Kvinne i prat med attføringskonsulent
Yrkesbeskrivelse

Attførings­konsulent

favoritt ikon

En attføringskonsulent veileder og hjelper mennesker å komme tilbake til jobb eller mestre jobben de har.

Som attføringskonsulent arbeider du med mennesker som av ulike grunner har falt ut av eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Gjennom veiledning, motivasjon og tilrettelegging styrkes den enkeltes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning
 
Vanlige arbeidsoppgaver for en attføringskonsulent:
  • kartlegge deltakernes situasjon og muligheter
  • veilede om arbeid og utdanning
  • utarbeide handlingsplaner 
  • følge opp deltakerne og gi jobbrelatert bistand 
  • samarbeide med arbeidsgivere, NAV og andre samarbeidspartnere
Attføringskonsulenten deltar i arbeidet med å avklare deltakernes arbeidsevne og kartlegger hvilke muligheter deltakerne har i arbeidsmarkedet. Også behov for opplæring og tiltak vurderes. Målet er at deltakeren kommer tilbake i jobb, enten i sitt tidligere yrke eller i et nytt yrke. Som attføringskonsulent kontakter du ofte arbeidsgivere for å få finne praksis eller jobb for deltakerne. Attføringskonsulenten følger deltakerne tett ute hos arbeidsgivere. 
 
Jobben innebærer ofte noe undervisning. Som attføringskonsulent må du skrive planer og rapporter, og du gir også mye veiledning innen skriving av cv og jobbsøknad. 
 
Arbeidet er tverrfaglig og attføringskonsulenter jobber ofte sammen med psykologerfysioterapeuter, pedagoger eller sykepleiere.
 
Yrket har en del fellestrekk med karriereveileder

Hvor jobber attføringskonsulenter?

Attføringskonsulenter jobber i attføringsbedrifter/arbeidsmarkedsbedrifter og andre virksomheter som jobber med arbeidsrettet rehabilitering. 

Personlige egenskaper

For å jobbe som attføringskonsulent bør du like å jobbe med mennesker. Du skal motivere deltakerne til endring og utvikling og veilede på faglige og personlige utfordringer, så gode kommunikasjonsegenskaper er viktig. Det er en fordel å ha førerkortet, siden attføringskonsulenter daglig er ute på oppdrag. 
 
Du bør ha kjennskap til arbeidsmarkedet og kunnskap om arbeidslivets koder, krav og forventningerDu bør også ha gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team

Utdanning

Attføringskonsulenter kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Ofte kreves relevant høyere utdanning innen helse- og sosialfag, sosialt arbeidpedagogikk, samfunnsfag eller lignende. 

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 830 personer
1 239 personer
591 personer
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 560 kr
41 850 kr
44 880 kr
510 720 kr
502 200 kr
538 560 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 560 kr
41 850 kr
44 880 kr
510 720 kr
502 200 kr
538 560 kr
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 314 kr
46 130 kr
44 020 kr
50 870 kr
553 560 kr
528 240 kr
610 440 kr
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 314 kr
46 170 kr
44 060 kr
50 900 kr
554 040 kr
528 720 kr
610 800 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
5 909 personer
3 328 personer
2 581 personer
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 319 kr
47 090 kr
44 480 kr
51 680 kr
565 080 kr
533 760 kr
620 160 kr
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 319 kr
47 090 kr
44 480 kr
51 680 kr
565 080 kr
533 760 kr
620 160 kr
Ca 332 kr
Ca 296 kr
Ca 379 kr
53 790 kr
47 900 kr
61 390 kr
645 480 kr
574 800 kr
736 680 kr
Ca 332 kr
Ca 296 kr
Ca 379 kr
54 130 kr
48 220 kr
61 750 kr
649 560 kr
578 640 kr
741 000 kr
Organisasjonsrådgiver
Kommunal
1 428 personer
1 026 personer
402 personer
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 630 kr
43 020 kr
45 420 kr
523 560 kr
516 240 kr
545 040 kr
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 630 kr
43 020 kr
45 420 kr
523 560 kr
516 240 kr
545 040 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 291 kr
45 110 kr
44 280 kr
47 100 kr
541 320 kr
531 360 kr
565 200 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 291 kr
45 170 kr
44 300 kr
47 260 kr
542 040 kr
531 600 kr
567 120 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Kommunal
865 personer
646 personer
219 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
42 800 kr
42 080 kr
45 120 kr
513 600 kr
504 960 kr
541 440 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
42 800 kr
42 080 kr
45 120 kr
513 600 kr
504 960 kr
541 440 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 293 kr
44 540 kr
43 630 kr
47 390 kr
534 480 kr
523 560 kr
568 680 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 293 kr
44 560 kr
43 640 kr
47 410 kr
534 720 kr
523 680 kr
568 920 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Kommunal
563 personer
380 personer
183 personer
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 283 kr
43 950 kr
43 590 kr
45 790 kr
527 400 kr
523 080 kr
549 480 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 283 kr
43 950 kr
43 590 kr
45 790 kr
527 400 kr
523 080 kr
549 480 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
45 440 kr
44 710 kr
46 980 kr
545 280 kr
536 520 kr
563 760 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
45 530 kr
44 740 kr
47 210 kr
546 360 kr
536 880 kr
566 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Privat
3 726 personer
1 629 personer
2 097 personer
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 570 kr
50 000 kr
54 360 kr
630 840 kr
600 000 kr
652 320 kr
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 570 kr
50 000 kr
54 360 kr
630 840 kr
600 000 kr
652 320 kr
Ca 374 kr
Ca 327 kr
Ca 410 kr
60 630 kr
53 050 kr
66 350 kr
727 560 kr
636 600 kr
796 200 kr
Ca 374 kr
Ca 327 kr
Ca 410 kr
61 010 kr
53 470 kr
66 700 kr
732 120 kr
641 640 kr
800 400 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Privat
569 personer
316 personer
253 personer
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 340 kr
42 390 kr
45 270 kr
520 080 kr
508 680 kr
543 240 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 340 kr
42 390 kr
45 270 kr
520 080 kr
508 680 kr
543 240 kr
Ca 305 kr
Ca 281 kr
Ca 338 kr
49 340 kr
45 500 kr
54 750 kr
592 080 kr
546 000 kr
657 000 kr
Ca 305 kr
Ca 281 kr
Ca 338 kr
49 380 kr
45 550 kr
54 780 kr
592 560 kr
546 600 kr
657 360 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Privat
3 157 personer
1 313 personer
1 844 personer
Ca 327 kr
Ca 309 kr
Ca 340 kr
52 990 kr
50 100 kr
55 000 kr
635 880 kr
601 200 kr
660 000 kr
Ca 327 kr
Ca 309 kr
Ca 340 kr
52 990 kr
50 100 kr
55 000 kr
635 880 kr
601 200 kr
660 000 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 414 kr
61 640 kr
53 990 kr
67 080 kr
739 680 kr
647 880 kr
804 960 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 414 kr
62 050 kr
54 460 kr
67 450 kr
744 600 kr
653 520 kr
809 400 kr
Organisasjonsrådgiver
Statlig
2 585 personer
1 912 personer
673 personer
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca 278 kr
43 110 kr
42 330 kr
45 000 kr
517 320 kr
507 960 kr
540 000 kr
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca 278 kr
43 110 kr
42 330 kr
45 000 kr
517 320 kr
507 960 kr
540 000 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 291 kr
44 600 kr
43 700 kr
47 220 kr
535 200 kr
524 400 kr
566 640 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 291 kr
44 880 kr
43 960 kr
47 580 kr
538 560 kr
527 520 kr
570 960 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Statlig
396 personer
277 personer
119 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
40 880 kr
40 680 kr
41 660 kr
490 560 kr
488 160 kr
499 920 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
40 880 kr
40 680 kr
41 660 kr
490 560 kr
488 160 kr
499 920 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
43 990 kr
42 910 kr
47 030 kr
527 880 kr
514 920 kr
564 360 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
44 060 kr
43 000 kr
47 060 kr
528 720 kr
516 000 kr
564 720 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Statlig
2 189 personer
1 635 personer
554 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 160 kr
42 480 kr
45 150 kr
517 920 kr
509 760 kr
541 800 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 160 kr
42 480 kr
45 150 kr
517 920 kr
509 760 kr
541 800 kr
Ca 276 kr
Ca 270 kr
Ca 292 kr
44 640 kr
43 770 kr
47 230 kr
535 680 kr
525 240 kr
566 760 kr
Ca 276 kr
Ca 270 kr
Ca 292 kr
44 940 kr
44 040 kr
47 620 kr
539 280 kr
528 480 kr
571 440 kr
Organisasjonsrådgiver
Alle sektorer
7 739 personer
4 567 personer
3 172 personer
Ca 286 kr
Ca 272 kr
Ca 315 kr
46 360 kr
44 100 kr
51 000 kr
556 320 kr
529 200 kr
612 000 kr
Ca 286 kr
Ca 272 kr
Ca 315 kr
46 360 kr
44 100 kr
51 000 kr
556 320 kr
529 200 kr
612 000 kr
Ca 326 kr
Ca 292 kr
Ca 373 kr
52 890 kr
47 360 kr
60 490 kr
634 680 kr
568 320 kr
725 880 kr
Ca 326 kr
Ca 292 kr
Ca 373 kr
53 190 kr
47 640 kr
60 830 kr
638 280 kr
571 680 kr
729 960 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 441 personer
1 017 personer
424 personer
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
44 500 kr
44 630 kr
43 560 kr
534 000 kr
535 560 kr
522 720 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
44 500 kr
44 630 kr
43 560 kr
534 000 kr
535 560 kr
522 720 kr
Ca 299 kr
Ca 296 kr
Ca 309 kr
48 370 kr
47 880 kr
50 080 kr
580 440 kr
574 560 kr
600 960 kr
Ca 299 kr
Ca 296 kr
Ca 309 kr
48 530 kr
48 060 kr
50 190 kr
582 360 kr
576 720 kr
602 280 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Alle sektorer
9 874 personer
7 109 personer
2 765 personer
Ca 309 kr
Ca 301 kr
Ca 332 kr
50 000 kr
48 760 kr
53 860 kr
600 000 kr
585 120 kr
646 320 kr
Ca 309 kr
Ca 301 kr
Ca 332 kr
50 000 kr
48 760 kr
53 860 kr
600 000 kr
585 120 kr
646 320 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
54 610 kr
52 650 kr
59 640 kr
655 320 kr
631 800 kr
715 680 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
55 110 kr
53 110 kr
60 250 kr
661 320 kr
637 320 kr
723 000 kr
Personal- eller karriererådgiver
Kommunal
1 137 personer
850 personer
287 personer
Ca 288 kr
Ca 285 kr
Ca 300 kr
46 720 kr
46 250 kr
48 580 kr
560 640 kr
555 000 kr
582 960 kr
Ca 288 kr
Ca 285 kr
Ca 300 kr
46 720 kr
46 250 kr
48 580 kr
560 640 kr
555 000 kr
582 960 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 297 kr
47 130 kr
46 820 kr
48 130 kr
565 560 kr
561 840 kr
577 560 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 297 kr
47 350 kr
47 050 kr
48 310 kr
568 200 kr
564 600 kr
579 720 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Kommunal
243 personer
156 personer
Ca 250 kr
Ca 257 kr
Ca
40 420 kr
41 570 kr
485 040 kr
498 840 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
Ca
40 420 kr
41 570 kr
485 040 kr
498 840 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
Ca
40 970 kr
42 060 kr
491 640 kr
504 720 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
Ca
41 100 kr
42 150 kr
493 200 kr
505 800 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Kommunal
894 personer
694 personer
200 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 260 kr
46 570 kr
49 160 kr
567 120 kr
558 840 kr
589 920 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 260 kr
46 570 kr
49 160 kr
567 120 kr
558 840 kr
589 920 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 307 kr
47 870 kr
47 320 kr
49 770 kr
574 440 kr
567 840 kr
597 240 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 307 kr
48 100 kr
47 570 kr
49 950 kr
577 200 kr
570 840 kr
599 400 kr
Personal- eller karriererådgiver
Privat
6 806 personer
4 714 personer
2 092 personer
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 346 kr
51 910 kr
50 350 kr
56 000 kr
622 920 kr
604 200 kr
672 000 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 346 kr
51 910 kr
50 350 kr
56 000 kr
622 920 kr
604 200 kr
672 000 kr
Ca 354 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
57 330 kr
55 250 kr
62 150 kr
687 960 kr
663 000 kr
745 800 kr
Ca 354 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
57 870 kr
55 760 kr
62 780 kr
694 440 kr
669 120 kr
753 360 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Privat
884 personer
621 personer
263 personer
Ca 274 kr
Ca 277 kr
Ca 260 kr
44 410 kr
44 860 kr
42 180 kr
532 920 kr
538 320 kr
506 160 kr
Ca 274 kr
Ca 277 kr
Ca 260 kr
44 410 kr
44 860 kr
42 180 kr
532 920 kr
538 320 kr
506 160 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 310 kr
49 350 kr
49 100 kr
50 280 kr
592 200 kr
589 200 kr
603 360 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 310 kr
49 560 kr
49 350 kr
50 350 kr
594 720 kr
592 200 kr
604 200 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Privat
5 922 personer
4 093 personer
1 829 personer
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 350 kr
52 530 kr
50 890 kr
56 650 kr
630 360 kr
610 680 kr
679 800 kr
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 350 kr
52 530 kr
50 890 kr
56 650 kr
630 360 kr
610 680 kr
679 800 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 388 kr
57 990 kr
55 830 kr
62 820 kr
695 880 kr
669 960 kr
753 840 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 388 kr
58 560 kr
56 360 kr
63 480 kr
702 720 kr
676 320 kr
761 760 kr
Personal- eller karriererådgiver
Statlig
3 372 personer
2 562 personer
810 personer
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 321 kr
47 980 kr
47 090 kr
51 970 kr
575 760 kr
565 080 kr
623 640 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 321 kr
47 980 kr
47 090 kr
51 970 kr
575 760 kr
565 080 kr
623 640 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 338 kr
50 050 kr
48 590 kr
54 710 kr
600 600 kr
583 080 kr
656 520 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 338 kr
50 480 kr
48 970 kr
55 280 kr
605 760 kr
587 640 kr
663 360 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Statlig
314 personer
240 personer
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca
47 000 kr
45 520 kr
564 000 kr
546 240 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca
47 000 kr
45 520 kr
564 000 kr
546 240 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca
50 240 kr
47 580 kr
602 880 kr
570 960 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca
50 280 kr
47 600 kr
603 360 kr
571 200 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Statlig
3 058 personer
2 322 personer
736 personer
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 319 kr
48 020 kr
47 170 kr
51 730 kr
576 240 kr
566 040 kr
620 760 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 319 kr
48 020 kr
47 170 kr
51 730 kr
576 240 kr
566 040 kr
620 760 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
50 040 kr
48 660 kr
54 410 kr
600 480 kr
583 920 kr
652 920 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
50 490 kr
49 060 kr
55 000 kr
605 880 kr
588 720 kr
660 000 kr
Personal- eller karriererådgiver
Alle sektorer
11 315 personer
8 126 personer
3 189 personer
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 330 kr
49 750 kr
48 410 kr
53 460 kr
597 000 kr
580 920 kr
641 520 kr
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 330 kr
49 750 kr
48 410 kr
53 460 kr
597 000 kr
580 920 kr
641 520 kr
Ca 334 kr
Ca 323 kr
Ca 365 kr
54 160 kr
52 290 kr
59 080 kr
649 920 kr
627 480 kr
708 960 kr
Ca 334 kr
Ca 323 kr
Ca 365 kr
54 640 kr
52 730 kr
59 660 kr
655 680 kr
632 760 kr
715 920 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Alle sektorer
4 484 personer
1 924 personer
2 560 personer
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
33 930 kr
404 160 kr
399 480 kr
407 160 kr
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
34 060 kr
404 160 kr
399 480 kr
408 720 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
36 170 kr
35 370 kr
36 720 kr
434 040 kr
424 440 kr
440 640 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
37 300 kr
35 880 kr
38 290 kr
447 600 kr
430 560 kr
459 480 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Alle sektorer
3 926 personer
1 676 personer
2 250 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 950 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 400 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 950 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 400 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
42 630 kr
40 770 kr
44 010 kr
511 560 kr
489 240 kr
528 120 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
43 620 kr
41 270 kr
45 370 kr
523 440 kr
495 240 kr
544 440 kr
Arbeidsformidler
Privat
8 399 personer
3 591 personer
4 808 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 590 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 080 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 590 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 080 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
39 890 kr
38 520 kr
40 880 kr
478 680 kr
462 240 kr
490 560 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
40 940 kr
39 020 kr
42 330 kr
491 280 kr
468 240 kr
507 960 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Privat
4 483 personer
1 923 personer
2 560 personer
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
33 930 kr
404 160 kr
399 480 kr
407 160 kr
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
34 060 kr
404 160 kr
399 480 kr
408 720 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
36 160 kr
35 370 kr
36 720 kr
433 920 kr
424 440 kr
440 640 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
37 290 kr
35 880 kr
38 290 kr
447 480 kr
430 560 kr
459 480 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Privat
3 916 personer
1 668 personer
2 248 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 940 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 280 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 940 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 280 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
42 640 kr
40 770 kr
44 010 kr
511 680 kr
489 240 kr
528 120 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
43 640 kr
41 270 kr
45 370 kr
523 680 kr
495 240 kr
544 440 kr
Arbeidsformidler
Alle sektorer
8 410 personer
3 600 personer
4 810 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 200 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 200 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
39 890 kr
38 530 kr
40 880 kr
478 680 kr
462 360 kr
490 560 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
40 940 kr
39 030 kr
42 330 kr
491 280 kr
468 360 kr
507 960 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Deltid
Alle sektorer
674 personer
558 personer
116 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 231 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 420 kr
456 480 kr
456 480 kr
449 040 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 231 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 420 kr
456 480 kr
456 480 kr
449 040 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
38 250 kr
38 070 kr
39 200 kr
459 000 kr
456 840 kr
470 400 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
38 340 kr
38 160 kr
39 330 kr
460 080 kr
457 920 kr
471 960 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Alle sektorer
5 854 personer
4 393 personer
1 461 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 040 kr
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 040 kr
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 232 kr
Ca 231 kr
Ca 235 kr
37 620 kr
37 440 kr
38 150 kr
451 440 kr
449 280 kr
457 800 kr
Ca 232 kr
Ca 231 kr
Ca 235 kr
38 100 kr
37 880 kr
38 770 kr
457 200 kr
454 560 kr
465 240 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Kommunal
245 personer
198 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 880 kr
38 830 kr
466 560 kr
465 960 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 880 kr
38 830 kr
466 560 kr
465 960 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca
38 970 kr
38 870 kr
467 640 kr
466 440 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca
39 030 kr
38 930 kr
468 360 kr
467 160 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Kommunal
193 personer
154 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 960 kr
38 870 kr
467 520 kr
466 440 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 960 kr
38 870 kr
467 520 kr
466 440 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca
39 060 kr
38 880 kr
468 720 kr
466 560 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca
39 130 kr
38 950 kr
469 560 kr
467 400 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Privat
588 personer
413 personer
175 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 251 kr
40 080 kr
39 990 kr
40 720 kr
480 960 kr
479 880 kr
488 640 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 251 kr
40 080 kr
39 990 kr
40 720 kr
480 960 kr
479 880 kr
488 640 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 261 kr
41 460 kr
41 110 kr
42 280 kr
497 520 kr
493 320 kr
507 360 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 261 kr
41 610 kr
41 260 kr
42 440 kr
499 320 kr
495 120 kr
509 280 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Privat
499 personer
346 personer
153 personer
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 252 kr
40 140 kr
40 000 kr
40 770 kr
481 680 kr
480 000 kr
489 240 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 252 kr
40 140 kr
40 000 kr
40 770 kr
481 680 kr
480 000 kr
489 240 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 261 kr
41 440 kr
41 100 kr
42 210 kr
497 280 kr
493 200 kr
506 520 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 261 kr
41 610 kr
41 260 kr
42 380 kr
499 320 kr
495 120 kr
508 560 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Statlig
5 695 personer
4 340 personer
1 355 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 750 kr
456 480 kr
456 480 kr
453 000 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 750 kr
456 480 kr
456 480 kr
453 000 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
37 230 kr
37 090 kr
37 650 kr
446 760 kr
445 080 kr
451 800 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
37 730 kr
37 540 kr
38 320 kr
452 760 kr
450 480 kr
459 840 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Deltid
Statlig
533 personer
447 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 233 kr
Ca 232 kr
Ca
37 730 kr
37 560 kr
452 760 kr
450 720 kr
Ca 233 kr
Ca 232 kr
Ca
37 840 kr
37 660 kr
454 080 kr
451 920 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Statlig
5 162 personer
3 893 personer
1 269 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 770 kr
456 480 kr
456 480 kr
453 240 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 770 kr
456 480 kr
456 480 kr
453 240 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
37 190 kr
37 060 kr
37 610 kr
446 280 kr
444 720 kr
451 320 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
37 720 kr
37 540 kr
38 300 kr
452 640 kr
450 480 kr
459 600 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Alle sektorer
6 528 personer
4 951 personer
1 577 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 040 kr
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 040 kr
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 232 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
37 660 kr
37 490 kr
38 190 kr
451 920 kr
449 880 kr
458 280 kr
Ca 232 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
38 120 kr
37 900 kr
38 790 kr
457 440 kr
454 800 kr
465 480 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Alle sektorer
5 787 personer
4 222 personer
1 565 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 690 kr
40 630 kr
41 240 kr
488 280 kr
487 560 kr
494 880 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 690 kr
40 630 kr
41 240 kr
488 280 kr
487 560 kr
494 880 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
41 940 kr
41 640 kr
42 820 kr
503 280 kr
499 680 kr
513 840 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
42 310 kr
41 960 kr
43 360 kr
507 720 kr
503 520 kr
520 320 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Alle sektorer
13 866 personer
10 241 personer
3 625 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 830 kr
40 730 kr
41 380 kr
489 960 kr
488 760 kr
496 560 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 830 kr
40 730 kr
41 380 kr
489 960 kr
488 760 kr
496 560 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 260 kr
41 140 kr
40 820 kr
42 040 kr
493 680 kr
489 840 kr
504 480 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 260 kr
41 420 kr
41 070 kr
42 410 kr
497 040 kr
492 840 kr
508 920 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Kommunal
10 190 personer
8 284 personer
1 906 personer
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 255 kr
40 630 kr
40 530 kr
41 290 kr
487 560 kr
486 360 kr
495 480 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 255 kr
40 630 kr
40 530 kr
41 290 kr
487 560 kr
486 360 kr
495 480 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 258 kr
40 730 kr
40 490 kr
41 780 kr
488 760 kr
485 880 kr
501 360 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 258 kr
40 970 kr
40 740 kr
41 990 kr
491 640 kr
488 880 kr
503 880 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Kommunal
2 601 personer
2 069 personer
532 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 520 kr
41 050 kr
486 960 kr
486 240 kr
492 600 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 520 kr
41 050 kr
486 960 kr
486 240 kr
492 600 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 580 kr
41 310 kr
42 700 kr
498 960 kr
495 720 kr
512 400 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 830 kr
41 540 kr
43 040 kr
501 960 kr
498 480 kr
516 480 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Kommunal
7 589 personer
6 215 personer
1 374 personer
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 255 kr
40 630 kr
40 530 kr
41 310 kr
487 560 kr
486 360 kr
495 720 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 255 kr
40 630 kr
40 530 kr
41 310 kr
487 560 kr
486 360 kr
495 720 kr
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 257 kr
40 580 kr
40 350 kr
41 610 kr
486 960 kr
484 200 kr
499 320 kr
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 257 kr
40 820 kr
40 600 kr
41 800 kr
489 840 kr
487 200 kr
501 600 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Privat
6 388 personer
4 096 personer
2 292 personer
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 130 kr
40 020 kr
40 340 kr
481 560 kr
480 240 kr
484 080 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 130 kr
40 020 kr
40 340 kr
481 560 kr
480 240 kr
484 080 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 920 kr
40 670 kr
41 370 kr
491 040 kr
488 040 kr
496 440 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
41 130 kr
40 830 kr
41 670 kr
493 560 kr
489 960 kr
500 040 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Privat
1 867 personer
1 271 personer
596 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
39 240 kr
39 330 kr
38 580 kr
470 880 kr
471 960 kr
462 960 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
39 240 kr
39 330 kr
38 580 kr
470 880 kr
471 960 kr
462 960 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
40 230 kr
40 240 kr
40 210 kr
482 760 kr
482 880 kr
482 520 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
40 440 kr
40 430 kr
40 460 kr
485 280 kr
485 160 kr
485 520 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Privat
4 521 personer
2 825 personer
1 696 personer
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
40 330 kr
40 180 kr
40 500 kr
483 960 kr
482 160 kr
486 000 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
40 330 kr
40 180 kr
40 500 kr
483 960 kr
482 160 kr
486 000 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 257 kr
41 070 kr
40 780 kr
41 570 kr
492 840 kr
489 360 kr
498 840 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 257 kr
41 280 kr
40 930 kr
41 870 kr
495 360 kr
491 160 kr
502 440 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Statlig
3 075 personer
2 083 personer
992 personer
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
43 980 kr
43 750 kr
45 240 kr
527 760 kr
525 000 kr
542 880 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
43 980 kr
43 750 kr
45 440 kr
527 760 kr
525 000 kr
545 280 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 190 kr
43 730 kr
45 180 kr
530 280 kr
524 760 kr
542 160 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 900 kr
44 290 kr
46 240 kr
538 800 kr
531 480 kr
554 880 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Statlig
1 319 personer
882 personer
437 personer
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 285 kr
44 490 kr
43 750 kr
46 190 kr
533 880 kr
525 000 kr
554 280 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 285 kr
44 610 kr
43 810 kr
46 510 kr
535 320 kr
525 720 kr
558 120 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
45 410 kr
44 720 kr
46 930 kr
544 920 kr
536 640 kr
563 160 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
46 320 kr
45 480 kr
48 180 kr
555 840 kr
545 760 kr
578 160 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Statlig
1 756 personer
1 201 personer
555 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 278 kr
43 790 kr
43 750 kr
45 000 kr
525 480 kr
525 000 kr
540 000 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 278 kr
43 790 kr
43 750 kr
45 150 kr
525 480 kr
525 000 kr
541 800 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 275 kr
43 760 kr
43 380 kr
44 580 kr
525 120 kr
520 560 kr
534 960 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 275 kr
44 410 kr
43 870 kr
45 570 kr
532 920 kr
526 440 kr
546 840 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Alle sektorer
19 653 personer
14 463 personer
5 190 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 830 kr
40 700 kr
41 360 kr
489 960 kr
488 400 kr
496 320 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 830 kr
40 700 kr
41 360 kr
489 960 kr
488 400 kr
496 320 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
41 280 kr
40 970 kr
42 180 kr
495 360 kr
491 640 kr
506 160 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
41 580 kr
41 230 kr
42 580 kr
498 960 kr
494 760 kr
510 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold