Hvorfor valgte du å bli barnelege?

– På videregående var jeg litt usikker på hva ville bli, for det var så mange muligheter. Etter et møte med karriereveileder på videregående, fant vi ut at jeg trengte et yrke som utfordret meg mentalt og med en variert arbeidshverdag hvor jeg fikk jobbe med mennesker, i team og ha ansvar. Medisinstudiet ble riktig valg, og jeg har ikke angret siden. Jeg har alltid vært nysgjerrig, og har hatt interesse for realfag, spesielt naturfag og kroppen.

Som nyutdannet lege fra Universitetet i Bergen stod jeg igjen med flere fagretninger som fristet når jeg skulle ta spesialisering. Pediatri (barne- og ungdomsmedisin) hadde bredde og variasjon, og jeg likte at det ofte kreves detektivarbeid for å finne riktig diagnose. Det krever gode kommunikasjonsevner i møte med både pasientene og foreldrene deres.

I motsetning til voksenmedisinen som er mer oppdelt (hjertelege, lungelege, nyrelege med mer) er barne- og ungdomsmedisin veldig mye forskjellig, og vi møter alt fra for tidlig fødte babyer til store, utvokste tenåringer som er blitt unge voksne.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Stort sett er arbeidsdagen min fra klokka 8-16, men jeg går også nattevakter som starter på ettermiddagen og varer til neste morgen, og helgevakter som er fra morgen til kveld. En vanlig dagvakt starter alltid med et felles morgenmøte hvor vi går gjennom nattens viktigste hendelser, tar opp interessante pasienter og har intern fagundervisning. Etter dette er dagen min litt variert avhengig av hvilke arbeidsoppgaver jeg har fått tildelt denne dagen.

En dag kan jeg ha sengepost. Da går jeg visitt på pasienter som er innlagt og forsøker å finne ut hva som har gjort de syke, avgjøre om vi trenger noen videre undersøkelser for å finne ut av dette, og sette i gang riktig behandling om det er det som kreves.

På andre dager har jeg poliklinikk. Da møter jeg pasienter som er henvist fra fastlegen, helsestasjon eller legevakt med ulike problemstillinger. Disse pasientene er ikke så akutt syke at de trenger å legges inn. Likevel har de gjerne tilstander som det trengs en spesialist for å få gitt riktig diagnose. Dette kan være alt fra epilepsi, astma, betennelsessykdom i tarm, cøliaki og mye mer.

På andre dager kan jeg ha dagvakt, helgevakt eller nattevakt i barneakuttmottak. Da har jeg hovedansvaret for å ta imot og undersøke alle de som legges inn akutt, og dette kan være alt fra uskyldige forkjølelser, til kramper og alvorlig livstruende tilstander. I tillegg har vaktteamet ansvaret for alle barn og ungdom som ligger på sykehuset, og er i beredskap dersom de skulle bli akutt dårlige i løpet av natten.

Videre har vi telefonsamtaler med fastleger, helsestasjon eller legevakt for å veilede de i utredning og behandling av syke barn de er usikre på. På vakt har bistår vi også ved fødsler der det kommer en forventet dårlig nyfødt eller der barnet er uventet dårlig etter fødsel. Da rykker vi ut og står klare under fødselen og hjelper den nyfødte babyen dersom det er behov for dette.

Hva kreves for å jobbe som barnelege?

– Du må gå seks år på medisinstudiet, deretter halvannet år som lege i spesialisering (tidligere kalt turnuslege), og deretter cirka fem år som lege i spesialisering i barne- og ungdomsmedisin før du er ferdigutdannet.

Av personlige egenskaper er kommunikasjonsevnen svært viktig. Barn og unge er ikke alltid i stand til å fortelle selv hva som feiler dem, enten fordi de ikke har utviklet språket enda eller fordi de er unge og umodne og ikke forstår hva som skjer i egen kropp. Derfor er det viktig å snakke med barnet og foreldrene for å finne ut av plagene til barnet.

For å ha god kommunikasjon er det en fordel å like barn og unge. Det kan være vanskelig å oppnå tillit hos barn og få de til å åpne seg opp, og da er det viktig at en barnelege er trygg og tar seg god tid.

Videre er en barnelege en del av et større team, og du jobber sammen med alt fra sykepleiere til klovner til fysioterapeuter og mange flere. Du må derfor være god til å samarbeide. Yrket krever også at du beholder roen i akutte situasjoner og handler etter gjeldende retningslinjer der og da. Det kan være svært travelt til tider, og derfor er det viktig at du håndterer stress på en god måte.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Yrket passer for de som liker å utfordres både faglig og i kommunikasjon med andre. Du bør ha høy arbeidskapasitet og takle stress. Videre må du tåle å stå med ansvaret for de avgjørelser du tar. I tillegg er det et yrke som passer for personer som er lekne og litt barnslige. Du må være klar for å møte mennesker i krise, både barnet og foreldrene, og det krever noe av deg som lege for å møte disse menneskene og deres bekymringer og usikkerhet.

Å jobbe som barnelege passer ikke hvis du ikke liker barn og unge.

Hva liker du best med å være barnelege?

– Jeg liker at jeg får være kreativ og barnslig på jobb. Noe av det beste jeg vet, er når jeg møter et skeptisk barn og jeg klarer å oppnå tillit på kort tid og klarer å gjøre undersøkelsen til en morsom opplevelse, i stedet for en skremmende opplevelse. Jeg bruker aktivt leker, såpebobler, sang og vitser for å få undersøkt og vurdert et barn.

En annen fin ting i jobben er at de aller fleste barn blir friske igjen. Barn er svært motstandsdyktige og du føler at du gjør en forskjell når pasienten kommer inn syk og reiser hjem frisk. Det er sjeldent barn dør, og når det skjer, er de ofte veldig syke fra før. Det er svært givende å hjelpe noen som er for unge til å hjelpe seg selv. Det er så mye fremtid å redde.

Hva liker du minst?

– Det ene er arbeidstimene. Det er mye jobbing, og det er utrolig kjipt å måtte takke nei til sosiale ting på kvelder, ferier og høytider fordi jeg jobber vakt. Selvfølgelig er det veldig givende å hjelpe barn og unge, men det har sin pris. Dessuten er det fysisk slitsomt å snu døgnet fra dag til natt og tilbake.

Det andre er at vi av og til må gjennomføre undersøkelse eller behandling på barn som medfører ubehag, og da ofte delvis med tvang. De skjønner ikke alltid sitt eget beste, og av og til har vi ikke noe valg.

Det er sårt å måtte stikke et barn som er redd for sprøyter og motsetter seg dette. Vi forsøker selvfølgelig alltid å gjennomføre prosedyrer og undersøkelser med frivillighet, og tilrettelegger for at alt gjøres så skånsomt og smertefritt som mulig, men det er dessverre ikke alltid tid eller mulighet til dette i en akuttsituasjon eller liknende.

Image
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er alltid muligheter for å forske innen medisin, og særlig på universitetssykehusene er det stort fokus på dette. Mange leger jobber heltid med forskning, men de fleste jobber parallelt med forskning og klinisk hverdag.

Du kan også jobbe i privat sektor, som selvstendig næringsdrivende eller i private firmaer som tilbyr legetjenester. Noen leger jobber også for veldedige organisasjoner og med humanitært arbeid. Organisasjoner som Leger uten grenser er alltid interessert i flinke barneleger.

I tillegg finnes det uendelige andre muligheter. Du kan være medisinsk konsulent i forsikring, legemiddelindustrien, politikken, eller i administrasjon på sykehus eller liknende. Eller så kan du jobbe som influenser, komiker, programleder eller ha egen podkast, bare se på Katarina Flatland, Wasim Zahid, Jonas Kinge Bergland eller Kjetil Røthing Askeland.

Hva kan man forvente i lønn som barnelege?

– Grunnlønn for ferdigutdannet spesialist i barne- og ungdomsmedisin ligger per 2022 på cirka 900.000 kroner i året. Dette er grunnlønn for jobbing fra 8–16. I tillegg jobber vi natt, helg og helligdager, og overtid. Det vil si at lønna ofte ligger litt over én million kroner. Er du villig til å jobbe mye og ha ugunstig arbeidstid vil du kunne tjene godt. Jobber du i privat sektor, vi du tjene enda mer igjen.

Hvordan er sjansene for å få jobb som barnelege?

– Som i veldig mange yrker er det populært i større byer og på de store sykehusene, og vanskeligere å få seg jobb der. Er du villig til å flytte litt på deg og bo et annet sted for en periode, er det gode muligheter for å få seg jobb. Senere, når du har fått litt erfaring, vil du også kunne utkonkurrere andre søkere for en jobb i de større byene, om dette er ønskelig. Generelt er det stort sett alltid behov for leger, men du kan ikke være så kravstor til de første jobbene du får etter utdanninga.

Tekst:
Ingvild Hegge Eriksen
Vi har telefonsamtaler med fastleger, helsestasjon eller legevakt for å veilede de i utredning og behandling av syke barn de er usikre på.
Det kan være vanskelig å oppnå tillit hos barn og få de til å åpne seg opp, og da er det viktig at en barnelege er trygg og tar seg god tid.