Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid visst at jeg ville jobbe med mennesker og har en fascinasjon for eldres historier og levde liv. Jeg ville også gjøre noe kreativt og valget falt på aktivitør for eldre. Det er jeg glad for. Gjennom jobben bidrar jeg med å gi mange en meningsfull hverdag med aktiviteter etter deres behov og ønsker. Eldre viser en stor takknemlighet for min tilstedeværelse og hjelp. 

Image
Lisens
1

 Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber som aktivitør på et dagtilbud for eldre hjemmeboende, med omtrent 30 eldre som bruker tilbudet i uken. Tre dager i uken har vi dagsenter-tilbud for eldre som har vedtak fra kommunen om å få tilbudet. De blir hentet og kjørt hjem igjen. De resterende to dagene har vi aktivitetssenteret for eldre og uføre, som er åpent hus. Da er det kaffekos, bingo, snekkerverksted og å treffe andre mennesker som er hovedfokus.

Dagene starter med et morgenmøte hvor vi fordeler oppgavene. Det er mye logistikk, telefoner og internmøter. Spesielt det å koordinere transport er en stor oppgave. Vi har et tverrfaglig samarbeid som er veldig lærerikt.

I dag er en vanlig dag på dagsenteret. Vi har dekket to langbord med god mat, bordkort, fine servietter og hatt en lang frokost. Vi involverer brukerne i forberedelsene og spiser sammen med de for å få et sosialt samspill. Vi sier vi skal kunne jobbe med hendene på ryggen og brukerne skal i mest mulig grad være delaktige. Det er stort fokus på ernæring. Hjemme spiser de ofte lite, men her i fellesskapet øker matlysten.

Etter lunsj har vi felles aktivitet. Vi rullerer på tre populære aktiviteter, bingo, stoltrim med musikk, og minikonserter med folk som kommer og spiller og synger. Elevene fra Romerike Folkehøyskole underholder en gang iblant, og det er gøy å få den unge generasjonen inn her. Høytlesning fra lokalavisen, kort- og brettspill og quiz er andre aktiviteter. Brukerne spiser middag her før de blir kjørt hjem til seg selv. Vi går daglig turer ute, eller inne i gangene. Det siste kan bli en lang og sosial tur gjennom endeløse ganger. Vi har også hyggekvelder med underholdning, god mat og en gang iblant søker vi skjenkebevilling. 

Jeg blir godt kjent med alle, har tid til en god prat og prøver vi å bli kjent med hele mennesket. Målet er at hver enkelt blir sett og får en meningsfull dag i et fellesskap. For mange kan dagene bli veldig lange når de er hjemme alene. Vi lytter til deres ønsker og behov for å finne egnede aktiviteter. For meg er det en viktig verdi å se mennesket bak sykdom og andre utfordringer.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok grunnkurs tegning, form og farge, Vk1 aktivitørlinjen og to år som lærling i bedrift. Jeg var lærling på seks forskjellige institusjoner i løpet av to år.

Etter hvert bestemte jeg meg for videreutdanning og tok fagskolen for aldring og helse ved Nasjonal kompetansetjeneste. Jeg valgte linjen demens omsorg og alderspsykiatri. Studiet var nettbasert over to år med to samlinger i året og jeg jobbet parallelt med studiet. Studiet på fagskolen gav meg større innsyn og yrkesstolthet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Liker du ikke å by på deg selv og tar deg selv høytidelig, passer ikke dette yrket for deg. Vi du ha en stillesittende jobb og ikke trives med å være tett på mennesker, så funker det heller ikke.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg blir satt pris på av takknemlige brukere og har en viss frihet til å styre dagen innenfor rammene. Jeg ser hvor mye sosialt samvær og aktiviteter betyr for den enkelte. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Noen dager er spesielt hektiske og det er ikke godt å kjenne på at jeg ikke har tid til å se alle. Det er også leit å måtte avvise brukere fordi vi ikke har plass.   

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg tror bestemt det kommer godt med å være utadvendt, sosial, imøtekommende og god på å finne løsninger. Her legger vi stor vekt på å ivareta de funksjonene brukerne har. Ikke gjøre for de, men gjøre sammen med de. Det krever en god del tålmodighet. Du bør også evne å sette deg inn i brukerens situasjon. Hjertevarme og tydelig kommunikasjon er viktig. Kreativitet er også en viktig egenskap, og jeg leter alltid etter aktiviteter som er meningsfulle for brukeren.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Selv har jeg kun jobbet med eldre, men ellers kan eksempler på andre muligheter være; SFO, barnehager, arbeids- og treningssenter for personer med psykisk utviklingshemming, frivillighetssentraler og sykehjem.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er ikke den best betalte jobben. For meg er trivsel nesten mer viktig enn lønnen. Gjennomsnittslønnen ligger rundt 450 000. Med fagskole får du bedre betalt.      

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Akkurat nå er det ikke enkelt å finne jobb. Det er sjelden det lyses ut stillinger som aktivitør, men det satses sterkt på forebygging for at eldre kan bo lenger hjemme. 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Jeg ser hvor mye sosialt samvær og aktiviteter betyr for den enkelte. 
Målet er at hver enkelt blir møtt og sett og får en meningsfull dag i et fellesskap.
For meg er det en viktig verdi å se mennesket bak sykdom og andre utfordringer.