Barnehagelærer

Det er veldig mange ulike mennesker som passer til å jobbe i en barnehage. Barna trenger forskjellige typer voksne og vi lærer av, og utfyller hverandre.
Monica Sande elsker jobben sin i barnehagen.
Monica Sande
Barnehagelærer
Træleborg Barnehage i Tønsberg
«Å gå hjem fra jobben fylt med positive følelser gav mersmak. »
― Monica Sande
Intervju:
Bente Haraldstad Delmas
Publisert: 05.07.2022
«Å gå hjem fra jobben fylt med positive følelser gav mersmak. »
― Monica Sande
«Vi voksne er tett på og til stede i leken for å støtte, veilede og være i forkant av konflikter som kan oppstå. »
― Monica Sande

Hvorfor valgte du å bli barnehagelærer?

– Jeg visste ikke helt hva jeg ville bli, så etter videregående og tok jeg meg et friår for å jobbe og tenke. Gjennom et bemanningsbyrå fikk jeg blant annet vikariater i forskjellige barnehager.

Å gå hjem fra jobben fylt med positive følelser gav mersmak. Det er mange fine små og store opplevelser i løpet av en barnehagedag, og jeg bestemte meg for å ta førskolelærerutdanning. Det valget angrer jeg ikke på. Det er fint å kunne støtte, veilede og leke på jobb.

Image
Barnehagelærer på jobb i barnehagen. Hun holder ei lite jente i armene.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

Dagen starter med at jeg hilser velkommen til alle barna jeg møter om morgenen. Barnehagen jeg jobber i har fokus på mangfold og inkludering, og alle dager starter med felles frokost for alle avdelingene. Det gjør at vi blir kjent på tvers av avdelingene. På min avdeling er vi fire voksne som tar vare på 17 barn fra null til seks år. Det fine med å ha barn i forskjellige aldre på samme avdeling er at de yngste lærer mye av de eldre barna, og de eldste hjelper de yngste.

Hver dag har vi en samlingsstund. Da er det sang, dramatisering eller rollespill. Akkurat nå har vi et fokusområde der vi forsker på småkryp og undrer oss sammen om for eksempel livet til en maur. Det er et av klodens mange store mysterier.

Sammen med barna tilrettelegger vi for et spennende lekemiljø. På sommeren leker vi mye med vann. Barna elsker vannlek.Vi tilpasser leken etter barnas behov og modningsnivå. Det er stor forskjell på hva de yngste og de eldste leker med. Lego er for eksempel gøy for en seksåring, men ikke tilpasset de minste da de kan putte det i munnen. Vi voksne er tett på og til stede i leken for å støtte, veilede og være i forkant av konflikter som kan oppstå.

Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid med foreldrene og forteller de daglig om barnas dag. Jeg er pedagogisk leder på min avdeling og det betyr at jeg fordeler oppgavene mellom oss på min avdeling og veileder ved behov. Jeg planlegger, gjennomfører og evaluerer det pedagogiske opplegget på avdelingen og påser at vi blant annet følger rammeplanen for barnehagen, barnehageloven og vår egen årsplan.

Hva kreves for å kunne jobbe som barnehagelærer?

– Jeg tok en bachelorgrad i studiet som den gang het førskolelærer. I dag heter studiet barnehagelærer. Det ga meg rett til å jobbe som pedagogisk leder.

 Med en master i for eksempel spesialpedagogikk kunne jeg jobbet med barn med særskilte behov. Mange jobber som assistenter uten formell bakgrunn. Forutsetningen er å være glad i barn.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Det passer for de som har stor tålmodighet og er leken. Å like å jobbe med mennesker er viktig. Vi bygger relasjoner og er tett på hverandre. Vi ønsker oss flere menn i yrket, barna trenger også mannlige rollemodeller.

Det er veldig mange ulike mennesker som passer til å jobbe i en barnehage. Barna trenger forskjellige typer voksne og vi lærer av, og utfyller hverandre.

Det kan være en tung fysisk jobb og man må tåle høye lyder, høyt tempo og ganske mye gråt.

Hva liker du best med å være barnehagelærer?

– Jeg liker å bety noe for mange barn, og få lov til å være en del deres liv. Å bygge gode verdier hos barna starter i barnehagen og jeg får være med å bidra til det. Det er også hyggelig å ha en hel velkomstkomité som roper "hei Monica" hver morgen.   

Hva liker du minst?

– Å ikke strekke til på hektiske dager, slik at man ikke klarer å være i forkant av konflikter og situasjoner som oppstår. Jeg ønsker jo å se hvert enkelt barn hver dag.

Image
Monica Sande gir en god klem til ei lita jente i barnehagen.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Utdanningen er en spisskompetanse for barnehage. For de som vil, er det mange typer videreutdanninger. Man kan bygge videre med enkeltemner eller en master.

Hva kan man forvente i lønn som barnehagelærer?

Vi følger PBL, som er private barnehagers landsforening sin lønnstariff og der er startlønnen som barnehagelærer 446 000 kroner i året. Jeg har syv års ansiennitet og vil straks rykke opp et lønnstrinn.

Hvordan er sjansene for å få jobb som barnehagelærer?

– Jeg har inntrykk av at det er gode muligheter over hele landet.

Tilhørende utdanninger

Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og innføring i samspill mellom barn og voksne.

Finn studier