Sist oppdatert 6. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen gir grunnleggende innføring fag som i etikk, filosofi og vitenskapshistorie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak er vanlig.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak er vanlig.

Varighet

Enkeltemner tar normalt ett semester.

Varighet

Enkeltemner tar normalt ett semester.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 613501 - Filosofi, lavere nivå
 • 619902 - Forberedende prøver
 • 613902 - Forberedende prøver, historisk-filosofiske fag
 • 613507 - Etikk, lavere nivå
 • 613599 - Filosofi og etikk, uspesifisert, lavere nivå
 • 613502 - Idéhistorie, lavere nivå
 • 613999 - Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 611701 - Forberedende prøver, språkvitenskapelige fag

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 613501 - Filosofi, lavere nivå
 • 619902 - Forberedende prøver
 • 613902 - Forberedende prøver, historisk-filosofiske fag
 • 613507 - Etikk, lavere nivå
 • 613599 - Filosofi og etikk, uspesifisert, lavere nivå
 • 613502 - Idéhistorie, lavere nivå
 • 613999 - Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 611701 - Forberedende prøver, språkvitenskapelige fag

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Filosofi, lavere nivå (613501)
 • Forberedende prøver (619902)
 • Forberedende prøver, historisk-filosofiske fag (613902)
 • Etikk, lavere nivå (613507)
 • Filosofi og etikk, uspesifisert, lavere nivå (613599)
 • Idéhistorie, lavere nivå (613502)
 • Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (613999)
 • Forberedende prøver, språkvitenskapelige fag (611701)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.