Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært interessert i hvordan naturen fungerer. Interessen for naturfag startet på ordentlig mens jeg gikk på ungdomsskolen når jeg hadde min første time i kjemi og biologi. Det var bare utrolig spennende å kunne forstå biologien gjennom kjemien. Jeg bestemte meg da for at jeg ville gå videre på allmennlinjen på videregående for å få generell studiekompetanse og muligheten til å kunne studere naturfag videre på universitetet.

Image
Mann i hvit frakk står foran en maskin i laboratoriet
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagen min består i å analysere prøver fra pasienter som skal screenes for mulige medfødte stoffskiftesykdommer. Disse sykdommene er veldig sjeldne, men ofte alvorlige, så det er et veldig viktig arbeid vi gjør på enheten. Vi har mange forskjellige analysemetoder, og alle disse metodene er noe du lærer om under din utdannelse i biokjemi.

Jeg jobber på en moderne lab hvor vi bruker «state of the art» instrumenter for å finne svarene våre. Det jeg ser etter er om pasienten har unormale forekomster av molekyler som er en del av stoffskiftet. Veldig ofte er det store mengder av et molekyl eller flere som forteller oss at pasienten har en stoffskiftesykdom, mens andre ganger er det nok at vi finner et molekyl som vanligvis ikke skal være der for å vite at pasienten er syk.

Etter at jeg har gjort min analyse, møter jeg legen som er ansvarlig for det medisinske for å diskutere funnene. Det er da jeg synes utdannelsen min som biokjemiker kommer best ut. Her snakker vi om hele stoffskiftet for å kunne forstå pasientens sykdomsbilde og mulige diagnoser. Når jeg ikke jobber på diagnostikken, er jeg involvert i forskning- og utviklingsprosjekter som har som formål å utdype forståelsen vår av denne form for sykdommer.

Denne kombinasjonen av diagnostikk og utvikling er veldig spennende fordi du både får hjulpet pasienter og lært deg mer om biokjemien hos mennesker.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å kunne jobbe på et sykehus med det jeg gjør, så må du først ta en bachelorgrad i biokjemi og deretter ta en mastergrad for å kunne få flere spennende arbeidsoppgaver. Skal du ha ansvar for forskningsprosjekter og liknende, anbefales det å ta en doktorgrad.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Som med alt annet så må du like faget for at du skal kunne trives med det i lengden, og da tenker jeg på at man bør like menneskekroppen, biokjemien i mennesker, medisin og det å studere sykdommer.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det å kunne bruke utdannelsen min i den medisinske verden er absolutt det mest givende for meg. Det er så utrolig spennende å lære og forstå hvordan kjemien i menneskekroppen fungerer.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Kunsten ligger alltid i å finne balansen mellom rutinearbeid og ønsket om å fordype seg i faget. Vil du bli forsker på heltid så er det veldig få faste forskningsstillinger, og veien dit som postdoktor gjør at du kan være lenge uten en fulltidsstilling. Veldig ofte jobber du på flere to–tre års engasjementer før du kan få en fast jobb.

Image
Mann sitter foran datamaskin ved et skrivebord.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du må kunne like å jobbe både i rutine og selvstendig når du jobber på et sykehus, da mesteparten av tiden går ut på å forstå pasientdata og samtidig kunne se muligheten for områder innenfor feltet som trenger utbedring.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan gå videre etter en mastergrad og bli doktorgradsstudent for å satse på en forskningskarriere på et universitet eller privat. Noen går over til skoleverket og blir lærere i realfag på videregående skole etter at de har jobbet som biokjemiker på lab. Det er også gode muligheter i å jobbe i det private med salg og metodeutvikling av medisinske utstyr.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnsnivået for biokjemikere varierer avhengig av arbeidsplass, erfaring, utdanningsnivå og ansiennitet.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er dessverre få stillinger for biokjemikere for tiden, så det kreves ekstra innsatsvilje for å skille seg ut fra andre søkerne. Å jobbe målbevisst og fokusert på studiene er det som kan garantere deg en mulighet for fremtiden. Et godt tips er å komme i kontakt med avdelingene på sykehusene som vanligvis ansetter biokjemikere, og spørre om de trenger sommervikarer. Da har du en gylden mulighet å kunne vise deg frem og få relevant erfaring allerede under utdannelsen.

Tekst:
Jonina Reynisdottir