Hvorfor valgte du å bli aktivitør?

– Jeg ville arbeide innen helsesektoren, men ønsket ikke å jobbe turnus siden jeg har barn. Dessuten ville jeg ha et yrke med en aktiv hverdag, ikke et stillesittende arbeid. Jeg er kreativ og glad i mennesker, så jeg fant ut at aktivitøryrket ville passe meg godt.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Dagen starter med frokostgruppe for brukerne. Vi har blant annet frokostpub der de eldre får seg en bedre frokost. Det handler om at de kan komme litt ut av avdelingen, oppleve noe annet og være sosiale. Vi arrangerer også ulike aktiviteter som konserter, dans og turer. Så har vi en livsgnisthage der jeg jobber med pub, butikk, dyrking, høner og kaniner. Dette benytter vi oss mye av. Arbeidet innebærer mye planlegging, tilrettelegging og logistikk.

Ved arrangementer må vi for eksempel sette opp bord og stoler, passe på at artistene som skal opptre har det de trenger, samt organisere med frivillige og andre ansatte. Vi vurderer også hvem som passer til de ulike aktivitetene. Noen har veldig glede av dans, andre ikke. Vi ser blant annet på dagsformen og sykdomsbildet til hver enkelt, og det er mye kommunikasjon rundt dette både med vernepleiere, sykepleiere og administrasjonen.

Vi foretar også evaluering av aktivitetene i etterkant, og ser på hva pasientene får ut av disse. Vi følger et årshjul der det er en del faste arrangementer fra januar til desember, slik som sommerfest, hønsefest, oktoberfest og julemarked. Dette kommer i tillegg til aktivitetene vi planlegger ukentlig. Jeg har hovedansvar for seks avdelinger, herunder fire sykehjemsavdelinger og to bokollektiv for personer med demens.

Hva kreves for å kunne jobbe som aktivitør?

– Jeg gikk design og håndverk første året på videregående, og deretter aktivitørlinjen andre året. Så var jeg lærling i to år. Det ene ved et helse- og velferdssenter og det andre året på et aktivitetssenter for personer med psykisk og fysisk utviklingshemming, før jeg tok fagbrev. I dag kan man velge helse- og oppvekstfag første året på videregående, deretter aktivitørlinjen. 

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Mange tenker at det er nok å være kreativ, men denne jobben er så utrolig mye mer. Du må ha en grunnleggende positiv innstilling og være omstillingsdyktig. Det er veldig mye som kan skje som gjør at du må finne på noe annet enn det du hadde planlagt.

Det er også et fysisk yrke, så du må tåle å ta noen tunge løft og være i aktivitet. Du bør være utadvendt og ha evnen til å snakke med, og holde samtalen i gang med ulike mennesker. Jobben passer ikke for en som er innesluttet eller som ikke er særlig god på å planlegge.

Hva liker du best med å være aktivitør?

– At jeg får lov til å være kreativ og skape noe som er til glede for andre. Dessuten har jeg stort spillerom for å legge opp arbeidsdagen min selv. Så blir man jo veldig glad i folk, både kolleger og brukere.

Hva liker du minst?

– At det er veldig få som vet hva en aktivitør er, og hva det innebærer. Jeg syns det er litt trist at ikke allmennheten vet at vi er her, hva vi gjør, hvilken betydning vi har for pasientene og hvor stor avlastning vi er for helsevesenet. Vi har så stor innvirkning på folks liv. Når en pasient føler livsglede blir vedkommende roligere og mer tilfreds generelt. Jeg tror mange ville trives i yrket, men det er ikke alle som vet at det er en mulighet. Det jobbes med å synliggjøre yrket og utdanningen. Nå har vi for eksempel fått på plass nettbasert utdanning for å bli aktivitør.

Image
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe som aktivitør i fengsel, eller med aktivitetstilbud i rusomsorgen, psykiatrien eller i boliger for personer med psykisk eller fysisk utviklingshemming. Det finnes masse kurs som en aktivitør kan fordype seg i. Eksempelvis innen ulike behandlingsteknikker, musikk, eller kurs rettet mot personer med ulike utfordringer som demens.

Hva kan man forvente i lønn som aktivitør?

– Startlønn i kommunen ligger på om lag 364.000 kroner. Med spesialisering og erfaring kan du komme over 500.000 kroner i årslønn.

Hvordan er sjansene for å få jobb som aktivitør?

– Hvis du har fagbrev er det ganske gode sjanser. Det søkes etter aktivitører jevn og trutt over hele landet, og det er gjerne 100 prosent stillinger. Man ser at folk gjerne blir i jobben sin som aktivitør, så det er vel et tegn på at folk trives. 

Arbeidet innebærer mye planlegging, tilrettelegging og logistikk.
Du bør være utadvendt og ha evnen til å snakke med, og holde samtalen i gang med ulike mennesker.