Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 51.60 (primær)
  • 53.50 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 192199

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Mangler du realfag fra videregående, men drømmer om å studere realfag? Her får du den kompetansen du trenger slik at du kan søke opptak til utdanninger som krever realfag. Realfag fra videregående skole er nøkkelen til mange spennende utdanninger, som medisin, veterinær, tannlege og ingeniørvitenskap. Dersom du mangler dette, kan ettårig grunnstudium være løsningen. I løpet av ett studieår tar du tilstrekkelig med realfag til å dekke opptakskravene fra videregående. Du kan deretter bruke disse til å søke opptak til høyere utdanning. Når du har bestått matematikk kan du søke på alle studier som har opptakskrav "REALFA". Tar du fysikk kan du søke på studier med opptakskrav "SIVING". De fagene du ikke bruker til å søke opptak kan eventuelt brukes i videre utdanning.

Alle studentene på Grunnstudiet skal utarbeide en egen utdanningsplan i samråd med studieveileder. Denne utdanningsplanen skal settes opp etter studentens forkunnskaper, læringsmål og interesser. Utdanningsplanen skal maksimalt inneholde 30 studiepoeng realfag.

Studiet består av totalt 60 studiepoeng (stp), som inkluderer 10 stp Examen philosophicum, 10 studiepoeng matematikk. Resterende studiepoeng er innen realfag, samfunnsfag og økonomi. For at studentene skal kunne følge undervisningen i realfagene gis det tilbud om forkurs i matematikk, kjemi og fysikk. Disse forkursene blir arrangert i regi av NMBU og er ikke studiepoenggivende. Som forkurs i matematikk tilbys MATH007 som intensivkurs i augustblokken med oppstart første undervisningsdag. Studenter som har svakt grunnlag i realfag fra videregående skole må regne med å legge inn mer enn normal innsats for å klare 60 studiepoeng i løpet av ett år.

For opptak til studier med realfagskrav vil realfagskravet i matematikk oppfylles ved å bestå MATH100 Brukerkurs i matematikk. Videre oppfylles realfagskravet i kjemi og fysikk ved å bestå hhv KJM100 Generell kjemi og FYS100 Fysikk og natur.

NB! Emnet MATH100 Brukerkurs i matematikk har som opptakskrav generell studiekompetanse. Forutsatte forkunnskaper er imidlertid Matematikk R1 fra videregående skole, eller forkurset ved NMBU, MATH007. Studenter som ikke har R1 eller tilsvarende matematikk fra videregående skole må ta forkurset MATH001 i august.

Samfunnsfagene skal gi økt allmennkunnskap og en grunnleggende innføring i blant annet økonomiske begreper. Disse fagene kan velges ut i fra emner som ikke har krav om realfagskompetanse. For å være garantert en plass ved NMBU etter endt grunnstudium, må studenten ha bestått 60 studiepoeng og minimum 30 studiepoeng må være samfunns- og/eller økonomiemner. Emnene som blir gjennomført i løpet av grunnstudiet. Emner som ikke er en del av opptaksgrunnlaget til andre studieprogram, kan gå inn som en del av en bachelorgrad.

Studiets oppbygging

Gjennomført og bestått ettårig grunnstudium kvalifiserer for videre studier, også de som krever spesialkompetanse i realfag ved riktig valg av emner. Ved bestått 60 stp årsstudium vil studenten være garantert plass påfølgende studieår på enkelte av NMBUs bachelorprogram dersom de oppfyller opptakskravene. Det er også mulig å søke overgang underveis til et av de andre studieprogram ved NMBU, forutsatt at det er ledig kapasitet ved studieprogrammet og at søkeren oppfyller opptakskravene til det aktuelle studieprogrammet.

Undervisningsopplegg

I dette studiet blir det benyttet forelesninger, kollokviegrupper, gruppeøvinger med hjelpelærer, laboratorieøvinger og seminarer. Undervisningen er lagt opp for å gi studentene forståelse for fagene og noe øvelse i selvstendig arbeid.

Opptaksinformasjon

Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/opptak

For opptak kreves generell studiekompetanse fra videregående skole.

Kvalifikasjon/tittel

Ettårig grunnstudium

Alle utdanninger innen