for en utålmodig person, og heller ikke for en som vil ha faste rutiner. Vi jobber ofte med et langtidsperspektiv, og må vanligvis gjenta forsøkene flere ganger før man kan konkludere. Forskning er å utvikle noe nytt, og man må derfor tenke nyskapende og utenfor boksen.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg motiveres av at jobben har en mening, og at jeg på sikt er med på å utrette noe av en større betydning. Å jobbe med svært faglig dyktige mennesker gir meg inspirasjon til å lære mer og stadig utvikle meg i jobben jeg gjør. Videre liker jeg en praktisk arbeidshverdag der jeg faktisk kan se at resultatene skapes.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Forskning handler mye om prøving og feiling. Selv om man har en hypotese og planlegger eksperimentet til punkt og prikke, vil det komme både uventede og negative resultater. Da gjelder det å ikke miste motivasjonen og gi opp.

Image
Andrea jobber i et sterilt miljø.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For å trives i dette yrket bør du være nysgjerrig, ha litt teknisk innsikt og kunne leve med at den endelige løsningen ofte ligger et stykke inn i framtiden. Det kommer også godt med å være ambisiøs og ha en indre motivasjon til å utrette noe.

 Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Ettersom man i denne jobben ofte blir dyktig på laboratoriet, kan det åpne døren for mange typer jobber. Bioteknologi er et bredt fag og det er jobbmuligheter i for eksempel industrien, forskjellige analyselabber, næringslivet, konsulentvirksomhet og universitetssektoren. Har du i tillegg en helseautorisasjon kan du også jobbe på laboratoriet på sykehuset.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er veldig forskjellig og avhengig av hvor man jobber og hvilken grad av høyere utdanning man har.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er mange om beinet, og det er ganske vanlig å begynne med et engasjement eller vikariat. Av erfaring har jeg lært at å bygge nettverk ofte kommer godt med, da tilfeldigheter og bekjentskaper kan gi uante muligheter.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas
For å trives i dette yrket bør du være nysgjerrig, ha litt teknisk innsikt og kunne leve med at den endelige løsningen ofte ligger et stykke inn i framtiden.
Forskning er å utvikle noe nytt, og man må derfor tenke nyskapende og utenfor boksen.