Sist oppdatert 6. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen gir innsikt i menneskets fortid og kunnskap om sosiale og politiske forhold, samtidig som du lærer å se sammenhenger.

Historie har mange ulike retninger, og det er mulig å spesialisere seg innenfor blant annet en historisk epoke, historie fra et bestemt land eller område, eller et fagfelts historie. Du kan for eksempel studere antikken, norgeshistorie eller kulturhistorie.

Historie kombineres ofte med andre samfunnsvitenskapelige fag, eller praktisk -pedagogisk utdanning (PPU).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være andre krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være andre krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 713906 - Master, antikke studier, toårig
 • 713903 - Mag.art.-utdanning, historiefag
 • 713902 - Cand.polit.-utdanning, historiefag
 • 713901 - Cand.philol.-utdanning, historiefag
 • 613911 - Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig
 • 613907 - Bachelor, historie og kulturfag, treårig
 • 613906 - Bachelor, antikke studier, treårig
 • 613905 - Bachelor, middelalderstudier, treårig
 • 713506 - Master, idéhistorie, toårig
 • 713424 - Master, kulturhistorie og museologi, toårig
 • 713203 - Master, kunsthistorie, toårig
 • 613510 - Bachelor, filosofi og idéhistorie, treårig
 • 613102 - Bachelor, historie, treårig
 • 613511 - Bachelor, idéhistorie, treårig
 • 613427 - Bachelor, kulturhistorie, treårig
 • 613203 - Bachelor, kunsthistorie, treårig
 • 613502 - Idéhistorie, lavere nivå
 • 613201 - Kunsthistorie, lavere nivå
 • 713107 - Master, historie, toårig
 • 713109 - Master, historiedidaktikk, toårig
 • 714227 - Master, religionshistorie, toårig
 • 713910 - Master, middelalderstudier, toårig
 • 613101 - Historie, lavere nivå
 • 713105 - Master of Philosophy, Nordic Viking and medieval studies
 • 713110 - Master, modern international and transnational history, toårig
 • 613199 - Historieutdanning, uspesifisert, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 713906 - Master, antikke studier, toårig
 • 713903 - Mag.art.-utdanning, historiefag
 • 713902 - Cand.polit.-utdanning, historiefag
 • 713901 - Cand.philol.-utdanning, historiefag
 • 613911 - Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig
 • 613907 - Bachelor, historie og kulturfag, treårig
 • 613906 - Bachelor, antikke studier, treårig
 • 613905 - Bachelor, middelalderstudier, treårig
 • 713506 - Master, idéhistorie, toårig
 • 713424 - Master, kulturhistorie og museologi, toårig
 • 713203 - Master, kunsthistorie, toårig
 • 613510 - Bachelor, filosofi og idéhistorie, treårig
 • 613102 - Bachelor, historie, treårig
 • 613511 - Bachelor, idéhistorie, treårig
 • 613427 - Bachelor, kulturhistorie, treårig
 • 613203 - Bachelor, kunsthistorie, treårig
 • 613502 - Idéhistorie, lavere nivå
 • 613201 - Kunsthistorie, lavere nivå
 • 713107 - Master, historie, toårig
 • 713109 - Master, historiedidaktikk, toårig
 • 714227 - Master, religionshistorie, toårig
 • 713910 - Master, middelalderstudier, toårig
 • 613101 - Historie, lavere nivå
 • 713105 - Master of Philosophy, Nordic Viking and medieval studies
 • 713110 - Master, modern international and transnational history, toårig
 • 613199 - Historieutdanning, uspesifisert, lavere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, antikke studier, toårig (713906)
 • Mag.art.-utdanning, historiefag (713903)
 • Cand.polit.-utdanning, historiefag (713902)
 • Cand.philol.-utdanning, historiefag (713901)
 • Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig (613911)
 • Bachelor, historie og kulturfag, treårig (613907)
 • Bachelor, antikke studier, treårig (613906)
 • Bachelor, middelalderstudier, treårig (613905)
 • Master, idéhistorie, toårig (713506)
 • Master, kulturhistorie og museologi, toårig (713424)
 • Master, kunsthistorie, toårig (713203)
 • Bachelor, filosofi og idéhistorie, treårig (613510)
 • Bachelor, historie, treårig (613102)
 • Bachelor, idéhistorie, treårig (613511)
 • Bachelor, kulturhistorie, treårig (613427)
 • Bachelor, kunsthistorie, treårig (613203)
 • Idéhistorie, lavere nivå (613502)
 • Kunsthistorie, lavere nivå (613201)
 • Master, historie, toårig (713107)
 • Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • Master, religionshistorie, toårig (714227)
 • Master, middelalderstudier, toårig (713910)
 • Historie, lavere nivå (613101)
 • Master of Philosophy, Nordic Viking and medieval studies (713105)
 • Master, modern international and transnational history, toårig (713110)
 • Historieutdanning, uspesifisert, lavere nivå (613199)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.