Sist oppdatert 4. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Studiet tar for seg betydningen av kjønn og kjønnsroller i samfunnet.

Du lærer om temaer som likestilling, mangfold, kultur og feminisme.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak for noen utdanninger. Les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak for noen utdanninger. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 739918 - Master, gender studies, toårig
 • 713911 - Master, gender and development, toårig
 • 639907 - Kjønn og samfunn, lavere nivå
 • 632104 - Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå
 • 632103 - Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig
 • 639907 - Kjønn og samfunn, lavere nivå
 • 632104 - Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå
 • 713415 - Master, tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier, toårig
 • 632103 - Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig
 • 632104 - Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 739918 - Master, gender studies, toårig
 • 713911 - Master, gender and development, toårig
 • 639907 - Kjønn og samfunn, lavere nivå
 • 632104 - Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå
 • 632103 - Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig
 • 639907 - Kjønn og samfunn, lavere nivå
 • 632104 - Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå
 • 713415 - Master, tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier, toårig
 • 632103 - Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig
 • 632104 - Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, gender studies, toårig (739918)
 • Master, gender and development, toårig (713911)
 • Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå (632104)
 • Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig (632103)
 • Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå (632104)
 • Master, tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier, toårig (713415)
 • Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig (632103)
 • Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå (632104)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.