Nøkkelinformasjon

Du lærer om ulike sider ved kultur og mennesker.

Du kan lære om hvordan man tar vare på, tolker og formidler ulike kulturer. Det er mulig å fordype seg i for eksempel folkloristikk, som handler om å studere dikt, folkeviser, eventyr og sagn.
Andre retninger innen kulturstudier kan være kjønn, etnisitet, migrasjon og helse.

Utdanninger

Viser 53 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråksdidaktikk Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Antikkens kultur Årsstudium og kortere Universitetet i Oslo GENS 40.80 58.50
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor og høgskolekandidat MF vitenskapelig høyskole GENS
Bachelor i globalisering og sosial bærekraft Årsstudium og kortere MF vitenskapelig høyskole GENS Alle Alle
Bachelor i interkulturell kompetanse Bachelor og høgskolekandidat NLA Høgskolen
Interkulturell kompetanse GENS Alle Alle
Interkulturell kompetanse GENS
Interkulturell kompetanse GENS Alle Alle
Bachelor i interkulturelle relasjoner Bachelor og høgskolekandidat Ansgar Høyskole GENS Alle Alle
Bachelor i Ledelse av kreativ næring Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Bachelor og høgskolekandidat Kristiania
Bachelor i religionsvitenskap Bachelor og høgskolekandidat MF vitenskapelig høyskole GENS Alle Alle
Bachelor i samfunn, politikk og religion Bachelor og høgskolekandidat MF vitenskapelig høyskole GENS Alle Alle
Bachelorprogram i kulturvitskap Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Bachelorstudium i språk Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS Alle Alle
Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 40.40 45.70
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Development, Environment and Cultural Change Master og høyere Universitetet i Oslo
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo
Estetikk, kunst og samfunn GENS Alle 39.50
Allmenn litteraturvitenskap GENS Alle Alle
Europeisk idéhistorie og kunnskapshistorie Master og høyere Universitetet i Oslo
Filosofi, historie og kultur i Paris Årsstudium og kortere Kulturakademiet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, honours-programmet, treårig (659936)
 • Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig (654901)
 • Bachelor, kultur og ledelse, treårig (641907)
 • Bachelor, kulturprosjektledelse, treårig (641905)
 • Bachelor, visuell kultur, treårig (635117)
 • Bachelor, kultur og kommunikasjon, treårig (635116)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Bachelor, interkulturell forståelse, treårig (631917)
 • Bachelor, humanistiske og estetiske studier, treårig (619904)
 • Bachelor, religion og kultur, treårig (614901)
 • Bachelor, historie og kulturfag, treårig (613907)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Antikkens språk og kultur, lavere nivå (613401)
 • Bachelor, folkekunstutdanning, treårig (613417)
 • Bachelor, kultur- og idéstudier, treårig (613420)
 • Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig (613424)
 • Bachelor, kulturfag, treårig (613422)
 • Bachelor, kulturformidling, treårig (613419)
 • Bachelor, kulturhistorie, treårig (613427)
 • Bachelor, kunst- og kulturvitenskap, treårig (613418)
 • Bachelor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, treårig (613421)
 • Etnologi (folkelivsgranskning), lavere nivå (613404)
 • Folkekunst, lavere nivå (613413)
 • Folkloristikk (folkeminnevitenskap), lavere nivå (613406)
 • Høgskolekandidat, folkekunst, toårig (613405)
 • Høgskolekandidat, kultur- og mediefag, toårig (613411)
 • Høgskolekandidat, kulturarbeid, toårig (613409)
 • Høgskolekandidat, kulturarbeid, treårig (613410)
 • Høgskolekandidat, kulturfag, toårig (613408)
 • Høgskolekandidat, kunst- og kulturfag, treårig (613412)
 • Kulturfag, lavere nivå (613414)
 • Bachelor, språk- og kulturfag, treårig (613423)
 • Kulturvern/kulturformidling, lavere nivå (613407)
 • Kulturvitenskap, lavere nivå (613416)
 • Videreutdanning, kulturfag (613415)
 • Dr.art.-utdanning, kulturfag (813401)
 • Kulturutdanning, uspesifisert, forskerutdanning (813499)
 • Kulturutdanninger (8134)
 • Ph.d.-program, kulturfag (813403)
 • Cand.philol.-utdanning, etnologi (folkelivsgransking) (713402)
 • Cand.philol.-utdanning, folkloristikk (folkeminnevitenskap) (713403)
 • Cand.philol.-utdanning, kulturstudium (713404)
 • Cand.philol.-utdanning, massekommunikasjon og kulturformidling (713405)
 • Cand.polit.-utdanning, flerkulturell og utviklingsrettet utdanning (713406)
 • Hovedfagskandidat, flerkulturell og utviklingsrettet utdanning (713407)
 • Hovedfagskandidat, kulturvitenskap (713410)
 • Kulturutdanning, uspesifisert, høyere nivå (713499)
 • Kulturutdanninger (7134)
 • Mag.art.-utdanning, etnologi (folkelivsgranskning) (713408)
 • Mag.art.-utdanning, folkloristikk (folkeminnevitenskap) (713409)
 • Master, arkitekturvern, 1½-årig (713419)
 • Master, culture, environment and sustainability, toårig (713425)
 • Master, europeisk kultur, toårig (713427)
 • Master, flerkulturell og internasjonal utdanning, toårig (713416)
 • Master, kultur- og idéstudier, toårig (713413)
 • Master, kultur- og språkfagenes didaktikk, toårig (713417)
 • Master, kulturhistorie og museologi, toårig (713424)
 • Master, kulturminneforvaltning, toårig (713420)
 • Master, kulturvitenskap, toårig (713412)
 • Master, kunstkritikk og kulturformidling, toårig (713423)
 • Master, migration and intercultural relations, toårig (713421)
 • Master, museologi og kulturarvstudier, toårig (713428)
 • Bachelor, det flerkulturelle Norge i fortid og nåtid, treårig (638104)
 • Bachelor, prosjektledelse kunst og kreativ næring, treårig (641909)
 • Kulturutdanning, uspesifisert, lavere nivå (613499)