Ansatt i Forsvaret

Liker du ledelse, beslutningstaking og samhandling med andre, er en karriere i Forsvaret midt i blinken, sier Viktoria K. T. Johannesen.
Portrettfoto av Ansatt i Forsvaret Viktoria K T Johannesen.jpeg
Viktoria K. T. Johannesen, 28 år
Ansatt i Forsvaret
2. Bataljon, Brigade Nord, Troms
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Nesten uansett hvor man går videre i en offiserstilling, vil ledelse, beslutningstaking og samhandling med andre være gjennomgående.»
― Viktoria K. T. Johannesen
Intervju:
Lena Ramberg
Publisert: 14.03.2021
«Nesten uansett hvor man går videre i en offiserstilling, vil ledelse, beslutningstaking og samhandling med andre være gjennomgående.»
― Viktoria K. T. Johannesen
«Det aller beste med yrket jeg har er alle menneskene jeg får lov til å jobbe sammen med. Det gjelder både vernepliktige og ansatte. »
― Viktoria K. T. Johannesen

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Først og fremst valgte jeg yrket som offiser fordi jeg ønsker å lede mennesker. I tillegg ville jeg ha en lederutdanning med mye praksis. Jeg ønsket en arena hvor man ikke bare lærer ledelsesteori, men også kan utvikle egne lederegenskaper. Jeg ønsket å utøve direkte lederskap både overfor enkeltmennesker og i team. Muligheten til å lede mennesker i krevende situasjoner var også viktig for valget mitt. 

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Dette varierer ut fra hvilken stilling jeg bekler. Nå er jeg seksjonssjef i en stab, noe som innebærer at jeg er mer på kontor enn jeg er ute og utøver direkte lederskap. Stillingen min har ansvar for all utdanning, trening og øving i 2. Bataljon, som er avdelingen jeg jobber i. Dette omhandler mye forskjellig, men i hovedsak skal jeg sørge for at vi trener på de riktige tingene til riktig tid, slik at vi oppnår mål og resultater i henhold til sjefens intensjon og prioriteringer.

Hverdagen starter 07.30, og starter som regel på kontoret. Da begynner jeg med å skaffe oversikt over e-post som har dukket opp etter jeg gikk hjem fra jobb sist, og så setter jeg i gang med det jeg selv har planlagt for dagen. Jeg er ansvarlig for å utøve arbeidsoppgavene mine etter sjefens intensjoner. Han har lagt noen føringer, og så er det opp til meg å prioritere oppgavene for å nå hans mål. Dette gir meg ganske stor frihet, jeg planlegger stort sett uka og hva dagene skal inneholde selv. 

Deretter forbereder jeg meg kanskje til et møte jeg skal ha. Disse forberedelsene kan være alt fra å lese teori, til å samarbeide med andre seksjonssjefer som jobber i samme stab som meg. Jeg må selv finne den informasjonen jeg trenger, enten det er fra teori, samtale med andre eller utendørs. Dette kan innebære å være ute med avdelingene og troppene, observere og snakke med dem, litt avhengig av hvilken arbeidsoppgave jeg jobber med.

Jeg rådgir også sjefen min om hvordan jeg mener vi bør prioritere innenfor utdanning, trening og øving. Disse rådene gir jeg både basert på reglement, observasjoner og tilbakemeldinger fra kompaniene. Jeg ser også på tidligere års evalueringer og henter nyttig informasjon derfra. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Du må først ha generell studiekompetanse, bestå sesjon med minimum 5 på teoritester og tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanning med minimum karakter 5. Man kan søke selv om man ikke har gjennomført sesjon, da vil Forsvaret kalle deg inn til dette etter at søknaden er behandlet, forutsatt at du kvalifiserer for opptak. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du passer ikke i dette yrket hvis du ikke trives med å ha ansvar, ikke liker å ta beslutninger eller å samarbeide med andre. Er du ikke glad i fysisk aktivitet eller hvis du ikke er villig til å bevege deg litt utenfor komfortsonen, vil ikke dette være riktig yrke. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det aller beste med yrket jeg har, er alle menneskene jeg får lov til å jobbe sammen med. Det gjelder både vernepliktige og ansatte. Det er veldig godt arbeidsmiljø her, og jeg får oppleve utrolig mye spennende, alt fra å lede oppdrag og skyte med ulike våpen til å ta viktige beslutninger. Jeg møter mange utfordringer som jeg må ta stilling til i jobben, noe som gjør at jeg utvikler meg hele tiden. I tillegg opplever jeg å ha mange karrieremuligheter å velge mellom.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Av og til kan jeg være lenge borte fra familie og venner, og i en jobb som denne så jobber man gjerne i en landsdel langt hjemmefra. Heldigvis kompenseres dette ved at jeg har veldig gode kolleger. I tillegg blir jeg flinkere til å utnytte tiden hjemme godt. 

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg anbefaler det til de som vil ha en kombinasjon av teoretisk og praktisk ledelse, og som vil ha mye ansvar tidlig etter utdanning. Du må like muligheten til å påvirke og ta beslutninger, samt like å oppnå mål i fellesskap med andre. Det er også en fordel å like fysisk aktivitet og å få store utfordringer.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– I dette yrket finnes det veldig mange muligheter. Hvis man velger en horisontal karrierestige som offiser, som er det vanligste, bytter man stilling cirka hvert andre år. I tillegg kan du underveis i utdanningen på krigsskolen velge en spesialisering, noe som kalles våpengren. Det innebærer at du jobber innen et spesielt felt, som samband, logistikk, artilleri, sanitet, ingeniørfag eller manøver. Her finnes det mange muligheter. 

Nesten uansett hvor man går videre i en offisersstilling, vil ledelse, beslutningstaking og samhandling med andre være gjennomgående. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg er på mitt fjerde år etter krigsskolen, og i den stillingen jeg har nå, så har jeg grunnlønn på 520 000 kr i året. Det gir dog et urealistisk bilde, fordi mye av inntekten består av tillegg for øvelser og vakt. For meg har det utgjort mellom 100 000 og 300 000 kr årlig i tillegg til grunnlønnen. Lønnen varierer noe etter krigsskolen; både stilling, ansiennitet og grad påvirker dette.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Når du først har gjennomført opptaket ved krigsskolen, fått skoleplass og fullført bachelorgraden, blir du automatisk ansatt i Forsvaret frem til du er 60 år. Det betyr at du kan ha en livslang karriere i Forsvaret med denne utdannelsen.

Tilhørende utdanninger

Militære fag

Militære fag handler om å belyse og studere militære problemstillinger, utfordringer og oppgaver.

Finn studier