Kurt Ivar Morsdal foran barnehagen han jobber i.

YrkesintervjuBarnehagelærer favoritt ikon

Kurt har jobbet i barnehage siden 1995. Han har ansvar for en utegruppe hvor det handler om naturopplevelser, kosthold og sansemotorikk.

Kurt Ivar Morsdal
53 år
Barnehagelærer
Læringsverkstedet barnehage, Bodø

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har bestandig vært glad i barn. Dessuten syntes jeg at det var viktig å få flere menn inn i barnehagene. Ellers fristet det mye å ha frihet til å være mye ute, bruke naturen og gi barn magiske opplevelser.

barnehage_jobb2.jpg

Barnehagelærer Kurt Morsdal står ved siden av et klatrestativ. To unger sitter oppe i klatrestativet.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Min arbeidshverdag går ut på å gi barn varierte naturopplevelser. Jeg har ansvaret for 13 barn, fordelt på fire grupper. Jeg går i et to-vaktsystem med assistenten i utegruppa. Når jeg jobber fra halv ni til kvart over tre, jobber assistenten fra halv ti til kvart over fire, og omvendt. 

Som ansvarlig for utegruppen i barnehagen tar jeg hver morgen en runde å sjekke uteområdet. Jeg rigger til med mat, frukt, kopper og kar, og drikke i grillhytta vår. Hytta bruker vi når det er dårlig vær.

Når det er gjort, så er det morgenmøte hvor vi planlegger dagen. Vi liker å være ute, så vi drar ut med barna i titiden hver dag. Ofte tar vi turen ut av barnehageområdet og går til skogen eller fjæra.

Til lunsj lager vi bål og steker omelett eller laks som vi har på grovt brød, med agurk og paprika som tilbehør. Mens barna spiser, forteller en av de voksne en fortelling. Når det er gjort får barna leke helt til vi går inn igjen klokken to. Da spiser vi frukt og de voksne avvikler pause. Etter det fortsetter leken, helst ute.

Som pedagog må jeg tenke tverrfaglig. Jeg jobber etter fagområdene i den nasjonale rammeplanen for barnehager. Det er blant annet kommunikasjon, matematikk, språk, teknikk og lignende. 

Det er som regel daglig leder som har det administrative ansvaret i en barnehage, og ikke barnehagelærere. Det eneste jeg har av slikt ansvar er å lage observasjonsrapporter, halvårsplaner og årsplaner, samt eventuelle ledersamtaler med assistenten. Hovedsakelig jobber jeg med det pedagogiske.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Man må naturligvis ha en genuin interesse for barn. Det er også viktig at man har en forståelse for at man jobber i verdens viktigste yrke. De voksne må være bevisste rollemodeller, være nysgjerrige, barnslige og kunne vise omsorg.

Ellers så er utdanning et krav når man skal jobbe som barnehagelærer og ha ansvar for barn i barnehage. Selv har jeg vanlig barnehagelærerutdanning med utefag som fordypning. I tillegg har jeg studert pedagogikk for småskoletrinnet, kosthold, og pedagogisk veiledning av studenter.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det må nok være de som ikke har kvalifikasjonene i forrige svar.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å være ute og bruke naturen som arena for lek og læring.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– At barnehager generelt blir for store. Det gjør pedagogikken vanskeligere.

barnehage_jobb1.jpg

Barnehagelærer Kurt Morsdal gir en av ungene fart på husken.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For alle som mener at de kan være gode rollemodeller og omsorgspersoner for alle barn.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Den pedagogiske «plattformen» man får igjennom utdanningen er utviklende, og viktig i alle yrker hvor man jobber med andre mennesker. Utdanningen kan for eksempel være en inngang til læreryrket, spesialpedagogikk eller lignende.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Hvis man forventer høy lønn, så er nok ikke dette yrket for deg. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er lett å få jobb som barnehagelærer, spesielt etter den nye pedagogiske normen. Spesielt viktig er det at menn søker jobb i barnehage. Yrket er veldig kvinnedominert, og det er fint med litt mangfold og variasjon.

Vi er mange menn i akkurat denne barnehagen, så vi gjør mye «gutteting». Vi spiller fotball og leker røft. Da jeg selv begynte å jobbe i barnehage for mange år siden ble jeg overfalt av barn, så det er helt tydelig et behov for flere menn i yrket. 

 

Tekst: Isabell Grønnslett

    • Selv har jeg utdannet barnehagelærer med fordypning i utefag.
    • De voksne må være bevisste rollemodeller, være nysgjerrige og barnslige, og kunne vise omsorg.
    • Det er lett å få jobb som barnehagelærer, spesielt etter den nye pedagogiske normen.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser