Geir Pettersen er barne- og ungdomspsykolog i Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Tønsberg kommune.

YrkesintervjuBarne- og ungdomspsykolog favoritt ikon

Jobben til Geir Pettersen er å bidra til at barnehager og skoler gjør barna sterkere og bedre rustet for livet.

Geir Pettersen
48 år
Barne- og ungdomspsykolog/psykologspesialist med spesialitet i klinisk barne og ungdomspsykologi
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Tønsberg kommune

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Det lå litt i kortene at jeg skulle bli psykolog. Jeg var og er opptatt av mennesker og forholdet mellom tanker, følelser og sosiale sammenhenger. Til tross for den interessen, begynte jeg å studere historie og statsvitenskap før jeg landet på psykologi. Det tok meg totalt 19 år å få spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg tok en lang og krokete vei, men resultatet er en utfordrende, interessant og spennende jobb.

img_9270.jpg

Geir Pettersen lukker døren til kontoret på PPT i Tønsberg.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Jeg jobber i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Tønsberg kommune. Hovedoppgaven min er å hjelpe skoler og barnehager så de igjen kan hjelpe barn. Det kan være barn som mistrives, har konsentrasjonsvansker, uro, språk- og kommunikasjonsvansker eller lese- og skrivevansker. Grunnene kan være sammensatte. Det kan være barnet selv, historien, betingelsene barnet lever i - eller flere faktorer. For å kunne bidra, må jeg snakke med skolen eller barnehagen, barnet og foreldrene. Noen ganger må jeg teste barn for å finne ut hvordan de lærer best. Jeg besøker skoler for å se hvordan barna har det der.

Jeg jobber i 17 skoler, og når det topper seg kan jeg jobbe parallelt med opptil 100 barn. Noen har jeg kontakt med ukentlig og andre veldig sjelden. Barna er i prinsippet fra 0 til 16 år, men de fleste er i skolealder. I jobben snakker jeg vel så mye med de voksne som med barna og har daglig kontakt med foreldre. På min hittil travleste dag hadde jeg seks møter. Det vanlige er tre-fire. Barn og ungdom er med noen ganger, men for det meste er det møter med foreldre og skoler.

Vi er i startgropen på et nytt prosjekt der én eller to skoler kommer til å delta. Hensikten er å forebygge tristhet og engstelighet hos ungdom, og jobbe for at de skal trives bedre og ha det bedre i livene sine. Vi tar utgangspunkt i positiv psykologi og jeg vil jobbe i en tverrfaglig prosjektgruppe.

Jeg jobber også en kveld hver uke med voksne i et prosjekt i regi av Helse Sør-Øst. Det heter Raskere Tilbake, og er for de som er - eller står i fare for å bli - sykmeldt. Kombinasjonen å jobbe med barn og unge og voksne individuelt er spennende.  

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- Jeg hadde en litt spesiell start fordi jeg begynte å studere historie, statsvitenskap og til sist psykologi. Den gangen var det lange køer for å komme inn på psykologistudiet. Jeg utdannet meg derfor i Sverige og tok et femårig studium pluss et slags turnusår. Å bli psykologspesialist tar ytterligere minst fem år og gjøres i hovedsak i forbindelse med jobb. Det innebærer mange kurs, mange timer med veiledning og krav til praksis. Man må også skrive en spesialistoppgave som er en slags eksamen.

Den raskeste veien til spesialistutdanning er elleve år. Jeg har ikke gått den veien og har studert i cirka 19 år. Siden jeg studerte i Sverige, måtte jeg jobbe ett år da jeg kom tilbake til Norge for å få godkjent utdanningen og bli autorisert psykolog.  

For å bli psykolog må du ta det seksårige profesjonsstudiet i psykologi. For å bli barne- og ungdomspsykolog, velger du deretter klinisk psykologi som spesialistutdanning.  

I Norge er ikke masterutdanningen klinisk rettet mot å behandle pasienter. Du kan bygge på en master med en tilleggsutdanning fra Danmark. Men det er komplisert. Hvis du er ung og vil bli psykolog, bør du være veldig god på skolen og søke deg inn på profesjonsstudiet.

Det er litt uforutsigbart hvilke lands utdanning som blir godkjent i Norge. Det er under stadig forandring og det enkleste er å ta utdanningen i Norge.   

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Å jobbe i PPT er en veldig selvstendig jobb. Kan du ikke organisere deg selv og ha struktur, så blir det vanskelig å holde oversikten på avtaler. En jobb som dette passer ikke hvis du ikke bryr deg om andre. For å være en god psykolog bør du ha et ønske om å hjelpe. 

img_9260.jpg

Geir Pettersen bruker blant annet figurer for å kommunisere med barn.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Når barnet får en bedre utvikling. Det er aldri helt og holdent min ære, men et samarbeid mellom barn, foreldre og lærere. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Det vanskeligste jeg gjør er å fortelle foreldre at barnet har gjort det veldig dårlig på en intelligenstest.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Folk som er flinke til å samarbeide for å komme fram til gode løsninger. Som rådgiver må jeg også mene en del, og kunne stå for meningene mine til tross for at ikke alle er enige. Jeg må klare å leve med et høyt arbeidspress og godta at jeg er på etterskudd. Det hjelper å være nysgjerrig på mennesker. For rigid og firkantet er sjelden et pluss, men samtidig må du være en litt metodisk type.  

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- De viktigste arbeidsgiverne er psykisk helsevern for barn og unge, kommunale tjenester og helsetjenester, kommunalt barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Andre muligheter er statlige kompetansesentre. Noen har privat praksis.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Når du blir spesialist kan du forvente å tjene cirka 700 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

-  De er veldig gode. Du er så godt som sikret jobb og det er mye å velge i.

 

 

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser