Nøkkelinformasjon

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

Du får kunnskap om samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder.

Her finner du andre nyttige oversikter:

Utdanninger

Viser 67 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sosial bærekraft Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole GENS Alle Alle
Bachelorprogram i Europastudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.30 38.90
Bachelorprogram i kjønnsstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Brennpunkt Midtausten Master og høyere Høgskulen i Volda
Childhood Studies - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Diverse studier - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 52.50
Energy, Environment and Society - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Enkeltemner, digitale økonomiemner Årsstudium og kortere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Enkeltemner, generell studiekompetanse Årsstudium og kortere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Ettårig grunnstudium Årsstudium og kortere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 51.60 53.50
Fordjuping i arealplanlegging, kartkunnskap og GIS Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Forskningsdesign og forskningsmetode Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
FSV Mikroemner Årsstudium og kortere Nord universitet
GIS og kartkunnskap i arealplanlegging Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Global økonomi og politikk Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Globalisation and Sustainable Development - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Grunnstudium i journalistikk Årsstudium og kortere Nord universitet
Internasjonale studier Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 54.90 58.80
Juss i barnevernsfagleg arbeid Master og høyere Høgskulen i Volda

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, praktisk kunnskap, toårig (739907)
 • Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • Master, digital kultur, toårig (719906)
 • Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig (639908)
 • Kvantitativ metode for samfunnsvitere, lavere nivå (639905)
 • Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, lavere nivå (639904)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, forberedende prøver (639902)
 • Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag (639901)
 • Bachelor, demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, treårig (637904)
 • Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt (635109)
 • Informasjon og samfunnskontakt, lavere nivå (635104)
 • Høgskolekandidat, informasjon og samfunnskontakt, toårig (635101)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
 • Bachelor, digital kultur, treårig (619907)
 • Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig (613424)
 • Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig (631908)
 • Bachelor, samfunnsfag, treårig (631913)
 • Cand.philol.-utdanning, samfunnsfag og samfunnsvitenskap (731902)
 • Cand.polit.-utdanning, samfunnsfag (731903)
 • Bachelor, samfunnsvitenskap, treårig (631911)
 • Mag.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag (731904)
 • Master of Arts, samfunnsvitenskapelige fag (731907)
 • Master of Philosophy, samfunnsvitenskapelige fag, 1½-årig (731905)
 • Master of Science, samfunnsvitenskapelige fag, toårig (731906)
 • Master, samfunnsvitenskap, 1½-årig (731917)
 • Master, samfunnsvitenskap, toårig (731911)
 • Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelig fakultet (839902)
 • Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelige fag (831904)
 • Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • Kulturanalyse, lavere nivå (639903)
 • Master, demokratibygging, 1½-årig (731120)
 • Master, politisk kommunikasjon, toårig (731123)
 • Master, samfunnsanalyse, toårig (731122)
 • Master, sammenliknende politikk, toårig (731114)
 • Bachelor, arbeids- og velferdsforvaltning, treårig (631915)
 • Bachelor, arbeidslivsstudier, treårig (631909)
 • Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig (631914)
 • Samfunnsfag, toårig studium (631906)
 • Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (631999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (639999)
 • Samfunnskunnskap, lavere nivå (631106)
 • Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (719999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (739999)

Relevante yrker